PL EN


2015 | 1 | 61-98
Article title

Popularyzacja wiedzy rolniczej w Galicji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 1795–1918 dokonał się w Galicji wyraźny postęp wiedzy rolniczej. Prowadzone badania i doświadczenia wpływały na produkcję roślinną i zwierzęcą. Ówczesna myśl z zakresu teorii i praktyki rolniczej była systematycznie popularyzowana. Na łamach wydawnictw poruszano spektrum zagadnień rolniczych. Upowszechniano wiadomości na temat mechanizacji, melioracji, nawożenia, uprawy zbóż, roślin okopowych, motylkowych, ogrodnictwa, hodowli koni, bydła, owiec, trzody chlewnej, drobiu, ryb, pszczół oraz weterynarii. Literatura fachowa (w tym poradniki rolnicze) stanowiąca podstawowe źródło badań daje wgląd w główne problemy rozwoju produkcji rolniczej w Galicji w dobie autonomicznej. Ukazuje ówczesny stan wiedzy i praktyki rolniczej. Pozwala prześledzić tendencje modernizacyjne w rolnictwie i zmiany w kulturze agrarnej chłopów.
EN
In years 1795-1918 in Galicia development of agricultural knowledge progressed. Conducted studies and experiments influenced plant and animal production. At that time the thought on the agricultural theory and practice was popularized by means of the written word. The authors of the publications and articles published in journals wrote on the whole spectrum of agricultural issues. The popularized information on mechanization, irrigation, fertilization, growing crops, gardening, breeding horses, cattle, sheep, swine, poultry, fish, bees and veterinary medicine. This article shows main ideas expressed in Galician agricultural literature, indicates what problems in plant and animal production were of special interest for the contemporary authors.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
61-98
Physical description
Dates
published
2015-12-20
Contributors
author
 • Krakowska Akademia im. Jana Frycza Modrzewskiego
References
 • [Kurzeja A.]. 1910. Z rodzinnych stron Mikołaja Zyndrama wodza z pod Grunwaldu, Brody: (bdw).
 • A. B. 1887. W jaki sposób należy obecnie prowadzić hodowlę trzody chlewnej, aby zapewnić sobie najwyższe dochody?. Tygodnik Rolniczy, nr 5, 37-38.
 • A. L. 1884(a). O drenowaniu a w szczególności o drenowaniu nie systematycznym. Tygodnik Rolniczy, nr 18, 6.
 • A. L. 1884(b). O owcach i ich wełnie wobec tegoczesnych koniunktur. Tygodnik Rolniczy, nr 34, 3.
 • A. S. 1908. Hodowla pszczół w ogrodach szkolnych. Głos Rolniczy, nr 7, 105-107.
 • A.W. 1918. Recenzja. Miesięcznik Sadowniczo-Ogrodniczy, z. 5, 154-155.
 • Aby kury nie ustawały w niesieniu jaj. 1902. Hodowca Drobiu, nr 1, 7.
 • Adametz L. 1898. O rasie bydła rogatego z galicyjskich Karpat zachodnich. Tygodnik Rolniczy, nr 19, 20.
 • Ag. 1884. O ile jedna krowa normalnie karmiona przynosi więcej zysku od dwóch skąpo utrzymywanych. Tygodnik Rolniczy, nr 20, 3-4.
 • Antoniewicz L. 1901(a). Jak i kiedy sadzić ziemniaki. Głos Rolniczy, nr 6, 87-88.
 • Antoniewicz L. 1901(b). Kartoflarka i wyorywacz do buraków. Głos Rolniczy, nr 18, 280-282.
 • Antoniewicz L. 1902. Jak karmić bydło w zimie?, Głos Rolniczy, nr 18, 275-276.
 • Antoniewicz L. 1905(a). Cięcie letnie krzewów agrestowych i porzeczkowych. Głos Rolniczy, nr 11, 165-166.
 • Antoniewicz L. 1905(b). Jak pielęgnować maciory prośne?. Głos Rolniczy, nr 16, 250.
 • Antoniewicz L. 1905(c). Koniczyna szkarłatna. Głos Rolniczy, nr 21, 325.
 • Antoniewicz Stanisław. 1960. Zarys bibliografii polskiego czasopiśmiennictwa rolniczego i pokrewnego za okres 200 lat (1755-1955). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Au J. Historia i organizacja Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. Roczniki Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, z. 1, 1-96.
 • Balicki Wacław. 1820. Nadużycie weterynarii w gospodarstwie wiejskim czyli sposób praktyczny ratowania koni, bydła rogatego i owiec drogą najkrótszą i kosztem najmniejszym w chorobach, zapobieżeniu lub uleczeniu których zwyczajne błędy, niewiadomość i ciemnota przeszkadzają. Lwów: nakładem K. B. Pfaffa.
 • Bandrowski F. 1902. O potrzebie powiększenia produkcji drożdży prasowanych w gorzelniach rolniczych galicyjskich. Tygodnik Rolniczy, nr 37; nr 38.
 • Barański Antonii. 1883. Chów koni. Lwów: druk Gubrynowicz i Schmidt.
 • Barański Antonii. 1886. Zasady żywienia bydła i przyrządzania paszy. Przegląd Weterynarski, t. 1.
 • Barański Antonii. 1890. Konie gospodarskie, ich wychów i utrzymanie. Lwów: Wydawnictwo Macierzy Polskiej.
 • Bartyś Julian. 1963. Nizinna hodowla owiec w drugiej połowie XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku na przykładzie dóbr Ordynacji Zamojskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN.
 • Bartyś Julian. 1966. Początki mechanizacji rolnictwa polskiego. Wrocław: Wydawnictwo PAN.
 • Bętkowska H. 1901. Kilka uwag o hodowli kur. Głos Rolniczy, nr 7, 104-105.
 • Bętkowska H. 1902. Jak się obchodzić z pierzem gęsim? Głos Rolniczy, nr 18, 284.
 • Bętkowska H. 1903. Hodowanie młodych kaczek. Głos Rolniczy, nr 6, 88-89.
 • Bętkowska H. 1904. Przyczynek do hodowli gęsi. Głos Rolniczy, nr 6, 86-87.
 • Biczoński W. 1903. Uwagi gospodarskie. Związek Chłopski, nr 17, 137.
 • Biedroń Jan. 1911. Nowe odmiany ziemniaków, Kraków: Wydawnictwo Chłopskiej Macierzy Rolniczej.
 • Biegeleisen Leon Władysław. 1916. Rozwój gospodarczy nowoczesnej wsi polskiej, t. 1. Kraków: Centralne Biuro Wydawnictw NKN.
 • Bielski W. 1913. O organizacji ubezpieczenia bydła w Galicji. Tygodnik Rolniczy, nr 5, 67-69.
 • Biernacki Stefan. 1913. Potrzeby nawozowe gleb Galicji Wschodniej. Lwów: (bdw).
 • Blauth Jan. 1889. Torfowiska w Galicji. Gazeta Rolnicza. nr 37.
 • Blauth Jan. 1894. O drenach poprzecznych. Roczniki Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, 186.
 • Boberski Władysław. 1880. Najważniejsze sposoby uszlachetniania drzew owocowych. Tarnopol: druk. i nakł. Druk. Podolskiej.
 • Bogdanowicz J. 1992. Mechanizacja polskiego rolnictwa w latach 1800-1950. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 403, 51 – 56.
 • Boguszewski Stefan. 1909. Sprawozdanie z wycieczki hodowlanej. Tygodnik Rolniczy, nr 46, 555-556.
 • Boguszewski Stefan. 1913. Karmy zielone dla bydła rogatego, Kraków: Komitet C.K. Tow. Rolniczego Krak.
 • Bojanowski S. 1897. Brona i jej znaczenie przy uprawie ziemi. Tygodnik Rolniczy. 1897, nr 1; nr 2.
 • Bojanowski S. 1900. Wystawa rolnicza okręgowa w Szczyrzycu połączona z targiem na bydło rozpłodowe. Tygodnik Rolniczy, nr 30, 242.
 • Bojanowski S. 1901. Kilka wskazówek i uwag dotyczących chowu kur. Tygodnik Rolniczy, nr 7, 53-56; nr 8, 61-64; nr 9, 69-72.
 • Bojko J. 1906. Sadźmy drzewa. Przyjaciel Ludu, nr 11, 5.
 • Broński Krzysztof. 2012. Rozwój przemysłu młynarskiego w Galicj. [w:] Chumiński Jędrzej, Zawadka Marek (red.). Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem. Wrocław: Wydawnictwo Gajt.
 • Brzeziński J. 1900. Pory. Ogrodnictwo, z. 8, 234-237.
 • Brzeziński J. 1904(a). Kiedy najsilniej przerastają owoce późnych odmian. Ogrodnictwo, z. 11, 322-324.
 • Brzeziński J. 1904(b). Obrączkowanie winorośli. Ogrodnictwo, nr 11, 321-323.
 • Brzeziński Józef. 1897. Dobór wzorowy odmian drzew owocowych do hodowli ogólnej. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Ogrodniczego.
 • Brzeziński Józef. 1903. Hodowla drzew i krzewów owocowych. Warszawa-Kraków: Gebethner i Wolff.
 • Brzozowski Karol. 2005. O nowoczesnym zarządzaniu majątkiem - rady dla potomnych. Franaszek Piotr (red). Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
 • Brzozowski Stanisław, Tobiasz Mieczysław. 1964. Z dziejów rybactwa małopolskiego. [w:] Suchodolski Bogdan (red.). Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, Ser. B(9), 3-102.
 • Brzozowski Stanisław. 1962. Dzieje szkoły rolniczej w Czernichowie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Brzozowski Stanisław. 1967. Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX wieku. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Buczyński Stanisław. 1858. Kilka słów do pilnych gospodarzy o pielęgnowaniu i rozmnażaniu drzew owocowych. Bochnia: druk W. Pisz.
 • Bujak Franciszek. 1904. Wieś zachodnio galicyjska u schyłku XIX w. Lwów: (bdw).
