PL EN


2016 | 58 | 2 | 269-302
Article title

Z życia prawosławnej emigracji gruzińskiej w międzywojennej Polsce na przykładzie rodziny Bagrationich

Authors
Content
Title variants
EN
From the life of the Orthodox Georgian Emigration in the interwar Poland: The case of Bagrationi Family
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po utracie niepodległości przez Gruzję w 1921 roku duża część emigracji, wojskowi i cywile, trafiła do Polski. Ich losy w międzywojennej Polsce wciąż są przedmiotem badań uczonych. Na szczególną uwagę zasługuje emigracja cywilna. Przedmiotem publikacji są losy jednej prawosławnej rodziny emigrantów gruzińskich – Bagrationich. Szczególna uwaga została skupiona na Mikołaju Bagrationim, który kształcił się, ożenił, zmarł i został pochowany w Warszawie.
EN
When the Georgia had lost independence a lot of emigration, serviceman and civilians, arrived to Poland. Their fates in the interwar Poland still are the subject of the research of scholars. A civil emigration deserves the particular attention. The subject of the article is the history of one orthodox family of the Georgian emigrants – Bagrationi. Special attention was paid to Nikolai Bagrationi who studied, got married, died and was buried in Warsaw.
Year
Volume
58
Issue
2
Pages
269-302
Physical description
Contributors
References
 • Aroniszydze, Jerzy. 1992. „Major Artemi Aroniszydze.” Pro Georgia 2: 44-46.
 • Brompton Cemetery: An Illustrated Guide. 2002. London: Royal Parks.
 • Bujnowska, Maria. 1996. „Major Jerzy Mamaładze.” Pro Georgia 5: 76-83.
 • Bujnowska, Maria. 1997. „Okruchy z życia kolonii gruzińskiej w latach trzydziestych w Warszawie. Z albumów Jerzego Mamaładze.” Pro Georgia 6: 73-78.
 • Chikhoria, Razhden. 2015. „Pułkownik Kakuca Czolokaszwili, gruzińska prawica oraz władze polskie.” Nowy Prometeusz 7: 201-218.
 • Dubicki, Tadeusz. 1990. Żołnierze polscy internowani w Rumunii w latach 1939-1941. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Dubciki, Tadeusz. 1994. Wojsko Polskie w Rumunii w latach 1939-1941. Warszawa: Gryf.
 • Emeryk-Szajewska, Barbara i Hubert Kwieciński. „Katedra i Klinka Neurologii.” W 90-letnia Historia Warszawskiej Kliniki Neurologii, 1017-1062. Warszawa. Dostęp 2013.10.17. http://neurologia1.wum.edu.pl/sites/neurologia1.wum.edu.pl/files/90-letnia_Historia_Warszawskiej_Kliniki_Neurologii.pdf.
 • „Emigracja Kaukaska w Polsce.” 1930. Wschód. Ilustrowany Kwartalnik Poświęcony Sprawom Wschodu 1/2 (Grudzień): 45-46. Warszawa.
 • Godzijaszwili, Jerzy Irakli. 1991. „Aleksander Godzijaszwili (1897-1941).” Pro Georgia 1: 52.
 • Javakishvili, Niko. 1998. Georgian swordsmen under the Polish Banner (A Study of Polish-Georgian Military and Political Relations). Tbilisi.
 • Jellenta, Stefan. 1963. „Oficerowie WP internowani w Rumunii i wydani w ręce hitlerowców.” Wojskowy Przegląd Historyczny 2.
 • J.G. 1991. „ppłk. Walerian Tewzadze (28 I 1892 – 13 XII 1987).” Pro Georgia 1: 57-58.
 • Karabin, Robert. 1994. „Gruzińscy podchorążowie i oficerowie kontaktowi w Wojsku Polskim 1921-1939.” Pro Georgia 4: 23-34.
 • Karabin, R. 1997. „Gruzińscy podchorążowie i oficerowie kontraktowi w Wojsku Polskim (Część druga).” Pro Georgia 6: 24-37.
 • Kolbaia, Dawid. 2008. „Album mjra Jerzego Mamaładze, jeńca obozu NKWD w Kozielsku, zamordowanego w Katyniu.” Pro Georgia 16: 219-251.
 • Kowalski, Zdzisław G. 2001. „Najliczniejsza mniejszość. Gruzini, Azerowie i inni przedstawiciele narodów Kaukazu w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym.” W Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, red. Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer, 177-200. Toruń.
 • Kozłowski, Włodzimierz. 1999. „Gruzińskie tropy. Rzecz o niektórych oficerach kontraktowych w Armii II Rzeczypospolitej.” Pro Georgia 8: 33-42.
 • Krynica Zdrój. Informator Turystyczny. 2008. Pruszków: Rewasz
 • Kuruliszwili, Sergiusz, i Andrzej Woźniak. 1992. „Gruzińskie groby na polskich cmentarzach.” Pro Georgia 2: 62-65.
 • Libera, Paweł. 2010. „Zwalczanie ruchu prometejskiego w Polsce Ludowej: Wstęp do badań. Część I.” Historia i Polityka 4 (11): 205-242.
