PL EN


2013 | 157 | 134-147
Article title

Aktywność w mediach społecznościowych jako element kształtowania własnego wizerunku dla potencjalnego pracodawcy : wyniki badań

Authors
Content
Title variants
EN
Activity in Social Media as the Part of the Development of the Potential Employer Self-image. The Test Results
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Personal brending is a set of activities undertaken by the entity to create and promote its own brand. Activities in social media constitute a specific channel to develop the entity's own brand. Information to be included in the network by the Internet users are used both by researchers of consumer behavior and by HR staff. This paper presents the results of the research done by the students of the final year in economics. The aim of this study was to assess respondents' level of awareness on possibilities and risks of building their own image as a potential employee using social media technologies.
Year
Volume
157
Pages
134-147
Physical description
Contributors
author
References
 • Czapiński J., Znaczenie wybranych obiektywnych wyznaczników warunków życia dla subiektywnej jakości życia, w: Diagnoza społeczna 2007, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
 • Davison H.K., Maraist C., Bing M.N., Friend or Foe? The Promise and Pitfalls of Using Social Networking Sites for HR Decisions, "Journal of Business & Psychology" 2011, No. 26. 29
 • Global Web Index "Global Map of Social Networking 2011", June 2011.
 • Gronbach K.W., The Age Curie. How to Profit from the Coming Demografic Storm, Amacom, New York 2008.
 • Hatalska N., "TrendBook 2012", marzec 2012.
 • Jamka B., Zarządzanie wiekiem 50+ jako wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary, red. B. Jamka, S. Konarski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Komunikat z badań CBOS, "Społeczności wirtualne", Warszawa, maj 2010.
 • Labrecque L.I., Markos E., Milne G.R., Online Personal Branding: Processes, Challenges and Implications, "Journal of Interactive Marketing" 2011.
 • Lubelska K., Kolekcjonerzy dusz, "Polityka" 37 (2722) z dnia 12.09.2009.
 • Peluchette J., Karl K., Examining Students Intended Image on Facebook: "What Were They Thinking?!", "Journal of Education for Business" 2010, No. 85.
 • Raport Interaktywnie.com "Media społecznościowe", lipiec 2011.
 • Shepherd I.D.H., From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the Challenge of Self Marketing and Personal Branding, "Journal of Marketing Management" 2005, No. 21.
 • Sieńkowska E., Pokolenie Y - śmierć tradycyjnej reklamy?, "Marketing w Praktyce", maj 2009.
 • Szpunar M., W stronę nowych mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Treadway C., Smith M., Godzina dziennie z Facebook marketingiem, Helion, Gliwice 2011.
 • Tyler K., The Tethered Generation, "HR Magazine", May 2007.
 • http://wyborcza.pl/1,111537,10808651,Iks__igrek__zet__czyli_generacje_vs__technolo gie.html.
 • http://wyborcza.pl/1,111537,10808651,Iks__igrek__zet__czyli_generacje_vs__technolo gie.html.
 • http://wiadomosci.onet.pl/ciekawostki/dokad-zmierza-generacjay, 1,3630670,wiadomosc.html.
 • http://networkeddigital.com/2010/04/17/definicja-social-media/.
 • http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/54-proc-polakow-korzysta-z-portali-spolecznoscio wych-ktore-najpopularniejsze.
 • http://www.symetryczna.pl/e-marketing/zakupy-znowu-staja-sie-wspolne/.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Personal_branding.
 • http://www.pracuj.pl/wizerunek-w-internecie-profeo-jak-cie-widza-tak-cie-rekrutuja.htm #top.
 • http://hrstandard.pl/raport-rekrutacja-2012/.
 • http://hrstandard.pl/2009/06/29/wyniki-badan-personal-branding-w-internecie/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c13422b-4abe-4075-acb4-ea2a4907341e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.