 • Bujak Franciszek. 1908. Galicja, t. 1. Kraj, ludność, społeczeństwo, rolnictwo. Warszawa: Księgarnia pod Firmą E. Wende i Spółka.
 • Bujak Franciszek. 1917. Rozwój gospodarczy Galicji (1772-1914). Lwów: Księgarnia Polska B. Połoniecki.
 • Bujwid O. 1904. Hodowla pstrągów w Czasławiu pow. Wieliczka. Okólnik Rybacki, nr 69, 80.
 • By krowy cieliły się w jesieni. 1907. Głos Rolniczy, nr 3, 44.
 • C. 1905. Jak gospodarować na gnojarni. Głos Rolniczy, nr 7, s. 105.
 • C. 1906. Tuczenie gęsi. Głos Rolniczy, nr 20, 306-307.
 • C. 1909. Wiele kur przeznaczać na jednego koguta?. Głos Rolniczy, nr 21, 332-333.
 • Chemiczny rozbiór ziemi i potrzeba nawożenia. 1907. Głos Rolniczy, nr 6, 87-88;
 • Chłapowski K. 1912. Nowe winogrona. Ogrodnictwo, 273.
 • Chłopiński Wojciech. 1907. Uprawa i przerabianie lnu. Lwów: (bdw).
 • Chłopiński Wojciech. 1913. Wyniki porównawczej uprawy kilku gatunków lnu. Rolnik, nr 52, 950-952.
 • Chłopiński Wojciech. 1917. Len jako poplon. Przewodnik Kółek Rolniczych, nr 13, 8.
 • Chmielewski Zygmunt. 1906. Mleczarstwo w Galicji. Lwów: (bdw).
 • Chmielewski Zygmunt. 1907. Podręcznik dla spółek mleczarskich, Lwów: (bdw).
 • Chmielewski Zygmunt. 1912(a). Doświadczenia nad śniecią i głownią pszenicy (z Oddziału Ochrony Roślin Akademii Rolniczej w Dublanach). Tygodnik Rolniczy, nr 39, 608-609.
 • Chmielewski Zygmunt. 1912(b). Mącznica amerykańska agrestu w Galicji. Ogrodnictwo, z. 3, 79-86.
 • Chmielińska Maria. 1963. Polska bibliografia roślin przemysłowych 1588-1940. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Chów bydła w Galicji. 1884. Tygodnik Rolniczy, nr 21, 2-4.
 • Chrząszcz Tadeusz. 1917. W sprawie rewizji doboru odmian drzew owocowych. Lwów: C. K. Gal. Tow. Gospodarskie.
 • Ciesielski T. 1880. Działanie nawozów na rośliny. Bartnik Postępowy, nr 14-15, 204.
 • Co rolnik powinien koniecznie wiedzieć i na co uważać, aby dobrze wybrać i zużytkować nawozy sztuczne. 1884. Tygodnik Rolniczy, nr 17, 5-6.
 • Cukier denaturowany dla pszczół. 1914. Bartnik Postępowy, nr 1, 6-7.
 • Cz. 1905. Kaczka szmaragdowa. Głos Rolniczy, nr 2, 24.
 • Czarnomski Franciszek. 1900. Rola, jej pochodzenie i gatunki typowe. Kraków: (bdw).
 • Czaykowski Tadeusz. 1901(a). Najodpowiedniejsza pora dla sprzętu zbóż. Głos Rolniczy, nr 13, 198-199.
 • Czaykowski Tadeusz. 1901(b). Tuczenie trzody chlewnej. Głos Rolniczy, nr 2, 26-27.
 • Czaykowski Tadeusz. 1902(a). Królikarnia na dwie samice kotne. Głos Rolniczy, nr 23, 361-362.
 • Czaykowski Tadeusz. 1902(b). Stawy i ich zarybianie. Głos Rolniczy, nr 8, 120-121.
 • Czaykowski Tadeusz. 1902(c). Zasilanie lichych koniczyn nawozami sztucznymi. Głos Rolniczy, nr 17, 259-260.
 • Czaykowski Tadeusz. 1903(a). Gdzie pasieka może mieć powodzenie?. Głos Rolniczy, nr 5, 74-75.
 • Czaykowski Tadeusz. 1903(b). Warunki wzrostu młodych indyków. Głos Rolniczy, nr 9, 133-134.
 • Czaykowski Tadeusz. 1907. Hodowla ryb i raków. Tarnów: Redakcya "Głosu Rolniczego".
 • Czaykowski Tadeusz. 1909. Hodowla trzody chlewnej. Tarnów: Redakcya "Głosu Rolniczego".
 • Czepiński Michał, Langie Karol. 1868-1869. Powszechne ogrodnictwo, t. 1-3. Kraków: druk G. Sennewald.
 • Czerny Z. 1901. Tuczenie indyków. Głos Rolniczy, nr 23, 355-356;
 • Czerwiński K. 1903. Pomidory. Głos Rolniczy, nr 9, 131-133.
 • Czy chów drobiu może być źródłem dochodu u nas?. 1885. Tygodnik Rolniczy, nr 27, 3.
 • Czym żywić kurczęta starsze niż 8 tygodni?. 1909. Hodowca Drobiu, nr 7, 67.
 • Ćwikliński Henryk. 1882. Ogrodnictwo lasowe. Lwów: (bdw).
 • Dąbrowski F. 1903. Zwilżanie obroku koniom. Głos Rolniczy, nr 4, 60-61.
 • Dąbrowski F. 1911. Recenzja. Tygodnik Rolniczy, nr 48, 566.
 • Dąbrowski F. 1912. Pomoc dla pasieczników. Tygodnik Rolniczy, nr 49, 758.
 • Dąbrowski F. 1913. Czy się opłaca hodowla królików na większą skalę?. 1913. Tygodnik Rolniczy, nr 3, 35.
 • Dąbrowski H. 1992. Hodowla i nasiennictwo buraków cukrowych na przełomie XIX/XX wieku. Gazeta Cukrownicza, nr 8, 150-151.
 • Dembiński S. 1885. Stawy. Tygodnik Rolniczy, nr 44, 9.
 • Dembiński S. 1886. Popiół z węgla kamiennego jako siła nawozowa. Tygodnik Rolniczy, nr 11, 89-90;
 • Długoszewski F. 1913. Szkoła gospodyń wiejskich w Podegrodziu. Szkoła, s. 726.
 • Dobry i tani sposób szybkiego tuczenia kur. 1914. Tygodnik Rolniczy, nr 25, 317.
 • Domański J. 1903. Znaczenie gorzelni dla rolnictwa. Gorzelnik, nr 22, 202.
 • Drewko J. 1913. Wady i braki sadów włościańskich i co robić należy, aby je usunąć. Tygodnik Rolniczy, nr 12, 178-181.
 • Drzewa owocowe przy drogach publicznych. 1897. Związek Chłopski, nr 18, 145.
 • Dybiec Julian. 1993. Polska Akademia Umiejętności 1872-1952. Kraków: Wydawnictwo „Secesja”.
 • Dybiec Julian. 1996(a). Edukacyjne aspekty wystaw ogrodniczych i sadowniczych w Galicji w latach 1853-1914 [w:] Majorek Czesław. Meissner Andrzej (red.). Galicja i jej dziedzictwo, t. 8, Myśl edukacyjna w Galicji 1772-1918, 331-340.. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Dybiec Julian. 1996(b). Od „Gospodarza jakimby być powinien” do „Encyklopedii” Macierzy. Z dziejów pozaszkolnej edukacji chłopa galicyjskiego [w:] Meissner Andrzej (red.). Chłopi-Naród-Kultura, t. 4: Kultura i oświata wsi. Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Dybiec Julian. 1998. Główne tendencje i kierunki w rozwoju polskiej historiografii rolniczej w XIX i XX w. [w:] Wkład ośrodka krakowskiego w badania nad historią nauk rolniczych w Polsce. Kraków: Wydawnictwo AR.
 • Dybiec Julian. 2011. Polska w orbicie wielkich idei. Polskie przekłady obcojęzycznego piśmiennictwa 1795-1918, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 • Dyląg J. 1909. Zasadzanie drzewami nieużytków. Przyjaciel Ludu, nr 10, 11.
 • Dzianott L. 1886. Kilka praktycznych uwag o chowie, pielęgnowaniu i karmieniu bydła. Tygodnik Rolniczy, nr 28, 222-226.
 • Dzieduszycki E. 1852. O chorobie ziemniaków. Rocznik C.K. Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego, z. 3, 94.
 • Dzieje studiów rolniczych w Krakowie 1890-1962. 1965. Kraków: Wydawnictwo PWN.
 • Dziekoński Bartłomiej. 1805. Rolnictwo i ogrodnictwo najnowszymi przykładami, wzorami i planami ekonomiki objaśnione. Kraków: druk w Drukarnii Tekli Gróblowey.
 • Dzierzbicki. 1912. Badania bakteriologiczne gleby. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 5, 105-168.
 • Dziewulski Stefan. 1918. Piśmiennictwo polskie ekonomiczne w ciągu ostatnich lat pięćdziesięciu. [w:] Z dziejów polskiej myśli ekonomicznej. Warszawa: (bdw).
 • Dziubiński W. 1912. Czerwone bydło krajowe. Gospodarz, nr 33, 341-343.
 • F. D. 1910. Cel ostateczny uprawy mechanicznej. Głos Rolniczy, nr 5, 68-70.
 • Falkowski W.K. 1901. Jajo kurze i rozwój kurczęcia. Hodowca Drobiu, nr 4, 25.
 • Fedorowicz T. 1886. O wychowie cieląt. Przegląd Weterynarski, t. 1, 61, 98.
 • Fibich S. 1905. Niektóre nowsze spostrzeżenia w sprawie karmienia ryb. Okólnik Rybacki, nr 78, 212.
 • Fierich Jerzy. 1934. Studium Rolnicze 1890-1923, Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: nakładem Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Fierich Jerzy. 1950. Kultury rolnicze, zmianowanie i zbiory w katastrze józefińskim 1785/1787. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. 12, 26-66;
 • Filipowicz K. 1896. Znaczenie maszyn w dzisiejszym rolnictwie. Rolnik, t. 57.
