PL EN


2012 | XIV/1 | 211-222
Article title

„PO ILU PATYKACH ZANIKA ETYKA?” O POLITYCZNYCH I METAFIZYCZNYCH HORYZONTACH EPIGRAMATYKI WACŁAWA KLEJMONTA

Content
Title variants
EN
On Political and Metaphysical Horizons in Wacław Klejmont’s Epigrams
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present paper aims at an analysis of the axiological paradigm in the satirical output of Wacław Klejmont, a poet, essayist and literary critic, locally well known in the culture of the Polish Warmia and Masuria. The author attempts to set a broader context of the epigrams and specifically focuses on their theological aspects that have not yet been so well exposed in the Polish aphoristic literature.
Year
Volume
Pages
211-222
Physical description
Dates
published
2012-06-01
Contributors
 • Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • W. Klejmont, Światło słowa, w: Kraina Hańczy: XXX lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego, red. Z. Fałtynowicz, Turtul 2007, s. 108–109).
 • Z. Chojnowski, Słowo o Jubilacie, Tygodnik Olecki 2009, nr 47, s. 11.
 • W. Klejmont, Nad rozbitą amforą, Gołdap 2002, s. 23.
 • T. Żurawlew, O języku wartości epigramówWacława Klejmonta, Studia Niemcoznawcze 2009, t. 43, s. 457–472.
 • J. Puzynina, Język wiary w poezji współczesnej, w: Kultura i religia u progu III tysiąclecia, red. W. Świątkiewicz, A. Pethe, Katowice 2001, s. 95.
 • M. Jasińska-Wojtkowska, Problemy identyfikacji religijności dzieła literackiego, w: Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd et al., Lublin 1983, s. 60–61.
 • L. Kołakowski, Czas ciekawy, czas niespokojny. Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel, Kraków 2008, cz. 2, s. 126–127.
 • W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 507–509.
 • M. Müller, M. Okoński (red.), Słuchajcie Tischnera, w: Dodatek Specjalny Tygodnika Powszechnego 2010, nr 26, s. 8.
 • C.G. Jung, Wprowadzenie do psychologiczno-religijnej problematyki alchemii, w: idem, Psychologia a religia, Warszawa 1970, s. 228.
 • M. Kuziak et al. (red.), Słownik myśli filozoficznej, Bielsko-Biała 2004, s. 110.
 • Jan Paweł II, Fides et ratio. Encyklika, Kraków 1998, s. 41.
 • W. Klejmont, Almanachomachia, Suwałki 1988, s. 11.
 • Jan Paweł II. Księgi myśli i wiary. Wiara, red. B. Manińska et al., Kraków 2008, s. 67.
 • C. Norwid, Rzecz o wolności słowa, XI, w: idem, Pisma wybrane, t. 2: Poematy, Warszawa 1980, s. 366.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c1c7d75-9451-417b-9a2e-6b190de8344c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.