PL EN


2005 | 1 | 221-226
Article title

Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Procesy globalizacji i integracji Polski z Unią Europejską na płaszczyźnie gospodarczej, powodują konieczność sprostania przez polskie przedsiębiorstwa rosnącej presji konkurencyjnej przedsiębiorstw zagranicznych. Na polski rynek wchodzą nowe firmy, a te które dotychczas funkcjonowały na polskim rynku będą kontynuować ekspansję. Istnieje obawa, że polskie przedsiębiorstwa – szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – nie będą w stanie sprostać konkurencji ze strony zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw posiadających duże zasoby kapitałowe, które przeznaczone mogą być na stosowanie cen dumpingowych, intensywne kampanie reklamowe czy, co szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw handlowych, na doskonałą lokalizację punktów sprzedaży i atrakcyjne promocje....
Contributors
References
 • Drucker P. F., 1998, Praktyka zarządzania, wyd II, Wyd. Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Jasiński L. J., 2000, Konkurencyjność gospodarek krajów Unii Europejskiej a ewolucja prowadzonych przez nią polityk [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, T. I., pod red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
 • Konkol S., 2004, Obsługa na bitach, „Businessman Magazine", Nr 156,03/2004.
 • Kotler P., 1999, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 • Larson W. W., 2003, Obsługa klienta, Wydawnictwo K. E. Liber s. c., Warszawa.
 • Makieła Z., Rachwał T., 2002, Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era Warszawa.
 • Makieła Z., Rachwał T., 2003, Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. (wydanie drugie zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
 • Makieła Z., Rachwał T., 2005a, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wydanie trzecie zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
 • Makieła Z., Rachwał T., 2005b, Podstawy przedsiębiorczości. Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. (wydanie trzecie zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego (dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.26 lutego 2002 r., Warszawa.
 • Rachwał T., 2004, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.
 • Szczepanik R., 2000, Bądź kolegą, dopieść klienta, „Businessman Magazine", Nr 115, 10/2000.
 • Śrutowska D., Rachwał T. (red.), 2005, Podstawy przedsiębiorczości. Multimedialny CD-ROM dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era, Young Digital Poland, Warszawa-Gdańsk.
 • Zachara M., 2000, Klient wciąż nie nasz pan, „Businessman Magazine", Nr 115, 10/2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c160811-5cbd-47bd-8538-d888ec9b0706
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.