 • Franaszek Piotr. 1995. Produkcja roślinna w Galicji doby autonomicznej. Kraków: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Franaszek Piotr. 1998. Produkcja roślinna w galicyjskim gospodarstwie chłopskimi dworskim na przełomie XIX i X wieku. Studia Historyczne, z. 2, 167-186.
 • Franaszek Piotr. 2002. Rolnictwo galicyjskie na przełomie XIX i XX wieku – stagnacja czy rozwój. [w:] Kołodziejczyk Arkadiusz, Parucha Waldemar (red.) Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 1. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Froń Józef. 1902. Recenzja. Ogrodnictwo, z. 9, 281-283.
 • Froń Józef. 1911. Ogród warzywny. Lwów: Wydawnictwo Macierzy Polskiej.
 • Fuchs J. O. 1912. Tegoroczne premiowanie koni w Galicji zachodniej. Tygodnik Rolniczy, nr 51, s. 795-796.
 • Gabryl J. 1914. Agrestowiec. Ogrodnictwo, z. 6, 173-174.
 • Gargas Zygmunt. 1904. Rolnictwo i jego funkcje w gospodarstwie społecznym. Kraków: Oddział Lwowskiego Gal. Towarzystwa Gospodarskiego.
 • Gdzie najlepiej rentuje się szczupak?. 1912. Okólnik Rybacki, nr 1-2, 36.
 • Gerasiński F. 1904. Niedomagania przemysłu gorzelniczego. Gorzelnik, nr 16, 189.
 • Giermański P. 1887. W jakim stanie używać należy odchodów ludzkich jako nawozu?. Tygodnik Rolniczy, nr 3, 26-27.
 • Giżycki Franciszek Ksawery. 1845. Ogrodnictwo, zastosowane do potrzeb ziemianina polskiego. Lwów: bruk F. Piller.
 • Głodziński A. 1901. Wystawa owoców w Tarnopolu. Ogrodnictwo, z. 1, 25.
 • Głuszcz J. 1917. Mechaniczna uprawa ziemi i jej znaczenie wobec niedostatku zaprzęgów i robotników. Tygodnik Rolniczy, nr 27, 277-278.
 • Gniewosz Władysław. 1908(a). Znaczenie i potrzeba ogrodnictwa w Galicji. Kraków: (bdw).
 • Gniewosz Władysław. 1908(b). Znaczenie i potrzeby ogrodnictwa w Galicji. Kraków: (bdw).
 • Goliński Stanisław. 1904. Owocarstwo, Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego.
 • Goliński Stanisław. 1906. Owocarstwo na Pokuciu. Sprawozdanie z 2-tygodniowego objazdu. Lwów: Komitet c. k. Towarzystwa Gospodarskiego Galicyjskiego.
 • Gołogurski Tadeusz Michał. 1904. Maszyny i narzędzia rolnicze służące do uprawy kartofli. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 1, 177-220.
 • Gostkowski A. 1886. O rozpowszechnieniu sandacza. Tygodnik Rolniczy, nr 37, 295-297.
 • Górniak J. 1903. Jak dochować się dobrej krówki? Głos Rolniczy, nr 18, 280-281.
 • Górski Marian. 1913. O wartości nawozowej saletry chilijskiej czyli wapniowej. Rolnik, t. 84(9).
 • Górski Marian. 1927. Zarys historii gleboznawstwa w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, t. 17, 335-348.
 • Górzyński Stefan. 1964. Zarys historii rybołówstwa w dawnej Polsce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Grabski W. 1903. Recenzja. Tygodnik Rolniczy, nr 21, 209.
 • Graff K. 1890. Bydło. [w:] Encyklopedia rolnicza, t. 1. Warszawa: (bdw).
 • Grochowski Tadeusz. 1925. Zarys bibliografii pszczelniczej polskiej. Lwów: (bdw).
 • Grochowski Tadeusz. 1927. Zarys bibliografii ogrodniczej polskiej. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Ogrodniczego.
 • Grodziski Stanisław. 1971. Polityka gospodarcza przełomu XVIII i XIX w. oraz jej konsekwencje ustrojowe dla ziem polskich. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 23(1).
 • Grodziski Stanisław. 1993. Sejm Krajowy galicyjski 1860-1914. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Grossman Henryk. 1911. Polityka przemysłowa i handlowa rządu Terezjańsko-Józefińskiego w Galicji 1772-179. Lwów: (bdw).
 • Grzymałowski Stanisław, Chorzewski Konstanty. 1970. Produkcja maszyn i narzędzi rolniczych w Polsce w latach 1805 – 1918. Wrocław: Wydawnictwo PAN.
 • Guderska Jadwiga. 1963(a). Zarys dziejów pszczelnictwa. [w:] Hodowla pszczół. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Guderska Jadwiga. 1963(b). Bibliografia polskiego piśmiennictwa pszczelarskiego (za lata 1612-195., [w:] Hodowla pszczół. Warszawa: (bdw).
 • H.B. 1903. Jak karmić kury w zimie?. Głos Rolniczy, nr 3, 46.
 • Habałowski R. 1901. Z hodowli ryb. Głos Rolniczy, nr 8, 124-125.
 • Haupt B. 1916. Siejmy maszynami rzędowymi a zaoszczędzimy dużo ziarna. Tygodnik Rolniczy, nr 8-9, 54-56.
 • Hodowla buraków cukrowych i zbóż pp. K. Buszczyńskiego i M. Łążyńskiego w Niemierczu obok Mohylowa-Podolskiego. 1887. Tygodnik Rolniczy, nr 48, 394.
 • Hodowla cebuli z dymki. 1907. Przewodnik Kółek Rolniczych, nr 8, 152.
 • Hodowla kaczek i jej znaczenie, jako forma gospodarstwa. 1913. Tygodnik Rolniczy, nr 24, 370.
 • Hodowla kaczek na wsi. 1908. Głos Rolniczy, nr 21, 331.
 • Hodowla kaczek na wsi. 1908. Hodowca Drobiu, nr 11, 109.
 • Hodowla kalafiorów. 1908. Głos Rolniczy, nr 20, 305-306.
 • Hodowla królików i jej znaczenie ekonomiczne dla naszego kraju. 1906. Hodowca Drobiu, nr 3, 31.
 • Hodowla królików w marcu. 1909. Hodowca Drobiu, nr 3, 28.
 • Huppenthal K. Wnioski z doświadczeń z odmianami ziemniaków, przeprowadzonych w Mydlnikach w r. 1911 i 1912. Rolnik, t. 34(19), 358.
 • Indyczki jako kwoki. 1908. Hodowca Drobiu, nr 2, 18.
 • Inglot Stanisław. 1948. Zarys dziejów nauk rolnych i leśnych w Polsce. Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
 • Iwski. 1902. Parzenie paszy dla bydła i świń. Głos Rolniczy, nr 1, 2.
 • Iwski. 1903(a). Brona łąkowa. Głos Rolniczy, nr 19, 292- 293.
 • Iwski. 1903(b). Chłopska hodowla owiec. Głos Rolniczy, nr 6, 87-88.
 • J. S. 1912. Przechowywanie okopowych. Tygodnik Rolniczy, nr 39, 607.
 • Jak długo trzymać maciory?. 1901.Głos Rolniczy, nr 1, 11-12.
 • Jak można młynem pieniądze zarobić?. 1889. Gazeta Młynarska, nr 7, s. 1.
 • Jak należy postępować z malinami w lecie?. 1906. Głos Rolniczy, nr 10, 153.
 • Jak pielęgnować lochę prośną?. 1908. Głos Rolniczy, nr 11, 172.
 • Jak utrzymać buhaja?. 1905. Głos Rolniczy, nr 16, 246.
 • Jak żywić kaczki, aby wcześnie niosły jaja. 1901. Hodowca Drobiu, nr 2, 12-13.
 • Jaką słomę najkorzystniej dawać krowom?. 1906. Głos Rolniczy, nr 16, 251.
 • Jaką wartość ma kukurydza jako pożywienie dla drobiu?. Tygodnik Rolniczy, nr 31, 491-492.
 • Jakimionek K. 1901. O „bieleniu” drzew owocowych. Ogrodnictwo, z. 4, 102-105.
 • Jakubowski Adam. 1853. Myśl o podniesieniu przemysłu i fabryk w Galicji. Kraków: (bdw)
 • Jakubowski Z. 1906. Sposób racjonalnego użytkowania naszych wiejskich lub polowych stawów. Okólnik Rybacki, nr 86, 213-215.
 • Jankowska F. 1918. Znaczenie fachowej porady w hodowli drobiu. Tygodnik Rolniczy, nr 52, 643-644.
 • Jankowski Edmund. 1904. Recenzja. Gospodarz, nr 23, 367.
 • Jankowski Edmund. 1938. Dzieje ogrodnictwa, t. 1-2. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Janowski Bronisław. 1908. Uprawa mieszanek koniczynowych. Lwów: Wydaw. Komitetu c.k. Galic. Tow. Gospodarskiego.
 • Jarosiński Paweł. 1916(a). Recenzja. Tygodnik Rolniczy, nr 19-20, 156.
 • Jarosiński Paweł. 1916(b). Sprzęt lnu i przygotowanie włókna. Tygodnik Rolniczy, nr 24- 25, 210-212.
 • Jarosiński Paweł. 1917. W sprawie podniesienia uprawy lnu w Galicji. Tygodnik Rolniczy, nr 14, 118.
 • Jarosiński Paweł. 1918. Własna produkcja nasion i uprawa ważniejszych roślin warzywnych. Kraków: Komitet C.K. Tow. Roln. Krak.
 • Jaroszewski Zygmunt. Gospodarstwo wzorowe. Uprawa roślin zbożowych i pastewnych, groszkowych, koniczynnych i traw, Kraków 1877,
 • Jasiński Konstanty. 1897. Gleby północno-zachodniej części pow. Złoczowskiego pod względem geologiczno-rolniczym. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej, 29-43.
