Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(2) | 51-60

Article title

Problematyka regulacji "narzędzi hacherskich" w polskim Kodeksie Karnym

Content

Title variants

EN
The issue of "hacking tools" in Polish Criminal Law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
„Narzędzia hackerskie” są programami, które stanowią realne zagrożenie dla cyberprzestrzeni. Umożliwiają one osobom, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy z dziedziny programowania popełniać przestępstwa, które do tej pory zarezerwowane były dla węższej grupy osób. W artykule przedstawiono problematykę regulacji „narzędzi hackerskich” w polskim kodeksie karnym z 1997 roku. Wskazano wątpliwości interpretacyjne związane z tym pojęciem oraz omówiono obowiązujące w Polsce regulacje.
EN
The „hacking tools” are the programs which constitute a real threat for the cyberspace. They allow the people without specialistic programming knowledge to commit crimes that previously were reserved only for a small group of people. This article presents the issue of regulation of the „hacker tools” in the Polish Penal Code of 1997. It points the question of interpretation of the term “the hacker tools” and discusses about the existing Polish legislation.

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji

References

 • Definicja W https://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie_użytkowe.
 • Gardocki Lech (red.). 2013. System prawa karnego. Tom VIII. Warszawa: C.H. Beck.
 • Hołyst Brunon. 2009. Kryminologia. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Królikowski Michał (red.). 2015. Kodeks Karny - część szczególna. Tom II. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kruzerowski Marek. 2003. W http://zsp.szubin.pl/zadania/Pomoce/Licencje/rodzaje _licencji.html.
 • Opis programu W http://download.komputerswiat.pl/bezpieczenstwo/odzyskiwanie-danych/ cain-abel.
 • Pohl Łukasz. 2013. Prawo karne. Wykład części ogólnej. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Randoniewicz Filip. 2012. Odpowiedzialność karna za przestępstwo hackingu. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Randoniewicz Filip. 2016 rok. Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Siemkowicz Piotr. 2009. Przestępstwa skierowane przeciwko poufności, integralności i dostępności danych oraz systemów komputerowych w polskim kodeksie karnym – z uwzględnieniem aktualnych zmian nowelizacyjnych. CBKE e-biuletyn nr 2/2009. W http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34363/Przestepstwa_skierowane.pdf.
 • Słownik języka polskiego PWN. W http://sjp.pwn.pl/sjp/cyberprzestrzeń;2553915.
 • Statystyka Policji W http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-14/63633,Wytwarzanie-programu-komputerowego-do-popelnienia-przestepstwa-art-269b.html.
 • Zoll Andrzej (red.). 2013. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r., ratyfikowana dnia 28 października 2014 roku. Dz.U. 2014 poz. 1514.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c23a76a-f644-4fb4-bed5-2a37001d86df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.