PL EN


2017 | 5 (370) | 336-346
Article title

Rola blogów w podejmowaniu decyzji zakupowych dotyczących produktów odzieżowych

Content
Title variants
EN
The Role of Blogs in Consumers’ Decision-Making Process Related to Clothing
RU
Роль блогов в принятии решений о покупке одежды
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rolę blogerów modowych jako liderów opinii w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów na rynku odzieżowym. Rosnące zainteresowanie konsumentów-czytelników blogów, implikuje rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw promowaniem się za pośrednictwem tego kanału komunikacji. Dodatkowo liczne badania wskazują na rosnące zaufanie i postrzeganą wiarygodność informacji pochodzących od „zwykłych użytkowników”. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań związanych z wykorzystywaniem blogów modowych jako narzędzia promocji. Badania potwierdziły wpływ treści publikowanych na blogach modowych na decyzje nabywcze konsumentów. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The article presents the role of fashion bloggers as opinion leaders in the decisionmaking process. There increases the number of blogs readers but also the number of their authors. The rising interest of consumers in reading and creating blogs causes the interest of companies in promoting their brands and products through this communication channel which enables them to access a broad and targeted group of users. Researches confirm the rising trust in information from other Internet users and perceived credibility of information provided by them. In the further part, there are presented the results of research on consumer behaviour connected with use of fashion blogs as a tool of promotion. The research confirmed influence of fashion blogs on consumers’ buying decisions. The article is of the research nature.
RU
В статье представили роль блогеров моды в качестве лидеров мнения в процессе принятия решений о покупке потребителями на рынке одежды. Растущий интерес потребителей-читателей блогов имплицирует растущий интерес предприятий к продвижению себя через этот канал коммуникации. Дополнительно многие исследования указывают растущее доверие и воспринимаемую достоверность информации, поступающей от «обыкновенных пользователей». В дальнейшей части представили результаты изучения, связанного с использованием блогов о моде в качестве инструмента продвижения. Изучение подтвердило влияние содержания, публикуемого на блогах о моде, на решения потребителей о покупке. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
336-346
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
  • Bertrandias L., Goldsmith R.E. (2006), Some psychological motivations for fashion opinion leadership and fashion opinion seeking, “Journal of Fashion Marketing and Management”, Vol. 10/1.
  • Brown M., Hatalska N. (2012), Blogosfera 2012: Badanie opinii marketerów na temat wizerunku blogerów, reklamy na blogach i przyszłości działań reklamowych w blogosferze, http://hatalska.com/wp-content/uploads/2012/11/Blogosfera2012_BadanieOpiniiMarketerow.pdf [dostęp: 05.04.2017).
  • Blogmedia (2016), Polska blogosfera 2016, http://zblogowani.pl/raport/20 16/blogosfera2016.pdf [dostęp: 21.01.2017].
  • Garbarski L. (2001), Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.
  • Jachnis A. (2007), Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
  • Simmons, G. (2008), Marketing to Postmodern Consumers: Introducing the Internet Chameleon, “European Journal of Marketing”, No. 42 (34).
  • Sobczyk M. (2009), Trendsetting – zjawisko społeczne czy forma reklamy?, http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/marketing-marketing,,31257,2,1,1.html [dostęp: 20.01.2017].
  • Solomon M.R., Rabolt N. (2009), Consumer Behavior in Fashion, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
  • Wyrwisz J. (2011), Współczesne uwarowania wykorzystania marketingu szeptanego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c230381-971c-4974-8410-c72c1d94b788
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.