 • Jasiński S. 1913. Wyzyskanie nieużytków polnych. Tygodnik Rolniczy, nr 4, 51-52.
 • Jenkner E. 1904. Kury rasy Dorking. Hodowca Drobiu, nr 5, 41.
 • Jentys Srefan. 1894. Ekonomiczne nawożenie roli. Roczniki Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, s. 166.
 • Jentys Stefan. 1904. Wartość rolnicza nowszych odmian ziemniaków na podstawie prób w latach 1903 i 1904. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 3,1-65.
 • Jentys Stefan. 1906. Wartość rolnicza nowszych odmian ziemniaków. Kraków: Towarzystwo dla Popierania Polskiej Nauki Rolnictwa.
 • Jędrzejowicz W. 1886. Plewnik ręczny pana Juliana Aleksandra z Nowego Sącza. Tygodnik Rolniczy, nr 48.
 • Kaczka szwedzka. 1906. Głos Rolniczy, nr 5, 70.
 • Kadyi Henryk. 1895. Rozwój i działalność c.k. Szkoły Weterynarii we Lwowie od jej założenia w r. 1881 do końca roku szkolnego 1893/4. Lwów: c. k. Szkoła Weterynaryi.
 • Kalinka Walerian. 1898. Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim. Kraków: Księg. Spółki Wydawniczej Polskiej.
 • Kamiński Julian Aleksander. 1836. Piśmiennictwo polskie rolniczo-technologiczne od roku 1549 do 1835. Lwów: (bdw).
 • Kargol Tomasz. 2010. Ziemiaństwo a uprzemysłowienie Galicji na przełomie XIX i XX w. (do 1918 r.). [w:] Puś Wiesław, Kita Jarosław (red.). Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku, , t. 7. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kargol Tomasz. 2012. Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914 – 1918. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica".
 • Karma królików w zimie. 1910. Głos Rolniczy, nr 21, 328.
 • Karmienie źrebiąt. 1904. Głos Rolniczy, nr 12, 189.
 • Kasperowski Adam. 1826. Rolnictwo, t. 1-2. Lwów: drukiem Piotra Pillera.
 • Kastrowanie królików. 1902. Hodowca Drobiu, nr 4, 35.
 • Katalog krajowej wystawy rolniczej i przemysłowej we Lwowie. 1877. Lwów: (bdw).
 • Kempner Stanisław Aleksander. 1924. Rozwój gospodarczy Polski. Od rozbiorów do niepodległości. Warszawa: Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska".
 • Kiedy mogą pisklęta otrzymać pierwszą karmę?. 1909. Hodowca Drobiu, nr 7, 67.
 • Kiedy zboże jest dojrzałe i kiedy je sprzątać najlepiej? 1906. Głos Rolniczy, nr 13, 194-196.
 • Kiełb F. 1910. Głos włościanina o korzyściach z chowu królików. Hodowca Drobiu, nr 2, 19.
 • Kilka rad praktycznych dla hodowców drobiu. 1913. Tygodnik Rolniczy, nr 11, 168.
 • Kilka uwag o chowie gęsi. 1901. Hodowca Drobiu, nr 5, 37.
 • Kilka uwag w sprawie nawożenia. 1892. Rolnik, 205.
 • Kisielewski Aleksander. 1869. Przechadzki po polu i ogrodzie. Lwów: druk G. Seyfarth i D. Czajkowski.
 • Klecki Walerian, Mikułowski-Pomorski Jerzy. 1898. Zawartość azotu, kwasu fosforowego i węglanów w niektórych typowych glebach Galicji Wschodniej. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej, 3-14.
 • Klecki Walerian. 1916. Rasy opasowego bydła, owiec i trzody chlewnej. Kraków: Towarzystwo dla Popierania Polskiej Nauki Rolnictwa.
 • Kłoczowski E. 1938. Wiedza jako czynnik twórczy postępu rolniczego w Polsce 1911-1929. [w:] Lutosławski Jan (red.). Księga pamiątkowa na 75 – lecie „Gazety Rolniczej” 1861-1935. Księga wsi polskiej – źródła, dzieje i kierunek jej rozwoju, t. 1-2. Warszawa:
 • Koerber Karol. 1908. Rada dla przyjaciół rolnictwa, mianowicie dla tych, którzy mokre ziemie posiadają i glinki. Kraków: w Drukarnii Gröblowskiey.
 • Kolasiński Eugeniusz. 1913. Wyniki doświadczeń z odmianami ziemniaków przeprowadzone na polach Gospodarstwa doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Mydlnikach. Kraków: druk G. Gebethner.
 • Konicz czerwony. 1910. Głos Rolniczy, nr 1, 10-11.
 • Koniczyna perska. 1913. Tygodnik Rolniczy, nr 19, 297.
 • Konkolewski M. 1847. Jaś Sadowski, mały założyciel sadów, dla użytku młodzieży wiejskiej. Rzeszów: Drukarnia Franciszka Skielskiego.
 • Korwin L. 1906. Grunta torfiaste. Rolnik, nr 35, 418-419.
 • Kosiek Zdzisław, Turczyńska E. 1971. Kukolnik Bazyli Wojciech (1765-1821), PSB, t. 16. Wrocław - Warszawa – Kraków: (bdw).
 • Kosiek Zdzisław. 1962. Bibliografia polskich bibliografii gospodarstwa wiejskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Kosiński I. 1906 Przyczynek do metodyki doświadczeń polowych z odmianami buraków. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 2, 1-56.
 • Kośnierski T. 1881. Nieco o roślinie winogradowej. Bartnik Postępowy, nr 1, 23-25.
 • Kow. 1905. Tuczenie gęsi. Głos Rolniczy, nr 22, 341-342.
 • Kozubowski Augustyn Dominik Antonii. 1868. Sadownictwo. Kraków: (bdw).
 • Kramarz Henryk. 2002. Młynarze i młynarstwo zbożowe w Galicji (Z problematyki uprzemysławiania rzemiosła chłopskiego). [w:] Ślusarek Krzysztof (red.). Polska i Polacy w XIX – XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70 rocznicę Jego urodzin. Kraków: "Historia Iagellonica".
 • Kraskowski J. 1910. Jak się zapatrujemy na sprawę hodowli królików. Hodowca Drobiu, nr 7, 58.
 • Krawczyk Jerzy. 1995. Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-1918. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas".
 • Kretowicz Paweł. 1884. Kucie koni. Lwów: (bdw).
 • Królikowski Stanisław. 1891. Bibliografia polska weterynarii i hodowli zwierząt. Lwów: (bdw).
 • Krótki wykład zasad rozmnażania i sadzenia drzewin wszelkiego rodzaju dla ludu wiejskiego, ułożony przez wydział c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego.1852. Lwów: (bdw).
 • Kruszewski W. 1910. Hodowla bydła w małym gospodarstwie. Lwów: (bdw).
 • Krzyżanowski Adam. 1900. Studia agrarne, t. 1. Kraków: druk S. A. Krzyżanowski.
 • Krzyżanowski Adam. 1901. Rolnictwo wobec polityki handlowej, Kraków: (bdw).
 • Krzyżanowski Kazimierz. 1879. Zasady technicznych amelioracji rolnych, polegających na odwodnieniu i nawodnieniu ziemi. Tarnów: (bdw).
 • Kubik Władysław. 1918. Warzywne ogrody na działkach. Lwów: Wydawnictwo Macierzy Polskiej.
 • Kugler S. 1917. Co korzystniej uprawiać na paszę dla inwentarza, buraki pastewne czy cukrowe?. Tygodnik Rolniczy, nr 8 – 9, 76-77.
 • Kukolnik Bazyl. 1800-1802. Zbiór prawideł ekonomicznych podług starożytnych i teraźniejszych ekonomiki autorów dla uczącej się młodzieży ułożony, t. 1-5. Zamość: (bdw).
 • Kukura A. 1906. O rentowności hodowli drobiu. Hodowca Drobiu, nr 10, 100.
 • Kupcy zbożowi i młynarze z Galicji. 1876. Poradnik Przemysłowo – Rolniczy (Ilustrowany), nr 3, 3.
 • Kurowski Adam. 1900. Sady w Łącku. Ogrodnictwo, z. 10, 294.
 • Kurowski Adam. 1901(a). Jakie ziemniaki w ogrodzie sadzić należy?. Ogrodnictwo, z. 2, 46-47.
 • Kurowski Adam. 1901(b). O jednym sposobie uszlachetniania drzew owocowych. Głos Rolniczy, nr 5, 70-71.
 • Kurowski Antonii, Tabeau W. 1902. Hodowla drzew i krzewów owocowych, Lwów: (bdw).
 • Kuśnierski H. 1906. Czy wysokie obsypywanie ziemniaków ma wpływ na ich plon?. Tygodnik Rolniczy, nr 26, 291.
 • Kwieciński S. 1887. O stosowaniu lewatyw u zwierząt domowych a mianowicie o lejku Hegara. Przegląd Weterynarski, t. 2, 239.
 • L. Hayto, Lubieniecki Julian (1802-1862), PSB, t. 17, s. 598-599.
 • L.M. 1901. Jak się obchodzić z klaczą źrebną? Głos Rolniczy, nr 3, 42.
 • Lekarstwa ogólne bydło leczące. 1803. Dziennik Ekonomiczny Zamoyski, nr 3, 294.
 • Lekarstwo na krosty bydlęce na wierzchu lub spodzie języka. 1803. Dziennik Ekonomiczny Zamoyski, nr 3, 301.
 • Leśniak Tadeusz. 1972. 75 lat Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie 1893-1968. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Lewicki M. 1910. Ochrona pstrąga podczas lata. Okólnik Rybacki, nr 109, 16-17.
 • Lichański Lichański. 1911. Kalendarz zajęć ogrodniczo-sadowniczych. Lwów: Księgarnia Polska.
 • Lichański Władysław. 1903. Śliwki bośniackie. Kraków: (bdw).
 • Ligocki J. 1912. O drenowaniu gruntów. Tygodnik Rolniczy, nr 23, 354-355.
