PL EN


Journal
2014 | 94 | 2 | 93-103
Article title

O kontekście historycznym oraz recepcji w polskiej metaleksykografii przedwojennego słownika języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego

Authors
Title variants
EN
About the historical context and reception in Polish metalexicography of the prewar dictionary of Polish edited by Tadeusz Lehr-Spławiński
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy historycznego kontekstu powstawania i publikowania przez znaną i renomowaną warszawską spółkę Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski przedwojennego słownika, którego redaktorem był Tadeusz Lehr-Spławiński. Zanalizowano i skomentowano stan badań na temat słownika. Poddano refleksji utarte przekonanie, jakoby przyczyną nieukończenia dzieła i zaprzepaszczenia całej pracy był wybuch wojny. Ponadto omówiono rozbieżności co do funkcjonowania słownika pod różnymi tytułami oraz niespójność danych dotyczących jego zakresu materiałowego, wyjaniając je okolicznościami związanymi z opracowywaniem i wydawaniem leksykonu.
EN
The article concerns the historical context of preparing and publishing the prewar Polish dictionary developed under Tadeusz Lehr-Spławiński’s management and edited by the well-known and reputed Warsaw company Publishing Bookshop Trzaska, Evert & Michalski. The state of art concerning the dictionary was analyzed and commented on. The common belief about the outbreak of war as the reason of breaking up and squandering the lexicographical work was reflected upon. Furthermore, the divergence regarding the title and the scope of the lexicographical material was thoroughly discussed and explained using information regarding the situational context of preparing and publishing the dictionary.
Journal
Year
Volume
94
Issue
2
Pages
93-103
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c2bf0fd-29bf-4cd8-be48-f60b73a1d407
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.