Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(42) | 483–492

Article title

Livelihood diversification and income: a case study of communities resident along the Kiri dam, Adamawa State, Nigeria

Content

Title variants

PL
Zróżnicowanie źródeł utrzymania a dochody: studium przypadku społeczności zamieszkujących przy Zaporze Kiri w Stanie Adamawa w Nigerii

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This research analysed livelihood diversifi cation and income in resident communities along the Kiri Dam, Adamawa state, Nigeria. The specifi c objectives of the study were: to describe the socio-economic characteristics of the respondents, assess the level of livelihood diversifi cation of the respondents, analyse income of the respondents, identify factors associated with varying levels of income, and identify constraints to livelihood diversifi cation in the area. A multistage sampling technique was used to collect primary data from 120 respondents from the study area. The data collected were subjected to descriptive and inferential statistical analysis. The results showed that the majority of the respondents were male (78%), married (76%), educated (70%), below 60 years of age (93%) and employed in agricultural activities (83%). The Simpson index of diversifi cation shows that 43% of the respondents diversify at an average level. The majority (60%) of the respondents’ annual income is over ₦ 200,000. The ordinary least square estimation shows that age, marital status, education, irrigation activities, fi shing, farm size and level of diversifi cation aff ect income level in the area. The main constraints to diversifi ed livelihood in the area were a lack of basic social infrastructure, a hippopotamus menace and fl ooding. The study recommended the provision of social infrastructure and the control of hippopotamuses.
PL
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę zróżnicowania źródeł utrzymania oraz poziomu dochodów spo- łeczności zamieszkujących przy zaporze Kiri w stanie Adamawa w Nigerii. Szczegółowe cele badania to: określenie socjoekonomicznego profi lu respondentów, ocena poziomu różnorodności źródeł ich utrzymania, analiza dochodu, identyfi kacja czynników wpływających na poziom dochodów oraz identyfi kacja ograniczeń w zróżnicowaniu źródeł utrzymania na badanym obszarze. Na potrzeby pozyskania danych podstawowych od 120 respondentów posłużono się techniką doboru wielostopniowego. Zgromadzone dane poddano opisowi oraz wnioskowaniu statystycznemu. Przeprowadzone analizy wykazały, że większość (78%) respondentów to mężczyźni, osoby pozostające w związku małżeńskim (76%) i wykształcone (70%). Aż 93% badanych miało poniżej 60 lat i zajmowało się rolnictwem (83%). Wskaźnik Simpsona wykazał, że 43% respondentów charakteryzowało się różnorodnością na poziomie przeciętnym. Roczny dochód większości (60%) respondentów wynosił ponad 200 tys. ₦. Oszacowanie klasyczną metodą najmniejszych kwadratów wykazało, że wiek, stan cywilny, wykształcenie, działalność w zakresie nawadniania i rybołówstwa, wielkość gospodarstwa oraz poziom różnorodności wpływały na poziom dochodu na badanym obszarze. Głównymi ograniczeniami zróżnicowania źródła utrzymania były: brak infrastruktury społecznej, szkody wyrządzane przez hipopotamy oraz powodzie. Zaleca się zapewnienie odpowiedniej infrastruktury społecznej i opanowanie zagrożenia ze strony zwierząt

Year

Issue

Pages

483–492

Physical description

Contributors

 • Modibbo Adama University of Technology, Yola, Nigeria
 • Modibbo Adama University of Technology, Yola, Nigeria
 • Modibbo Adama University of Technology, Yola, Nigeria
 • Federal University Wukari, Nigeria
 • Modibbo Adama University of Technology, Yola, Nigeria
 • Modibbo Adama University of Technology, Yola, Nigeria

