PL EN


2019 | 20 | 231-240
Article title

Czy studenci uczą się przewidywania swoich ocen semestralnych? Rola błędu „przeszacowanej pewności” w trafności szacowania własnych osiągnięć edukacyjnych

Content
Title variants
EN
Do students learn to predict their academic grades accurately? The role of overconfidence in the accuracy of assessing one’s own educational development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań było określenie, o ile trafność przewidywania własnych wyników semestralnych przez studentów zależy od rzeczywistych ocen oraz jaka jest skłonność studentów do przejawiania błędu „przeszacowania pewności” (tj. przeceniania pewności swych przewidywań). Pytano także o zdolność uczenia się uczestników do zwiększania trafności przewidywań i zmniejszania błędu „nadmiernej pewności przewidywań”. Przebadano 430 studentów 5-krotnie, co pół roku, prosząc o przewidywanie swojej średniej semestralnej oraz oszacowanie pewności (od 0% – zupełna niepewność, do 100% – zupełna pewność) wcześniejszych przewidywań. Zgodnie z teorią osoby uzyskujące wysokie wyniki w nauce trafniej przewidywały oceny, a także unikały błędu „przeszacowanej pewności” w przeciwieństwie do osób, które dostawały niskie oceny na semestr. Nie stwierdzono efektu uczenia się oraz wpływu metawiedzy na popełnianie błędu szacowania i nadmiernej pewności.
EN
The main goal of the study was to determine how the accuracy of students’ predictions of their academic achievements was dependent on their actual academic results as well as how succeptible to the overconfidence effect these students were (i.e. overconfidence in their predictions). In order to minimise this effect and improve the accuracy of predictions, the participants were also asked for additional feedback related to ther learning. N = 430 students were asked for a prediction of their grade average and confidence level (0-100%) a total of 5 times, once every 6 months. In support of the theory of Kruger & Dunning (1993) – the results revealed that better students were more accurate and avoided overconfidence in contrast to those who achieved lower grades. No learning effect or meta-knowledge impact on the error of estimation and overconfidence were found.
Year
Volume
20
Pages
231-240
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii
 • Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii
References
 • Brycz H. (2004), Trafność przewidywania własnych i cudzych zachowań, Impuls, Kraków.
 • Brycz H., Konarski R. (2016), Narzędzie do pomiaru Metapoznawczego Ja (MJ-24), „Psychologia Społeczna”, t. 11, 4 (39), s. 509-527.
 • Brycz H., Wyszomirska-Góra M., Konarski R., Wojciszke B. (2018), The metacognitive self fosters the drive for self-knowledge: The role of the metacognitive self in the motivation to search for diagnostic information about the self, „Polish Psychological Bulletin”, t. 49 (1), s. 66-76. Doi: 10.24425/119473.
 • Ehrlinger J., Johnson K., Banner M., Dunning D., & Kruger J. (2008), Why the unskilled are unaware? Further explorations of (lack of) self-insight among the incompetent, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, 105, s. 98-121.
 • Hittner J.B., May K., Silver N.C. (2003), A Monte Carlo Evaluation of Tests for Comparing Dependent Correlations, „J Gen Psychol.” 130, s. 149-168. Doi: 10.1080/00221300309601282.
 • Krueger J., Mueller R.A. (2002), Unskilled, unaware, or both? The contribution of social –perceptual skills and statistical regression to self-enhancement biases, „Journal of Personality and Social Psychology”, 82, s. 180-188.
 • Kruger J.M., Dunning D. (1999), Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments, „Journal of Personality and Social Psychology”, 77, s. 1121-1134.
 • Lewicka M. (1993), Aktor czy obserwator? Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym, PTP, Warszawa-Olsztyn.
 • Nisbett R., Ross L. (1980), Human Inferences: Strategies and Shortcomings of Social Judgment, Prentice Hall, New Jersey.
 • Park Y.-J., Santos-Pinto L. (2010), Overconfidence in tournaments: Evidence from the field, „Theory and Decision”, t. 69, s. 143-166.
 • Schlosser T., Dunning D., Johnson K., Kruger J. (2013), How unaware are the unskilled? Empirical tests of the „signal extraction” counterexplanation for the Dunning – Kruger effect in self- evaluation of performance, „Journal of Economic Psychology”, t. 39, s. 85-100.
 • Zou G.Y. (2007), Toward Using Confidence Intervals to Compare Correlations, „Psychol Methods.” 12, s. 399-413. Doi: 10.1037/1082-989X.12.4.399.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c27ca7e-fbb5-4ef1-87aa-1a924fcac55f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.