Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(44) | 77-89

Article title

Ekonomiczna sytuacja biur podróży na rynku polskim w latach 2006-2012

Content

Title variants

EN
Economic Situation of Travel Agencies in the Polish Market in 2006-2012

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem rozważań jest pokazanie zmian sytuacji finansowej biur podróży w Polsce w latach 2006–2012 ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku. Pierwsza część poświęcona jest ekonomicznej sytuacji biur podróży zatrudniających powyżej 9 osób. Analiza obejmuje podmioty gospodarcze, które zadeklarowały działalność jako biura podróży i zostały zaklasyfikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności do sekcji N w dziale 79 w grupie 79.1 (Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystycznych). Pokazano przychody z całokształtu działalności średnich i dużych biur podróży w latach 1996-2012 oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne biur podróży. W drugiej części omówiono sytuację ekonomiczną małych biur podróży, tj. zatrudniających do 9 osób. Stanowią one zdecydowaną większość wszystkich biur podróży funkcjonujących na polskim rynku. Podobnie jak dla dużych i średnich podmiotów omówiono również przychody z całokształtu działalności w latach 1996-2010 oraz podstawowe dla tych biur wskaźniki ekonomiczne w 2010 roku (przychody z całokształtu działalności, koszty z całokształtu działalności, wynik finansowy brutto oraz rentowność obrotu brutto (w %). Pokazano także przychody wszystkich biur podróży ogółem w latach 2001–2012 oraz największych polskich touroperatorów w 2013 roku.
EN
An aim of considerations is to show the changes in the financial situation of travel agencies in Poland in 2006-2012, with a particular consideration of the year 2012. Th e first part is devoted to the economic situation of travel agencies with their staffof more than 9 persons. The analysis covers the economic entities that declared their activities as travel agencies and were classified in accordance with the Polish Classification of Activities [NACE] to the section N in Division 79, Group 79.1 (Travel agency and tour operator activities). The author showed revenues from total activity of medium and big travel agencies in 1996-2012 as well as the basic economic indices of travel agencies. In the second part, she discussed the economic situation of small travel agencies, i.e. hiring up to 9 persons. They constitute the overwhelming majority of all travel agencies operating in the Polish market. As in case of big and medium entities, the author discussed also revenues from total activity in 1996-2010 as well as the basic for those agencies economic indicators in the year 2010 (revenues from total activity, costs of total activity, gross fi nancial result (EBIT), and gross turnover profitability (ROS) (in %). There are also shown revenues of all travel agencies in the years 2001-2012 as well as the biggest Polish tour operators in 2013.

Year

Issue

Pages

77-89

Physical description

References

  • Byszewska-Dawidek M. (2013), Rynek biur podróży – 2012, Instytut Turystyki, Warszawa.
  • Janczak K., Patelak K. (2014), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku, Active Group, Łódź.
  • Janczak K., Patelak K. (2014), Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku, Active Group, Łódź.
  • „Konfraternia Turystyczna” (2013), nr 23.
  • Łaciak J. (2013), Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2012 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.
  • Nestorowicz M. (red.) (2013), Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej,„Monografie i opracowania naukowe”, nr 4, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń.
  • Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007–2011 (2013), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
  • „Wiadomości Turystyczne” (2013), 16 czerwca.
  • „Wiadomości Turystyczne” (2014), 16 czerwca.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c35dc8a-3507-43c6-bbc1-f6cc3f7f28dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.