 • Lindes Ludwik. 1867. Zużytkowanie rzek, stawów, bagien, jezior i dołów torfowych, na chów ryb, raków i pijawek, oparte na najnowszych doświadczeniach z zastosowaniem do gospodarczych stosunków Galicji i Polski. Kraków: (bdw).
 • Lipelt Robert. 2005. Narzędzia i maszyny rolnicze w rolnictwie galicyjskim w XIX wieku. Prace Historyczno-Archiwalne, t. 15, 57-68.
 • Lipelt Robert. 2006. Hodowla zwierząt w Galicji w dobie autonomii. Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Franaszek Piotr (red.). Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica".
 • Lipelt Robert. 2011. Chów zwierząt w gospodarskich w Galicji w dobie autonomii. Sanok: (bdw).
 • Lippoman Alfons Jan. 1884. Doświadczenia z uprawą koniczyny szwedzkiej. Tygodnik Rolniczy, nr 4, 5-6.
 • Lippoman Alfons Jan. 1898. Pamiętnik Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego za czas od r. 1845 do r. 1895. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego.
 • Lorenz Józef. 1913. Hodowla pszczół. Tygodnik Rolniczy, nr 36, 557-560.
 • Lorenz Józef. 1916. Poradnik pszczelniczy. Kraków: Nakład Redakcyi "Prawdy".
 • Lubieniecki Julian. 1859. Dokładna praktyczna nauka dla pasieczników. Jak mają chodzić koło pszczół, aby rozmnożyć prędko pasieki, i wydobyć z nich zysk największy możliwy, tak we zwyczajnych naszych ulach krajowych, jako też w ulach dzierżonowskich. Lwów: (bdw).
 • Lubomęski W. 1891. Nawozy zielone i sztuczne na jałowej glebie. Roczniki Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, 219.
 • Lubomęski W. 1892. Recenzja broszury p. W. Szybińskiego: „Kainit jako nawóz”. Tygodnik Rolniczy, nr 32, 251-252.
 • Ludkiewicz Z. 1910. O paszach i żywieniu bydła. Lwów: (bdw).
 • Łada Z. 1914. Przemysł rolny – a praca na wsi. Rolnik, t. 37(22), 325.
 • Łaszczyński W. 1891. Podręcznik dla owczarza. Kraków: (bdw).
 • Łączyński Z. 1913. Wyniki upraw porównawczych nowszych odmian ziemniaków w Zaborzu. 1913. Rolnik, t. 84(10), 179.
 • Łopuszański Tadeusz. 1894. Pamiętnik c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego 1845 – 1894. Lwów: C. k. Galicyjskie Tow. Gospodarskie.
 • M. 1905. Uprawa koniczu na nasienie. Głos Rolniczy, nr 23, 358.
 • M. 1905. Wartość gnojówki. Głos Rolniczy, nr 10, s. 151.
 • M. 1918. Recenzja. Pszczelarz, nr 1, 13.
 • M. K. 1909. Recenzja. Gospodarz, nr 6, s. 95-96.
 • Macieszkiewicz B. 1886. Czy warto zakładać pasieki?. Tygodnik Rolniczy”, nr 14, 113.
 • Magryś Franciszek. 1932. Żywot chłopa-działacza. Oprac. Inglot Stanisław. Lwów: skł. gł. w Drukarni Naukowej.
 • Malsburg K. 1894. Z systematyki bydła krajowego. Roczniki Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach.
 • Mańkowski H. 1905. Chów drobiu w Galicji i sprawa podniesienia tej gałęzi gospodarstwa krajowego. Hodowca Drobiu, nr 1, 9.
 • Marchlewski Julian. 1901. Z podróży po Galicji. III. Prawda, nr 43.
 • Marszałkowicz J. 1907. Sumaryczne, grupowe i indywidualne żywienie bydła, Lwów 1906; Recenzja. Tygodnik Rolniczy, nr 12, 121.
 • Marszałkowicz J. 1913. Dwie normy żywienia cieląt. Studium hodowlane. Rolnik, t. 84, 185.
 • Masior J. 1913. Szczepienie świń. Tygodnik Rolniczy, nr 9, 130-131.
 • Mazurkiewicz Z. 1913. Odmiany owsów w doświadczeniach polowych w r. 1912. Rolnik, t.84(12), 227.
 • Michalewicz Jerzy. 1988. Przemysł gorzelniany Galicji doby autonomicznej. Między monopolem dworskim a monopolem państwowym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Michalewicz Jerzy. 1993. Przemysł gorzelniany Galicji doby autonomicznej między monopolem dworskim a monopolem państwowym (XIX – XX w.), Próba ujęcia modelowego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 126,
 • Michalkiewicz J. 1918. Uprawa polowa warzyw i jej rentowność. Tygodnik Rolniczy, nr 15, 199-200.
 • Miczyński K. 1907. Studia nad krzyżowaniem odmian pszenicy. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 3, 335-395.
 • Miczyński K. 1912. Wydłużanie się kłosów pszenicy pod wpływem śnieci. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 5, 101-104.
 • Mieroszowska Elżbieta. 1890. Poradnik ogrodowy ku pożytkowi gospodyń wiejskich ułożony. Kraków: druk W. L. Anczyc.
 • Mierzejewski M. 1907. Recenzja. Gospodarz, nr 10, 161-162.
 • Miklaszewski J. 1918. Sady na ziemiach polskich i ich los podczas inwazji. Lwów: (bdw).
 • Millak K. 1975. Czasopiśmiennictwo weterynaryjne w Polsce do roku 1939. Studia i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej, seria B, Historia Nauk Biologicznych i Medycznych, z. 11, 75-99.
 • Misiewicz T. 1912(a). Chów gęsi i kaczek. Tygodnik Rolniczy, nr 11, 164.
 • Misiewicz T. 1912(b). Hodowla indyków. Tygodnik Rolniczy, nr 27, 423-425.
 • Misiewicz T. 1912(c). Kury rasowe: Minorki, Orpingtony, Plymuth – Rocks i Wyandotty. Tygodnik Rolniczy, nr 16, 247-248.
 • Misiewicz T. 1912(d). Przyczyny dlaczego chów drobiu na wsi tak słabo się rozwija. Tygodnik Rolniczy, nr 35, 544-545.
 • Moraczewski Maciej. 1885. O budowie zagród włościańskich. Lwów: Wydawnictwo Macierzy Polskiej.
 • Morawski Z. 1902(a). Porzeczki. Głos Rolniczy, nr 6, 88-89.
 • Morawski Z. 1902(b). Smrodynia. Głos Rolniczy, nr 7, 106.
 • Morawski Z. 1904. Pstrąg. Głos Rolniczy, nr 13, 194.
 • Mosiński L. 1908. Hodowla karpi ze szczupakami. Okólnik Rybacki, nr 99, 112-113.
 • N. S. 1903. Zbyteczne kastrowanie prosiąt. Głos Rolniczy, nr 2, 23.
 • Naimski M. 1903. Obsadzanie stawów karpiami. Okólnik Rybacki, nr 64, 140-141.
 • Najważniejsze zasady hodowli kur. 1908. Głos Rolniczy, nr 6, 90-91.
 • Namysłowski B. 1907. O niebezpiecznym mączniaku na agreście. Ogrodnictwo, z. 6, 161-163.
 • Namysłowski B. 1913(a). Jak zwalczać mączniaka agrestu. Tygodnik Rolniczy, nr 44, 689.
 • Namysłowski B. 1913(b). Obecny stan badań nad rdzą zbożowych. Tygodnik Rolniczy, nr 29, 449.
 • Narada w sprawie podniesienia chowu koni. 1884. Tygodnik Rolniczy, nr 31, 5.
 • Nasz przemysł cukrowniczy. 1901. Słowo Polskie, nr 185, 1-2.
 • Nasze piwowarstwo. 1898. Dziennik Polski, nr 237; nr 256.
 • Nauka o owcach zawierająca przepisy do doskonalszego ich hodowania i leczenia w słabościach. 1821. Pamiętnik Galicyjski, t. 1, 138.
 • Nawozy azotowe. Saletra chilijska i siarczan amoniaku. 1886. Tygodnik Rolniczy, nr 32, 255.
 • Nawożenie gnojówką w zimie. 1913. Tygodnik Rolniczy, nr 3, 39.
 • Neuman J. J. 1902(a). Nieco o uprawie ziemniaków. Głos Rolniczy, nr 8, 121-124.
 • Neuman J. J. 1902(b). Znaczenie motorów w rolnictwie. Głos Rolniczy, nr 2, s. 21-23.
 • Neuman J. J. 1903(a). Dziesięć głównych reguł przy chowie koni. Głos Rolniczy”, nr 5, 75-76.
 • Neuman J. J. 1903(b). Nieco o jęczmieniu. Głos Rolniczy, nr 6, 81-83.
 • Neumanówna M. Pielęgnowanie drobiu w zimie. Tygodnik Rolniczy, nr 50, 782-783.
 • Niezabitowski E.L. 1902. Pożywienie karpia. Okólnik Rybacki, nr 57, 59-61.
 • Noniewicz E. 1890. Zapalenie wątroby zakaźne u prosiąt. Przegląd Weterynarski, t. 5, 151, 179.
 • Noskowski Władysław. 1872. Podręcznik uprawy lnu i wyprawy włókna lnianego według najnowszych metod. Lwów: C.k. Towarzystwo Gospodarcze Galicyjskie.
 • Nowicki M. 1881. O rybactwie. Okólnik Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie, nr 1, 25.
 • Nowicki M. 1883. Przegląd rozsiedlenia ryb w wodach Galicji według dorzeczy i krain rybnych. Wiedeń: (bdw).
 • O chowie kaczek. 1907. Głos Rolniczy, nr 7, 103.
 • O której porze dnia należy czyścić konie. 1906. Głos Rolniczy, nr 23, 364.
 • O zawrocie głowy u owiec. 1803. Dziennik Ekonomiczny Zamoyski, nr 12, 1218.
 • O żniwie. 1836. Ziemianin Galicyjski, z. 1, 3-4.
