Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 55-73

Article title

Organization Effectiveness and Business Intelligence Systems. Literature Review

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Purpose: To better understand the impact of Business Intelligence systems on organizations’ effectiveness. Methodology: Critical and descriptive literature review. Findings: On the basis of numerous case studies described in literature and pertaining to various types of enterprises, different industries and countries, the paper confirms the positive impact of the implementation of Business Intelligence systems on organizations’ effectiveness. Research implications: The paper provides insights that can fuel future in-depth research aimed at the development of objective methods for measuring the impact of the implementation of Business Intelligence systems on organizational effectiveness, as well as further quantitative research. Practical implications: Results of the majority of studies indicate that the implementation of Business Intelligence systems brings tangible benefits to organizations. The implementation should, however, be appropriate and adequate, adjusted to each organization’s resources. Originality: The paper organizes and systematizes knowledge about the impact of BI implementation on organisation’s efficiency.

Year

Issue

4

Pages

55-73

Physical description

Dates

published
2015-12-15

Contributors

 • WSB Schools of Banking

References

 • Al-Shubirii F.N. (2012). Measuring the impact of business intelligence on performance an empirical case study. Polish Journal of Management Studies, 6.
 • Barua, A., Mani, D. and Mukherjee, R. (2011). Measuring the Business Impacts of Effective Data – University of Texas at Austin Study, http://www.sybase.com/files/White_Papers (14.04.2014).
 • Davenport, T.H. and Harris, J.G. (2006). Inteligencja analityczna w biznesie: nowa nauka zwyciężania. Warszawa: MT Biznes.
 • Drelichowski L. (2013). Zastosowanie technologii Business Intelligence w organizacjach gospodarczych i zarządzaniu regionalnym. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 70: 49–60.
 • Drelichowski, L. and Lewandowski, R. (2013). Methodological Aspects and Case Studies of Business Intelligence Application Tools in Knowledge Management as Corporation’s Strategy Development. Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference. Zadar, Croatia.
 • Flath C., Nicolay D., Conte T., Dinther C. and Filipova-Neumann, L. (2012). Cluster Analysis of Smart Metering Data. Business & Information Systems Engineering, 4(1): 31–39, http://dx.doi.org/10.1007/s12599-011-0201-5
 • Głód, G. and Jasłowski, J. (2013). Zastosowanie narzędzi klasy Business Intelligence w zakładach opieki zdrowotnej – wyzwania i bariery. Collegium of Economic Analysis Annals, 29: 583–594.
 • Hocevar, B. and Jaklic, J. (2010). Assesing benefits of business intelligence systems – a case study. Management, 15.
 • Kuczera, A. (2008). Business Intelligence w ING Banku Śląskim, www-05.ibm.com/pl/events/bao/pdf/Case_Study.pdf (04.05.2014).
 • Łopaciński, K. (2013). Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie. Marketing i Rynek, 6: 14−23.
 • Ministr, J. and Rozenhal, P. (2012). Use of Internet data resources for business decision making. In: C.M. Olszak and E. Ziemba (eds.), Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych. Studia Ekonomiczne, 113: 99–108.
 • Muntenau, A. and Raduta, O. (2012). Banking Intelligence Accelerator – Decision Support. Database Systems Journal, 3(2): 13–22.
 • Olejniczak, J. and Kubiak, B. (2012). Zastosowanie podejścia budżetowego do diagnostyki przedsiębiorstwa w systemach Business Intelligence (BI). Zarządzanie i Finanse, 4/3.
 • Olszak, C.M. (2012). Organizacja oparta na Business Intelligence. Studia Ekonomiczne, 100: 9–29.
 • Olszak, C.M. (2013a). Organizacja oparta na Business Intelligence – wybrane wyniki badań empirycznych.Studia Ekonomiczne, 136: 231–244.
 • Olszak, C.M. (2013b). Business Intelligence for informataion society. In: C. Martin and M. Malinowska (eds.), La Societe De L’Information. Perspective Europeenne Et Globale. La Societe de L’Information Et Ses Enjeux Pour Les Enterprises. Studia Ekonomiczne, 150: 11–23.
 • Olszak, C.M. and Batko, K. (2012). Business intelligence systems. New chances and possibilities for healthcare organizations. Proceedings of Federated Conferences on Computer Science and Information Systems.
 • Pirttimäki, V., Lönnqvist, A. and Karjaluoto, A. (2006). Measurement of Business Intelligence in a Finnish Telecom. Electronic Journal of Knowledge Management, 4(1).
 • Raden, N. (2004). Enterprise Business Intelligence ROI, http://scn.sap.com/docs/DOC-11116 (04.09.2014).
 • Roodposhti, R.F., Nikoomaram, H. and Mahmoodi, M. (2012). Management Accounting Information System based on Decision Support and Business Intelligence on ROI and ROE. International Journal of Asian Social Science, 2(5): 730–738.
 • Rouhani, S., Asgari, S. and Mirhosseini, S.V. (2012). Review Study: Business Intelligence Concepts and Approaches. American Journal of Scientific Research, 50: 62–70.
 • Serbanescu, L. (2012). Necessity to implement a business intelligence solution for the management optimization of a company. The USV Annals of Economics and Public Administration
 • Sieradz, A. (2014). Model pomiaru efektywności inwestycji w technologie informacyjne w sektorze bankowym w Polsce, unpublished doctoral dissertation. Sopot: Uniwersytet Gdański.
 • Sitek, T. and Litka, M. (2014). Implementation of Business Intelligence in An IT Organization – The Concept of An Evaluation Model. Foundations of Management, 5(3), http://dx.doi.org/10.2478/fman-2014-0020
 • Surma, J. (2009). Business Intelligence. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tuncay, E.G. and Belgin, O., Effects of business intelligence techniques of enterprise productivity, http://www.academia.edu/2700385 (02.05.2014).
 • Tunowski, R. and Jaworski, J. (2014). Wpływ wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową ING Bank Śląski. unpublished paper, Gdańsk.
 • Williams, S. and Williams, N. (2003). The Business Value of Business Intelligence. Business Intelligence Journal, 3.
 • Wieder, B., Ossimitz, M.L. and Chamoni, P. (2012). The Impact of Business Intelligence Tools on Performance: A User Satisfaction Paradox? International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 5(3).
 • Ziębicki, B. (2007). Efektywność a jakość w sektorze publicznym. W: A. Potocki (ed.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Warszawa: Difin.
 • Ziora, L. (2011). Systemy Business Intelligence jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach. Przegląd studiów przypadków branży finansowej i energetycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna, 187: 120−130.
 • Ziora, L. (2012). Funkcjonalności kokpitów menedżerskich w systemach business intelligence. Studia Ekonomiczne, 113: 77–88.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c204f77-3014-4d2c-92f8-e87c7d10c492
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.