 • Libera, Paweł. 2015. „Stypendyści narodów „prometejskich” 1928-1939: próba portretu zbiorowego.” Nowy Prometeusz 7: 147-168.
 • Lubach, Jerzy. 1994. „Nowe archiwalia do dziejów kolonii gruzińskiej w II Rzeczypospolitej.” Pro Georgia 4: 78-80.
 • Maj, Ireneusz Piotr. 2007. Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926-1939 (Seria Wschodnia). Warszawa: Rytm.
 • Maj, Ireneusz Piotr. 2012. „Stanisław Korwin-Pawłowski w służbie idei prometejskiej.” Nowy Prometeusz 3: 75-84
 • Materski, Wojciech. 1994. „Rozpoznanie przez NKWD ZSRR kolonii gruzińskiej w Polsce (1939 r.).” Pro Georgia 4: 80-83.
 • Materski, Wojciech. 2008. „Gruzini – Oficerowie kontraktowi Wojska Polskiego.” Pro Georgia 16: 13-29.
 • Matuchniak-Krasuska, Anna. 2014. „Oflag II C Woldenberg – analiza socjologiczna enklawy wojennej.” Opuscula Sociologica 1: 25-40.
 • Mądzik, Marek. 1991. „Z historii politycznych stosunków polsko-gruzińskich w latach 1918-1921.” Pro Georgia 1: 16-25.
 • Mikulicz, Sergiusz. 1971. Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Młynik, Roland. 1991. „Gruzini w Wojsku Polskim, („Polska Zbrojna” 1992 r.).” Pro Georgia 2: 71-72.
 • Olesik, Jan. 1988. Oflag II C Woldenberg. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Ostapczuk, Jerzy. 2014. „Emigracja gruzińska w księgach metrykalnych Parafii Prawosławnej św. Trójcy przy ulicy Podwale 5 w Warszawie w latach 1922-1944.” Pro Georgia 24: 294-295.
 • Ostapczuk, Jerzy. 2014. „Ostatnie dni życia księcia Mikołaja Bagrationiego (1908-1940) w Warszawie.” Pro Georgia 24: 305-310.
 • Paprocki, Henryk ks. 1994. „Analiza dokumentów odnoszących się do sprawy aresztowania w 1939 r. w Warszawie trzech Gruzinów.” Pro Georgia 4: 64-78.
 • Pierzchlewicz, Wanda. 2009. „Obóz jeniecki – Oflag II C Woldenberg.” Przegląd Zachodni 65/4: 240-248.
 • Radio Free Europe/ Radio Liberty, INC., A Register of its Corporate Records in the Hoover Institution Archives. Prepared by Hoover Institution Archives Staff. Sanford University 2011.
 • Sewdia Daredżan, Lukac. 1999. „Witalis Ugrechelidze-Ugorski” Pro Georgia 7: 102-105.
 • Słowiński, Przemysław. 2011. „Offlag II Woldenberg: historia i współczesność.” Łambinowicki Rocznik Muzealny 34: 95-109.
 • Spis abonentów sieci telefonicznej m.st. Warszawy P.A.S.T i Warszawskiej sieci okręg. P.P.T.T., rok 1939/1940. Warszawa. Dostęp: 2013.10.17. http://genealogyindexer.org/view/193940W/193940W%20-%200238.pdf.
 • Spis abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej i Rządowej Warszawskiej Sieci Okręgowej, rok 1938/39. Warszawa.
 • Stala, Romana. 1999. „Wspomnienie o Artemim i Jerzym Aroniszydze.” Pro Georgia 9: 107-110.
 • Suchcitz, Andrzej. 1992. “Non omnis moriar”… Polacy na londyńskim cmentarzu Brompton. Warszawa: Adiutor.
 • Szymczyk, Hanna. 1997. „Materiały Jana Reychmana (III-168).” Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 38: 15-153.
 • Toczewski, Andrzej. 2009. Oflag II C Woldenberg w Dobiegniewie. Dobiegniew: Muzeum Ziemi Lubuskiej.
 • Tumaniszwili, Jerzy. 1992. „Wspomnienia pisane za oceanem.” Pro Georgia 2: 39-43.
 • Willaume, Małgorzata. 1981. Polacy w Rumunii. Lublin: PCKO UMCS.
 • Willaume, Małgorzata. 2004. Rumunia, Warszawa: Trio.
 • Wiszka, Emilian. 2005. Emigracja ukraińska w Polsce 1920-1939. Toruń: Mado.
 • Wiszka, Emilian. Klub „Prometeusz” w Warszawie (1928-1939). Dostęp 2013.10.17. http://www.uitp.net.pl/index.php/opracowania/123-klub-prometeusz-w-warszawie.
 • Witkowska, Krystyna. 2009. Powązki – mówiące kamienie. Inskrypcje nagrobne na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Woźniak, Andrzej. 1991. „Stowarzyszenia i organizacje gruzińskie w Polsce w latach 1918-1939.” Pro Georgia 1: 38.
 • Woźniak, Andrzej. 1992. „Z dziejów diaspory gruzińskiej w Polsce.” Etnografia Polska 36 (1): 81-98.
 • Woźniak, Andrzej. 2013. „Międzywojenna Warszawa jako centrum myśli politycznej i ośrodek kulturalny emigracji gruzińskiej w Polsce.” Pro Georgia 23: 159-187.
 • „Ze wspomnień Gen. Aleksandra Zachariadze”, 1997. Pro Georgia 6: 48-52.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c165d36-79b7-4107-af82-c57ea346516a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.