 • O. de B. S. 1901. Brona. Tygodnik Rolniczy, nr 3, 22-23.
 • Obfidowicz L. 1902. W jakim kierunku ulepszać polskie kury zielononóżki? Hodowca Drobiu, nr 11, 85-86.
 • Ochnicz M. 1900. Zarazy bydlęce a weterynarze rządowi. Przegląd Weterynarski, nr 10, 308.
 • Odezwa Związku Przyjaciół Drzewek. 1910. Przyjaciel Ludu, nr 14, 9.
 • Oleskow Józef. 1885. Podręcznik hodowli nasion gospodarskich na podstawie teorii i praktyki. Lwów: (bdw).
 • Pająk A. 1870 Krótka nauka chowu zwierząt domowych ułożona w pytaniach i odpowiedziach dla młodzieży uczącej się w szkołach wiejskich. Kraków: (bdw).
 • Pańkowski K. 1889. O wpływie melioracji i jakości paszy na mleczność bydła. Roczniki Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach.
 • Pauli A. 1909. W jakim wieku nadają się kury najwięcej do rozpłodu?. Hodowca Drobiu, nr 10, 90.
 • Pawlik Stefan. 1902. W sprawie przemysłu cukrowniczego. Kraków: (bdw).
 • Pawlik Stefan. 1903. Uwagi o wpływie literatury niemieckiej w XIX wieku, na gospodarstwa w Polsce. Tygodnik Rolniczy, nr 48.
 • Pawlikowski Jan Gwalbert. 1886. Wyższa Szkoła Rolnicza w Dublanach. Kraków: Wydawnictwo "Nowej Reformy".
 • Pawlikowski Konstanty. 1840. Krótka nauka o chowie owiec poprawnych. Lwów-Tarnów-Stanisławów: druk J. Milikowski.
 • Pawłowski J. 1912. Znaczenie cukrownictwa dla Galicji, Lwów 1905; Galicyjski związek młynów. [w:] Sprawozdanie Centralnego Związku Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego we Lwowie z czynności i rachunków za 8 i 9 rok istnienia 1910/11 i 1911/12, Lwów: (bdw).
 • Perenc Aleksander. 1936. Historia lecznictwa zwierząt w Polsce. Toruń: (bdw).
 • Piekarski Borgiasz Franciszek. 1811. O gnoju jako zasadzie całego rolnictwa. Gospodarz Krakowski, s. 11.
 • Piekarski Borgiasz Franciszek. 1820. Wzory przemiennego w gruntach żytnich rolnictwa ugory znoszące dla właścicieli i dzierżawców wieczystych. Kraków: (bdw).
 • Pielenie zbóż (motyczenie) zarówno ozimych, jak i jarych. 1913. Tygodnik Rolniczy, nr 10, 149.
 • Pielęgnowanie indycząt. 1906. Głos Rolniczy, nr 6, 87-88.
 • Pieniążek Szczepan. 1981. Sadownictwo. Warszawa: (bdw).
 • Pierożyński L. 1882. Kilka słów o sadownictwie i ogrodnictwie. Lwów: Wydawnictwo Towarzystwa Ogrodniczego.
 • Pietkiewicz A., Trylski A. 1873. Bydło. [w:] Encyklopedia Rolnictwa, t. 1. Warszawa: (bdw).
 • Pietrzak F. 1913. Zasuszanie krów cielnych. Tygodnik Rolniczy, nr 31, 478.
 • Pietrzak-Pawłowska Irena. 1970. O funkcjach przemysłu spożywczego w industrializacji ziem polskich. [w:] Rozwój przemysłu rolno – spożywczego na ziemiach polskich w XIX i XX w., Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Pigoń Stanisław. 1946. Z Komborni w świat. Kraków: Wydawnictwo Spółdzielni Wydawniczej "Wieś".
 • Płodozmian dla ogrodu warzywnego. 1901. Głos Rolniczy. 1901, nr 1, 7-8.
 • Pod jakie rośliny wywozić obornik?. Głos Rolniczy, nr 7, 104-105.
 • Podskubywanie gęsi, 1905. Głos Rolniczy, nr 18, 282.
 • Polepszyć można rodzaj porzeczek. 1887. Tygodnik Rolniczy, nr 40, 330-331.
 • Poluszyński Eugeniusz St. 1905. Jak zakładać i pielęgnować sady gospodarskie. Lwów: (bdw).
 • Popiel Antonii. 1882. Podręcznik do hodowli bydła rogatego. Lwów: (bdw).
 • Popiel E. 1897. Opis geologiczno-rolniczy majątku Czaple Wielkie. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej, 49-55.
 • Powszechna wystawa krajowa we Lwowie w 1894 r. 1896. Kraków: (bdw).
 • Prabucki Jarosław. 1998. Użytkowanie pszczół. Historia pszczelnictwa. [w:] Prabucki Jarosław (red.). Pszczelnictwo, praca zbiorowa. Szczecin: Wydawnictwo „Albatros”.
 • Prace Historyczne, XIII, s. 103-112.
 • Prawdy gospodarskie i nauka o hodowaniu drzew owocowych. 1861. Kraków: K. Budweiser.
 • Prażmowski A. Jakie nawozy sztuczne i z jakimi ostrożnościami kupować na nadchodzącą wiosnę?. Tygodnik Rolniczy, nr 10, 74.
 • Program akcji hodowlanej c.k. galicyjskiego Towarzystwa gospodarskiego. 1914. Rolnik, t. 87(12), 135.
 • Prus J. 1895. Pomór czyli zaraza trzody chlewnej. Zmiany anatomo-patologiczne. Przegląd Weterynarski, t. 10, 217, 241.
 • Pruski W. 1925. Przyczynek do bibliografii dzieł o koniu w języku polskim. Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, t. 13.
 • Pruski Witold. 1975. Hodowla zwierząt gospodarskich w Galicji w latach 1772-1918, t. 1-2. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Wydawnictwo PAN.
 • Przechowywanie buraków na zimę. 1910. Głos Rolniczy, nr 18, 284.
 • Przechowywanie jaj wylęgowych. 1907. Hodowca Drobiu, nr 3, 21.
 • Przemysłowa hodowla świń mięsnych. 1896. Rolnik, t. 57, 124.
 • Przerembel Zygmunt. 1930. Polska bibliografia cukrownicza 1799 -1929. Warszawa: (bdw).
 • Przyczynki do racjonalnego prowadzenia gospodarstwa stawowego. Okólnik Rybacki, nr 84, 154-155.
 • Puchalski F. 1871. Poradnik gospodarski zawierający w sobie sposoby i środki tyczące się chowu i leczenia bydła i koni, kultury lasów i myślistwa. Rzeszów: (bdw).
 • R. 1906. Pastwiska dla świń. Głos Rolniczy, nr 3, 40-41.
 • Radomska Maria. 1965. Przemiany owczarstwa europejskiego w XVIII i XIX wieku i ich wpływ na owczarstwo polskie. Postępy Nauk Rolniczych, nr 3, 119-129.
 • Radomska Maria. 2001. Dublany [w:] Sobota Jerzy, Szulc Tadeusz, Tyszkiewicz Jakub (red.). Dzieje Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław: Wydaw. Akademii Rolniczej.
 • Radziwoński J. 1857. O sztucznym zapładnianiu ikry rybiej w zastosowaniu do chowu pstrągów. Kraków: (bdw).
 • Recenzja. 1908. Okólnik Rybacki, nr 98, 79.
 • Recenzja. 1909. Okólnik Rybacki, nr 103, 30-31.
 • Recenzja. 1913. Tygodnik Rolniczy, nr 13, 200.
 • Rembowski S. 1897. Wpływ dobrego dojenia i łagodnego obchodzenia z krowami na ich mleczność. Przegląd Mleczarski, nr 1, s. 3-4.
 • Rewieński S. 1890. Bibliografia rolniczo-technologiczna polska od r. 1800 aż do naszych czasów. [w:] Encyklopedia rolnicza, t. 1. Warszawa: (bdw).
 • Roehring A. 1881. Sadownictwo. Lwów (bdw)
 • Rogoyski Kazimierz. 1915 Przyczynek do poznania obecnego stanu kraju. Kraków: (bdw)
 • Röhrenschef Stefan. 1917. 12 miesięcy w pasiece. Tarnów: Redakcya "Ludu Katolickiego".
 • Rolnictwo. 1907. [w:] Encyklopedia, t. 2. Lwów: Wydawnictwo Macierzy Polskiej.
 • Rostworowski S. 1914. Wyniki doświadczeń z odmianami ziemniaków, wykonanych w c.k. Gospodarstwie doświadczalnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Mydlnikach. Tygodnik Rolniczy, nr 18, 213-219.
 • Rozmaite rodzaje tuczenia gęsi. 1910. Głos Rolniczy, nr 22, 344-345.
 • Rozwadowski Władysław Alojzy. 1866. Uwagi nad środkami ku podniesieniu i rozpowszechnieniu chowu koni w Galicji. Lwów: (bdw).
 • Różański M. 1916. Rybactwo wobec gospodarczej odbudowy kraju. Tygodnik Rolniczy”, nr 32, 264-265.
 • Rudawski M. 1894. Czego żądają od szkół ludowych typu niższego, a czego można od nich żądać?. Szkoła, nr 39, 491.
 • Rutowski Tadeusz. 1883. Przemysł cukrowniczy, jego wpływ na rolnictwo i znaczenie w gospodarstwie narodowym. Przyczynek do rozwiązania kwestii krajowego przemysłu w Galicji. Kraków: (bdw).
 • Rutowski Tadeusz. 1885. Przemysł gorzelniany w Galicji. Lwów: (bdw).
 • Rutowski Tadeusz. 1886. Przemysł młynarski w Galicji, Lwów: (bdw)
 • Rutowski Tadeusz. 1890. Mowa posła […] w przedmiocie podniesienia hodowli bydła w kraju. Ekonomista Polski, t. 4, 143.
 • Rylski T. 1894. O użyciu narzędzi i machin rolniczych. Roczniki Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, 137.
