Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3/2018 (75), t. 1 | 114-131

Article title

Environmental Awareness, Green Consumerism and Environmentally Conscious Consumer Behaviour of Polish Seniors. Research Report

Authors

Content

Title variants

PL
Świadomość ekologiczna i ekologizacja konsumpcji a proekologiczne zachowania konsumenckie polskich seniorów w świetle wyników badań własnych

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
This article is a research exercise. The discussion presented in this study focuses on consumer behaviour of people aged 65+ in Poland that may be classified as green consumerism. The main aim of the article is to provide some insight into environmental awareness and environmentally conscious consumer behaviour of Polish seniors. The basis for the conclusions is provided by direct research conducted in the form of a survey questionnaire on a sample of 1786 people aged 65+ from March to September 2017 in ten Polish cities of various populations and sizes.
PL
Artykuł ma charakter badawczy. Prezentowane w opracowaniu rozważania koncentrują się na zachowaniach konsumenckich osób w wieku 65+ w Polsce wpisujących się w ekologizację konsumpcji. Głównym celem artykułu jest uchwycenie świadomości ekologicznej i proekologicznych zachowań konsumenckich polskich seniorów. Podstawę wnioskowania stanowią informacje pochodzące z badań bezpośrednich przeprowadzonych w okresie od marca do września 2017 roku w formie wywiadu kwestionariuszowego na próbie 1786 osób w wieku 65+ w dziesięciu miastach Polski o zróżnicowanej liczbie ludności oraz wielkości.

Year

Pages

114-131

Physical description

Dates

published
2018-07-17

Contributors

author
 • National Economy Department, Faculty of Management, University of Warsaw

References

 • 1. Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski [Survey of environmental awareness and behaviours of Polish residents]. (2011). Warszawa: TNS OBOP.
 • 2. Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski [Survey of environmental awareness and behaviours of Polish residents]. (2013). PBS report prepared for The Ministry of the Environment. Sopot.
 • 3. Bohlen, G., Schlegelmilch, B., & Diamantopoulos, A. (1993). Measuring ecological concern: A multiconstruct perspective. Journal of Marketing Management, 9.
 • 4. Bostrom, M. & Klintman, M. (2011). Eco-standards, product labeling and green consumerism. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • 5. Bywalec, Cz. (2017). Gospodarstwo domowe. Ekonomika, finanse, konsumpcja [The household. Economics, finance, consumption]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • 6. Hull, Z. (1984). Świadomość ekologiczna (II) [Environmental awareness (II)]. Aura, 11.
 • 7. Joshi, Y. & Rahman, Z. (2015). Factors affecting green purchase behavior and future research directions. International Strategic Management Review, 3(1–2).
 • 8. Koenig-Lewis, N., Palmer, A., Dermody, J., & Urbye, A. (2014). Consumers’ evaluations of ecological packaging – Rational and emotional approaches. Journal ofEnvironmental Psychology, 37.
 • 9. Kramer, M., Strebel, H., & Buzek, L. (2005). Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem [International management of the environment] (vol. 3). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 10. Lorek, S. & Fusch, D. (2013). Strong sustainable consumption governance – precondition for a de-growth path?. Journal of Cleaner Production, 38.
 • 11. Małachowski, K. (2007). Gospodarka a środowisko i ekologia [Economy vs environment and ecology]. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • 12. Morrison, S.P. & Beer, B. (2017). Consumption and environmental awareness: Demographics of the European experience. Socioeconomic Environmental Policies and Evaluations in Regional Science. Singapore: Springer.
 • 13. Möller, L. (2004). Proekologiczna edukacja oraz informacja o środowisku jako główne składniki wiadomości ekologicznej [Environmental education and information as major components of environmental awareness]. In M. Kramer, M. Urbaniec, & A. Kryński (Eds.), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem (vol. I – Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Studia Ekonomiczne) [International management of the environment (vol. I – Interdisciplinary assumptions of eco-friendly enterprise management]. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • 14. Papuziński, A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. (Zarys politycznego modelu świadomości ekologicznej) [Environmental awareness in theory and practice. (Outline of a political model of environmental awareness]. Problemy Ekorozwoju, 1(1).
 • 15. Pine, J. & Gilmore, J. (2011). The experience economy. Boston: Harvard Business Review Press.
 • 16. Poskrobko, B. (Ed.). (2007). Zarządzanie środowiskiem [Environment management]. Warszawa: PWE.
 • 17. Radziukiewicz, M.J. (Ed.). (2015). Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu [The market for fair trade products]. Warszawa: PWE.
 • 18. Rambalak, Y. & Pathak, G.S. (2017, April). Determinants of consumers’ green purchase behavior in a developing nation: Applying and extending the theory of planned behavior. Ecological Economics, 134.
 • 19. Raport z analizy badań świadomości, postaw i zachowań ekologicznych Polaków przeprowadzonych w Polsce w latach 2009–2015 [Report on the analysis of environmental awareness, attitudes and behaviour studies among Poles in 2009–2015]. (2015). TNS Polska analysis for the Ministry of the Environment. Warszawa.
 • 20. Seyfang, G. (2011). The new economics of sustainable consumption. Seeds of change. New York: Palgrave Macmillan.
 • 21. Unece strategy for education for sustainable development. (2014). Retrieved from http://www.unece.org/env/esd.html (15.06.2017).
 • 22. Zabkar, V. & Hosta, M. (2013). Willingness to act and environmentally conscious consumer behaviour: Can prosocial status perceptions help overcome the gap?. International Journal of Consumer Studies, 37(3).
 • 23. Zachowania proekologiczne Polaków. Komunikat z badań BS/23/2011 [Environmentally conscious behaviour of Poles. Survey communication BS/23/2011]. (2011). Retrieved from www.cbos.pl/SPISKOM.PL/2011K_023_11.PDF (07.03.2017).
 • 24. Zalega, T. (2015a). New consumer trends. In M. Burchard-Dziubińska (Ed.), Towards a green economy. From ideas to practice. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 25. Zalega, T. (2015b). Idea Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) – zarys problematyki [The fair trade idea – an outline]. Konsumpcja i Rozwój, 3(12).
 • 26. Zalega, T. (2016). Segment osób w wieku 65+ w Polsce. Jakość życia, konsumpcja, zachowania konsumenckie [People aged 65+ in Poland. Quality of life, consumption, consumer behaviour]. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 27. Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat. Badanie świadomości ekologicznej Polaków 2010 [Understanding the eco-friendly energy. Survey of environmental awareness of Poles 2010]. (2011). Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c37ed66-315c-4ac9-98f5-9b21e571fdcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.