PL EN


2014 | 57 | 173-178
Article title

Z przeszłości Ekslibrisu Lubelskiego – Henryk Zwolakiewicz

Content
Title variants
EN
From the past of Lublin's Ex Libris – Henryk Zwolakiewicz
RU
Прошлое Люблинского Экслибриса – Хенрык Зволякевич
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst przybliża postać Henryka Zwolakiewicza (1903–1984) – malarza, grafika, regionalisty, bibliofila, etnografa, kolekcjonera, członka Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Uprawiał on malarstwo sztalugowe, grafikę warsztatową i użytkową. Był twórcą, m.in. szeregu plakatów, zaproszeń, afiszy oraz obwolut. Jako miłośnik pięknej książki i estetyki druku, zawsze walczył o artyzm szaty typograficznej książek, jednak szczególnym zainteresowaniem obdarzył ekslibrisy – znaki książkowe, które nazywał „klejnotami”. Stworzył ich ponad 160. Wiele z nich do dzisiaj budzi podziw i stanowi przykład ogromnego potencjału twórczego, jaki jest ukryty w tej niewielkiej formie graficznej.
EN
This text presents a profile of Henryk Zwolakiewicz (1903–1984) – painter, graphic artist, regionalist, bibliophile, ethnographer, collector, and a member of the Lublin Society of Bibliophiles. He focused on easel painting, traditional graphic arts and applied graphics. He was the author of, among other things, a range of posters, invitations, bills and book jackets. As an admirer of beautiful books and print aesthetics, he always advocated artistry in the typographical layout of books, but he devoted particular interest to bookplates – the marks on books he referred to as "gems". He created more than 160 of them. Many of these still fill people with admiration and are an example of the vast creative potential concealed in this small graphic form.
RU
Статья посвящается Хенрыку Зволякевичу (1903-1984) – живописцу, графику, библиофилу, этнографу, коллекционеру, члену Люблинского Общества Любителей Книг. Он занимался станковой живописью, станковой и прикладной графикой. Он создал множество постеров, приглашений, афишей и суперобложек. Как любитель изящной книги и эстетик печати, он всегда боролся за красоту типографического оформления книг. Особо он увлекался экслибрисами, которые называл „драгоценностями”. Он создал более 160 экслибрисов. Многие из них восхищают по сегодняшний день и являются примером невероятного потенциала, содержавшегося в небольшой графической форме.
Keywords
Year
Volume
57
Pages
173-178
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c0cced7-6781-43de-a3b1-e9aa6735a52d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.