 • Rylski T. 1899. Żywienie krów mlecznych. Przegląd Mleczarski, nr 1, s. 1-2.
 • Ryx J. 1888. Przyczynek do hodowli konia. Przegląd Weterynarski, t. 3.
 • S. 1906. Recenzja. Okólnik Rybacki., nr 89, 311-312.
 • S. W. 1918. Jeszcze o konserwowaniu gnojówki. Tygodnik Rolniczy, nr 51.
 • S.W. 1913. Wychów prosiąt. Tygodnik Rolniczy, nr 25, 392.
 • S.W. 1916. Kiedy należy wykonywać sprzęt owoców ziarnowych. Tygodnik Rolniczy, nr 38, 327-328.
 • Sadownictwo. 1830. Gazeta Ogrodnicza, nr 1, 3.
 • Sandoz Feliks. 1913. Wychów cieliczek. Kraków: Komitet C.K. Tow. Rolniczego Krak.
 • Sanguszko Władysław. 1839. O chowie koni i polepszeniu rasy w Galicji. Lwów: Drukiem Piotra Pillera.
 • Schmidt Antonii. 1878. Katechizm hodowania drzew owocowych jakoteż rozpoznawania owoców, według pewnych systemów i wyrabianie jabłecznika. Lwów: druk Karol Wild.
 • Seifman P. 1887. Trudności napotykane w rozpoznawaniu nosacizny u koni. Przegląd Weterynarski”, t. 2.
 • Sekora J. 1912. Znaczenie koguta w stadku. Hodowca Drobiu, nr 10, 93.
 • Siewajcie konicze. 1907. Głos Rolniczy, nr 7, 101-102.
 • Sikorski Feliks Jan. 1898. Mechaniczna uprawa gleby. Podręcznik dla użytku praktycznych gospodarzy i uczniów szkół rolniczych. Lwów: druk K. S. Jakubowski.
 • Sikorski T. 1903. Konkurs wiązałek w Berezowicy Wielkiej pod Tarnowem. Tygodnik Rolniczy, nr 3, 35-36.
 • Siuta J. 1917. Sposoby sadzenia ziemniaków. Tygodnik Rolniczy, nr 18, 171-172; nr 19, 184-185.
 • Skąpska Z. 1913. Zakończenie roku szkolnego w szkole gospodyń wiejskich w Podegrodziu. Ziemia Sądecka, nr 10, 2.
 • Skąpski J. Czy wysokie obsypywanie ziemniaków ma wpływ na ich plon?. Tygodnik Rolniczy, nr 29, 322 - 323.
 • Skrzyński Stanisław. 1883. Rys gospodarstwa krajowego w Galicji. Lwów: (bdw)
 • Skulski J. 1913. O podniesienie rolnictwa w Polsce. Rolnik, t. 84(4), 65.
 • Słomka Jan. 1912. Urządzenie gnojowni i przechowywanie obornika. Tygodnik Rolniczy, nr 49, 757.
 • Słomka Jan. 1913. Uprawa owsa i znaczenie jego w hodowli. Tygodnik Rolniczy, nr 50, 781-782.
 • Słomka Jan. 1929. Pamiętnik włościanina. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Szkoły Ludowej.
 • Smetański Jan. 1935. Zarys polskiej bibliografii rybackiej. Lwów: Wydawnictwo Lwowskiej Izby Rolniczej.
 • Sobolewski R. 1888. Lanolina (Lanolinum) w zastosowaniu jako maść kopytowa. Przegląd Weterynarski, t. 3, 194.
 • Sposób rozpoznania płci u drobiu. 1901. Hodowca Drobiu, nr 6, 50.
 • Sposób zapobiegania wysiadywaniu kur. 1901. Hodowca Drobiu, nr 2, 13.
 • Sprawozdanie Komisji Ziemniaczanej co do wyboru najlepszych u nas gatunków ziemniaków. 1885. Tygodnik Rolniczy, nr 15, 7.
 • Sprawozdanie z próbnej uprawy 5 odmian buraków pastewnych, wyprodukowanych z nasienia sprowadzonego kosztem subwencji przez okręgowe Towarzystwo Rolnicze Krakowskie oraz z rozbioru chemicznego tychże buraków. 1887. Tygodnik Rolniczy, nr 15, 125-127.
 • Spyra Adam. 1994. Browarnictwo Galicji doby autonomicznej. Kraków: Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka".
 • St. T. 1911. Kilka uwag o glebach lichszej jakości. Przewodnik Kółek Rolniczych, nr 13, 322.
 • Stanowski J. 1884. Usiłowania mające na celu zabezpieczenie zdrowotności owiec w naszych owczarniach. Tygodnik Rolniczy, nr 44, 5-7.
 • Stasieniewiczowa K. 1902. Jak się u nas drób sprzedaje. Głos Rolniczy, nr 19, 297-298.
 • Stawki do zimowania ryb. 1910. Głos Rolniczy, nr 21, 330.
 • Stefczyk Franciszek. 1925. Początki i ogólne warunki rozwoju spółdzielczości w Polsce. Kraków: (bdw).
 • Stróżek Bolesław. 1973. Rozwój polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej w latach 1864-1918. [w:] Żabko-Potopowicz Antonii (red.). Zarys polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej do drugiej wojny światowej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Strumieński S. 1914. O korzyściach z hodowli królików. Tygodnik Rolniczy, nr 28, 356-359.
 • Strzemski Michał. 1954. Bibliografia gleboznawstwa polskiego. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 70, Ser. D.
 • Studnicki Hipolit. 1869. Galicja pod względem topograficzno-geograficzno-historycznym, skreślona, wyd. 2. Lwów: druk A. J. Madfes i H. Bodek.
 • Styś Wincenty. 1936. Wpływ uprzemysłowienia na ustrój rolny. Lwów: (bdw).
 • Surzycki Stefan. 1928. Rozwój wiedzy rolniczej w Polsce. Kraków: (bdw).
 • Suszenie koniczyny. 1886. Tygodnik Rolniczy, nr 25, 201-202.
 • Syc Stanisław. 1910. Przyjaciele drzewek. Kraków: Polski Związek Narodowy.
 • Syrski S. 1877. W jaki sposób szkoły ludowe wiejskie mogłyby skutecznie przyczynić się do podniesienia gospodarstwa wiejskiego w ogóle, a w szczególności rolnictwa, i jakżeby stąd wynikły dla kraju korzyści. Szkoła, nr 12, 13.
 • Szczechura Tomasz, Szczechura Roman. 1967. Zagadnienia społeczno-polityczne wsi w czasopismach polskiego ruchu ludowego 1889-1918. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Szewczuk Jan. 1939. Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772-1848. Lwów: skł. gł. Kasa im. J. Mianowskiego. Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej.
 • Szkółka drzew i krzewów owocowych w zakładzie sadowniczym „Glinka” w Prądniku Czerwonym. Katalog informacyjny z opisem hodowli i odmianami drzew i krzewów owocowych. 1908. Kraków: (bdw).
 • Szpilman J. 1887. Zaraza drobiu zwana cholerą kur. Przegląd Weterynarski, t. 2, 45, 74.
 • Szpilman J. 1902. Polska kura czubata. Hodowca Drobiu, nr 8, 62-63.
 • Szybalski F. 1887. Instrukcja dla dozorujących w stajniach. Tygodnik Rolniczy, nr 33, 270-272.
 • Śliwińska Ewa. 1960(a). Bibliografia zawartości czasopisma „Dziennik Ekonomiczny Zamojski 1803-1804”. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Zootechniki.
 • Śliwińska Ewa. 1960(b). Bibliografia zawartości czasopisma „Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach” 1888-1894. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Zootechniki.
 • Ślusarek Krzysztof. 2002. Uwłaszczenie chłopów w Galicji zachodniej. Kraków: Wydawnictwo "Historia Iagellonica".
 • Śniegocki A. 1897. Chów bydła rogatego. Wskazówki i rady dla gospodarzy wiejskich. Lwów: (bdw).
 • Tabeau J. 1901. Hodowla porzeczek i agrestu. Głos Rolniczy, nr 3, 36-38.
 • Tabeau W. 1901. Hodowla malin. Głos Rolniczy, nr 6, 90.
 • Terlecki Ryszard. 1990. Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Tokarz Wacław. 1909. Galicja w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z r. 1783. Kraków: Wydawnictwo Akademii Umiejętności.
 • Torosiewicz T. 1843. Łatwy sposób poznawania ziemi ornej, czy ją ulepszyć, wraz z niektórymi uwagami nad uprawą roli. Lwów: (bdw).
 • Trz. J. 1901. Jak należy nawozić w ogrodzie owocowym. Ogrodnictwo, z. 1, 29.
 • Trzebiński J. 1904. Nowy pasożyt na agreście. Ogrodnictwo, z. 7, 200-201.
 • Tuczenie bydła w porze letniej. 1910. Głos Rolniczy, nr 16, 251.
 • Tuczenie drobiu. 1902. Hodowca Drobiu, nr 3, 22.
 • Tuczenie indyków. 1905.Głos Rolniczy, nr 18, 285.
 • Tuczenie indyków. 1912. Hodowca Drobiu, nr 2, 18.
 • Tuczenie kaczek i gęsi. 1913. Tygodnik Rolniczy, nr 1, 7.
 • Tuczenie kaczek. 1903. Hodowca Drobiu, nr 3, 21.
 • Turnau J. 1901. Bydło czy konie? Tygodnik Rolniczy, nr 52, 422-425.
 • Turnau J. 1903. Obróbka buraków. Tygodnik Rolniczy, nr 11, 103-105.
 • Turnau J. 1916. W sprawie zastąpienia sił roboczych maszynami. Tygodnik Rolniczy, nr 29-30, s. 242-243.
 • Tyniecki Władysław. 1872. Zgnilizna kartofli Lwów: druk Gubrynowicz i Schmidt.
 • Tyniecki Władysław. 1902. Sadownictwo gospodarskie. Lwów: Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta.
