Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 1 | 265-270

Article title

Vedomosti a zručnosti študentov učiteľstva technických predmetov z oblasti IKT

Content

Title variants

PL
Wiedza i umiejętności studentów kierunku nauczanie przedmiotów technicznych w zakresie ICT
EN
Knowledge and skills students teaching technical subjects in ICT

Languages of publication

SK PL EN

Abstracts

SK
Zvyšovanie kvality vzdelávania na univerzitách je možné len vtedy, ak poznáme edukačné obsahy študijných programov, ktoré konfrontujeme s reálnym uplatnením absolventov v praxi. Riešitelia úlohy KEGA sa v úlohe zaoberajú schopnosťou študentov využívať IKT v praxi – ako v príprave učiteľa, tak aj v samotnej výučbe. Článok prezentuje časť výsledkov výskumu realizovaného pomocou dotazníka
PL
Poprawa jakości kształcenia na uczelniach wyższych możliwa jest tylko wtedy, gdy wiemy, jak treści programów nauczania łączyć z rzeczywistą pracą absolwentów studiów technicznych. Badania podjęte w programie KEGA dotyczą zdolności radzenia sobie z wykorzystaniem ICT w praktyce – zarówno w kształceniu nauczycieli, jak również w codziennej pracy szkolnej. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych za pomocą badań kwestionariuszowych.
EN
Improving the quality of education in universities is possible only if we know the contents of educational curricula, which are confronted with a real Graduate. Investigators KEGA are dealing with the role of the ability of teachers to use ICT in practice – as in teacher training, as well as teaching itself. The article presents the results of the research conducted by questionnaire

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

265-270

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

References

  • Bánesz G. (2010), Reflexia školskej reformy v technickom vzdelávaní na Slovensku, „Journal of Technology and Information Education”, Volume 2, Issue 2, Olomouc, ISSN 1803-537X
  • Farrenová M. (2002), Using Videoconferencing to facilitate various perspectives on teaching and learning process. Dostupné na: http://www.compapp.dcu.ie/~mfarren/perspectives.htm
  • Piatek T. (2010), Kultura informacyjna komponentem kwalifikacji kluczowych nauczyciela, Rzeszów, 215 s. ISBN 978-83-7586-037-5

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c13d658-b597-43ee-9fb6-31173df5ff85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.