PL EN


2017 | 2(26) | 285-297
Article title

„KARUZELA PODATKOWA” – MECHANIZM I UCZESTNICY PRZESTĘPSTWA WYŁUDZENIA PODATKU VAT

Content
Title variants
EN
CAROUSEL FRAUD - THE MECHANISM AND THE PARTICIPANTS OF THE FRAUDULENT VAT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Według opinii ekspertów podatkowych oszustwa karuzelowe stanowią aktualnie najpoważniejszą grupę przestępstw skarbowych w całej Unii Europejskiej. Skutkami działania przestępców jest znaczne uszczuplenie budżetów państw członkowskich. Tego rodzaju przestępczość wykorzystuje zaawansowane schematy transakcyjne związane z konstrukcją podatku od wartości dodanej (VAT) w celu uniknięcia zapłaty podatku VAT należnego lub wyłudzenie zwrotu VAT poprzez stworzenie fikcji gospodarczej polegającej na okrężnym ruchu towarów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej Wyrażenie „karuzela” odnosi się do takiego sposobu przeprowadzania transakcji pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w przestępstwo, by w ostatniej fazie łańcucha dostaw towar wrócił do podmiotu z państwa pochodzenia (pierwszej firmy w karuzeli).
EN
In the opinion of tax experts carousel fraud is currently the most serious crime group within the European Union. Consequently, we have observed a significant depletion of the budgets of the Member States. This kind of crime uses advanced transactional schemas associated with the construction of value added tax (VAT) in order to avoid payment of VAT or VAT refund scam by creating economic fiction consisting of a circular movement of goods between the Member States of the European Union. The expression “Carousel” refers to the way transactions between the entities involved in a crime take place, where in the last phase of the goods supply chain, produce is returned to the country of its origin (the first company in the carousel).
Year
Volume
Pages
285-297
Physical description
Contributors
  • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
References
  • Aronowitz Alexis, D. C. G. Laagland, G. Paulides. 1996. “Value-added tax fraud in the European Union”, , WODC, Ministry of Justice, Kugler Publications, Distributor for the U.S.A. and Canada, Criminal Justice Press, Amsterdam, Monsey, NY.
  • Dominik Dagmara, VAT-owska karuzela, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej”, 2006.
  • Górniok Oktawia, Uszczuplenie podatku VAT a zagarnięcie mienia społecznego, „Prokuratura i Prawo”, 1997, nr 2,
  • Adamski Andrzej. 2003. „Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej” - L. Johanson, D. Magnusson, „VAT fraud as a „business concept” – a threat to state and industry, Toruń.
  • Mazur Łukasz, Sokołowska-Strug Ewa. 2009. „Transakcje wewnątwspólnotowe.
  • Ustawa o VAT”, Warszawa: C.H. Beck.
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. Wyrok NSA z 14.03.2013 r., I FSK 436/12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c3995e8-5b6d-44c6-8424-7962badb2b38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.