 • Udziela S. 1900. Materiały do polskiej weterynarii ludowej. Przegląd Weterynarski, nr 11, 341.
 • Uprawa buraków na świeżo drenowanych polach. 1913. Tygodnik Rolniczy, nr 3, 39.
 • Uprawa i nawożenie pod pszenicę. 1913. Tygodnik Rolniczy, nr 9, 133.
 • Uprawa lnu. 1900. Przewodnik Kółek Rolniczych, nr 10, 158.
 • Uznański Jerzy. 1963. Bibliografia zawartości czasopisma „Rozprawy c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego”. Lwów 1846-1867. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Zootechniki.
 • Użyteczność kaczek w ogrodach. 1905. Hodowca Drobiu, nr 7, 79.
 • Victorini Józef. 1910. Hodowla drobiu, Lwów: (bdw).
 • W jaki sposób pobudzić apetyt świń?. 1912. Tygodnik Rolniczy, nr 31, 491.
 • W. 1899. Kilka słów o zakładaniu grobli stawowych - wyławianie stawów, przewóz i przechowanie ryb. Okólnik Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie, nr 40, 19-24.
 • W. B. 1901. Drób. Głos Rolniczy, nr 1, 13-14.
 • W. St. 1909. Recenzja. Tygodnik Rolniczy, nr 21, 249.
 • Wagner S. 1908. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u zwierząt. Lwów: (bdw).
 • Walewski C., Gieysztor J. K. 1890. Bibliografia rolniczo-technologiczna polska od r. 1800 aż do naszych czasów. [w:] Encyklopedia rolnicza, t. 1, Warszawa: (bdw).
 • Wenzel J. 1905. Praktyczne wskazówki o chowie królika srebrzystego. Hodowca Drobiu, nr 7, 75.
 • Wesołowski F. 1914. O dojrzewaniu zbóż. Tygodnik Rolniczy, nr 28, 354-355.
 • Wieczorek Tadeusz. Historia szkół rolniczych w Polsce. Warszawa: Dział Wydawnictw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 • Wielogłowski Walery. 1859. O narzędziach rolniczych z fabryki L. Zieleniewskiego w Krakowie. Tygodnik Rolniczo-Przemysłowy, nr 31.
 • Wierz S. 1910. Jak należy uprawiać cebulę. Przewodnik Kółek Rolniczych, nr 8, 191-192.
 • Wierzejski A. 1881. O chorobach ryb. Okólnik Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie, nr 1, 29.
 • Wigluszowa M. 1985. Tłumaczenia książek obcych w polskiej literaturze rolniczej XIX wieku. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, nr 196.
 • Wilkosz Ferdynand. 1895. Hodowla ryb jako środek polepszenia doli gospodarzy wiejskich. Okólnik Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie, nr 18, 23.
 • Wilkosz Ferdynand. 1906. Hodowla ryb w małych stawach według obecnego stanu nauki i praktyki. Kraków: Krajowe Towarzystwo Rybackie.
 • Wiśniewski S. 1913. Zabezpieczenie ziemniaków od gnicia. Tygodnik Rolniczy, nr 47, 736.
 • Wiśniewski S. 1914. Upadek chowu bydła rogatego, a wzrastanie liczby koni w Galicji. Tygodnik Rolniczy, nr 14, 153-154.
 • Wiśniewski S. 1916(a). Młoda koniczyna. Tygodnik Rolniczy, nr 21, 170.
 • Wiśniewski S. 1916(b). Rozszerzajmy hodowlę świń. Tygodnik Rolniczy, nr 12-13, 83-86.
 • Wiśniewski S. 1918(a). Nieco o uprawie żyta. Tygodnik Rolniczy, nr 34, 429-430.
 • Wiśniewski S. 1918(b). O produkcji nasienia buraków pastewnych. Tygodnik Rolniczy, nr 13, 171-172.
 • Włodek J. 1912. Jaki jest cel nauk rolniczych?. Tygodnik Rolniczy, nr 52.
 • Włodek J. 1913. Recenzja, Tygodnik Rolniczy, nr 32, 502.
 • Wnęk Jan. 2010(a). Rozwój galicyjskiej ideologii przemysłu cukrowniczego w latach 1860 – 1918. Gazeta Cukrownicza, nr 5, 129, 132-135.
 • Wnęk Jan. 2010(b). Rozwój polskiej myśli pszczelniczej w latach 1795-1918. Przegląd Pszczelarski, nr 2, 41-45.
 • Wnęk Jan. 2011. Weterynaria ludowa w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Życie Weterynaryjne, nr 2, 145-147.
 • Wnęk Jan. 2012(a). Galicja w badaniach Akademii Umiejętności 1872 – 1918. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 305-325.
 • Wnęk Jan. 2012(b). Zagadnienie hodowli owiec w polskiej literaturze rolniczej 1795-1918. Przegląd Hodowlany, nr 2, 30-32.
 • Wodzicki Kazimierz. 1853. O hodowaniu owiec. Lwów: Towarzystwo Gospodarskie Galicyjskie
 • Wojnarowski J. 1902. Recenzja. Szkoła, nr 23, 182-183.
 • Wol. 1903. Przechowywanie pszenicy na wysiew. Głos Rolniczy, nr 16, 252.
 • Woyczyński R. 1914. Wzrastająca rentowność uprawy buraków. Tygodnik Rolniczy, nr 6, 55-56.
 • Wójcicka-Chylewska Z. 1915. Hodujmy króliki!. Tygodnik Rolniczy, nr 9, 83-84.
 • Wpływ karmy na nośność kur. Hodowca Drobiu, nr 5, 43.
 • Wpływ nawozów potasowych na wzrost koniczyny. 1913. Tygodnik Rolniczy, nr 5, 70.
 • Wróblewski Antonii. 1917. Zagospodarowywanie zaniedbanych i zniszczonych sadów. Lwów: (bdw).
 • Wróblewski Antonii. 1918. W sprawie ujednostajnienia naszych sadów pod względem odmian. Miesięcznik Sadowniczo-Ogrodniczy, z. 4, 117-118.
 • Wskazówki dotyczące utrzymania i pielęgnowania koni, „Tygodnik Rolniczy” 1913, nr 3, s. 39;
 • Wychów gęsi. 1908. Hodowca Drobiu, nr 4, 43.
 • Wygoda Benedykt. 1916. Uprawa roli. Studium społeczno-gospodarcze. Lwów: (bdw).
 • Wykrętowicz S. 1968. Fazy rozwoju przemysłu rolno – spożywczego na ziemiach polskich 1815 – 1939 [w:] Pamiętnik Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, t. 1. Warszawa: (bdw).
 • Wypróbowany chów indyków. 1903. Hodowca Drobiu, nr 7, 54.
 • Wystawa rolniczo-przemysłowa w Nowym Sączu. 1905. Przewodnik Kółek Rolniczych, nr 18, 359-360.
 • Z hodowli indyków. 1902. Hodowca Drobiu, nr 1, 7.
 • Z. 1909. Pierwsze czynności w pasiece. Głos Rolniczy, nr 3, 41-43.
 • Z. B. 1907. O uprawie lnu. Przewodnik Kółek Rolniczych, nr 11, 198-201.
 • Zabłocki R. 1901. Hodowla pstrągów. Głos Rolniczy, nr 20, 309-310.
 • Zabłocki R. 1902(a). Gęś emdeńska. Głos Rolniczy, nr 15, 231.
 • Zabłocki R. 1902(b). Gęś tuluska. Głos Rolniczy., nr 1, 4.
 • Zabłocki R. 1902(c). Spasanie młodego koniczu. Głos Rolniczy, nr 19, 299.
 • Zabłocki T. 1903. Rozmnażanie królików. Głos Rolniczy, nr 2, 27.
 • Zagaja J. 1905(a). Przyczyna zamierania piskląt w skorupach jaj podczas sztucznego wylęgania. Hodowca Drobiu, nr 1, 1-2.
 • Zagaja J. 1905(b). Wystaw drobiu, królików i gołębi urządzona przez Filię Krajowego Towarzystwa chowu drobiu, gołębi i królików w Złoczowie. Hodowca Drobiu, nr 10, 103.
 • Zając M. 1911. Nieco z historii win owocowych. Ogrodnictwo, nr 5, 148-151.
 • Załęski E. 1909. Spostrzeżenia nad ościstością pszenicy. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 4, 297-304;
 • Ziarno słonecznika jako pokarm dla kur. 1910. Głos Rolniczy, nr 24, 372.
 • Zielona karma dla świń w lecie. 1913. Tygodnik Rolniczy, nr 17, 264;
 • Związki rolnictwa z przemysłem spożywczym. 1968. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Zygmuntowicz L. 1901. Jaka karma dla koni lepsza, sucha czy wilgotna? Głos Rolniczy, nr 9, 135-136.
 • Zygmuntowicz. 1903. Walec i jego znaczenie. Głos Rolniczy, nr 2, 23-24.
 • Zygmuntowicz. 1905. Bronowanie. Głos Rolniczy, nr 6, s. 83.
 • Żabko-Potopowicz Antonii. 1973. Kształtowanie polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej w pierwszej połowie XIX wieku [w:] Żabko-Potopowicz Antonii (red.). Zarys polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej do drugiej wojny światowej. Wrocław: Zakład Nararodowy im. Ossolińskich.
 • Żeleński S. 1894. O korzyściach uprawy buraków cukrowych. Tygodnik Rolniczy, nr 36, 281-284.
 • Żórawski M. 1909. Recenzja. Gospodarz, nr 2, 23-24.
 • Żuliński J. 1880. Sprawozdanie z wystawy rolniczej i przemysłowej we Lwowie 1877 r.. Lwów: (bdw).
 • Żywienie bydła na pastwisku. 1909. Głos Rolniczy, nr 7, 105-106.
 • Żywienie karpi w lecie. 1909. Okólnik Rybacki, nr 103, 17.
 • Żywienie koni ziemniakami. 1913. Tygodnik Rolniczy, nr 16, 250.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-5854
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c11f0cb-a3af-47c2-a86c-58b44469d7ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.