References

 • Adebayo, A. A. (1999). Climate, sunshine, temperature, evaporation and relative humidity. In A. L. Adebayo, A. A. and Tukur (Ed.), Adamawa State in Maps (pp. 20–22). Yola, Nigeria: Paraclette.
 • Adebayo, A. A., Yahya, A. S. (2015). Assessment of Climate Change in the Savannah Sugar Project Area , Adamawa State , Nigeria. In 15th International Academic Conference (pp. 19–28). Rome, Italy.
 • Adger, W. N. (2006). Climate Change and Sustainable Livelihood of Rural People in Mongolia. Ministry of Nature and the Environment of Mongolia, Netherlands Climate Change Studies Assistance Programme.
 • Ali, A. A., Usman, A. R., Saliman, T. S. (2013). Environmental Challenges and the Quest for Social Justice in Dam Communities of Nigeria. Bangladesh e-Journal of Sociology, 10 (2), 80-92
 • Boateng, A., Bismark A. A., Musa, S. Z., Samuel, K. A. (2015). Assessing the Impact of a Dam on the Livelihood of Surrounding Communities: A Case Study of Vea Dam in the Upper East Region of Ghana. Journal of Environment and Earth Science, 5(4), 20–26.
 • Ellis, F., Freeman, H. A. (2004). Rural livelihoods and poverty reduction strategies in four African countries. Journal of Development Studies., 40(4), 1–30.
 • Financial Derivatives Company Limited (2016). Income Inequality Skewed Wealth, Resources to Pockets of 20% of Nigerians. Retrieved 7th October 2016 from; www.thisdaylive.com/index.php./2016/06/22/report.
 • Haggblade, S., Hazell, P. and Reardon, T. (2007). Transforming the Rural Non-farm Economy. Baltimore: John Hopkins University Press.
 • Hussein, K., Nelson, J. (1998). Sustainable Livelihoods and Livelihood Diversification. Brighton: Institute of Development Studies.
 • Koczberski, G., Curry, G.N., Gibson, K. (2001). Improving Productivity of the Smallholder Oil Palm Sector in Papua New Guinea. A socio-economic Study of the Hoskins and Popondetta Schemes.Canberra: The Australian National University. Departmental Working Paper No. 19097.
 • Lay, J., Mahmoud, T. O., M’Mukaria, G. M. (2008). Few opportunities, much desperation: The dichotomy of non-agricultural activities and inequality in Western Kenya. World Development, 36(12), 2713–2732. http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.12.003
 • Loison, S. A. (2015). Rural Livelihood Diversification in Sub-Saharan Africa : A Literature Review. The Journal of Development Studies, (August), 1–17.
 • Mutangi, G. T., Wellington, M. (2014). Socio-cultural Implications and Livelihoods Displacement of the moved Communities as a result of the Construction of the Tokwe Mukosi Dam , Masvingo. Greener Journal of Social Sciences., 4(2), 71–77.
 • Oni, O.A., Fashogbon, A.E. (2013). Food poverty and livelihoods issues in rural Nigeria. African Journal of Agricultural and Resource Economics, 8 (2), 108-135.
 • Sati, V.P., Wei, D., Xue-Qian, S. (2015). Options and strategies for livelihood sustainability in mountainous region of the upper Minjiang River basin , Sichuan Province , China. Spanish Journal of Rural Development., 6(3-4), 45–56. http://doi.org/10.5261/2015.GEN3.05
 • Scoones, I. (1998). Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis (No. 72). IDS Sussex, UK.
 • Shalangwa, A. M. Z., Adebayo, A. A., Zemba, A. A., Bonifice, T. J. (2014). Effects of Kiri Dam Construction on the Economy of Lower Gongola Basin of Shelleng Local Government, Adamawa State, Nigeria. International Journal of Economic Development Research and Investment, 5(1), 48–54.
 • Souvik, G., Verma, H. C., Panda, D. K., Nanda, P., Kumar, A. (2012). Irrigation, Agriculture, Livelihood and Poverty Linkages in Odisha. Agricultural Economics Research Review, 25(1), 99–105.
 • Sultana, N., Hossain, E., Islam, K. (2015). Income Diversification and Household Well- Being : A Case Study in Rural Areas of Bangladesh .International Journal of Business and Economics Research., 4(3), 172–179. http://doi.org/10.11648/j.ijber.20150403.20
 • Tashikalma, A.K., Michael, A., Giroh, D.Y. (2015). Effect of Livelihood Diversification on Food Security Status of Rural Farming Households in Yola South Local Government Area, Adamawa State, Nigeria. Adamawa State University Journal of Agricultural Science, 3(1):33-39.
 • Tidi, S.K., Jummai, A. T. (2015). Urinary schistosomiasis : Health seeking behaviour among residents of Kiri in Shelleng Local Government Area of Adamawa State. Journal of Environmental Toxicology and Public Health., 1(1), 30–35.
 • Tukur, A.L., Mubi, A. M. (2002). Impact of Kiri Dam on the lower reaches of River Gongola, Nigeria. Geo J. Kluwer Academic Publishers Netherlands, 56(93-96).
 • World Commission Dams (2000). Damsand Development: A new framework for decision making. The report of the world commission on dams, Nov. 2000. Earthscan publication ltd London and Sterling VA.
 • Yaro, J. A. (2006). Is deagrarianisation real? A study of livelihood activities in rural northern Ghana. The Journal of Modern African Studies., 44(1), 125–156.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c2b60f8-95f7-4252-b6a8-0953c080bf7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.