Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 | 7 | 99-106

Article title

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych

Authors

Content

Title variants

EN
Regulation of the Council of Ministers on the requirements and ways of ensuring the conditions of access and recording of telecommunications transmission and data

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł analizuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań i sposobu zapewnienia warunków dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych oraz rodzajów działalność telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających temu obowiązkowi. Projekt ten zastąpi po kilkunastu latach obowiązywania rozporządzenie Rady Ministrów z 13.9.2005 r. w sprawie wypełnienia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Przedmiotem analizy są dwie kwestie, posiadające jednak bardzo istotne praktyczne znaczenie. Po pierwsze, zakres zwolnienia z obowiązku zapewnienia warunków dostępu i utrwalania. Po drugie, obowiązki w zakresie ochrony informacji niejawnych. Projekt rozporządzenia przewiduje poszerzenie zakresu zwolnień z tych obowiązków, które jednak nadal wydają się niewystarczające. Z kolei w zakresie ochrony informacji niejawnych w projekcie zostały przyjęte rozwiązania korzystne dla małych i średnich przedsiębiorców.
EN
This article analyzes the draft of the Regulation of the Council of Ministers on the requirements and manner of providing access and recording conditions for telecommunications data and data transmission and types of telecommunications activities or types of telecommunications undertakings not subject to this obligation. This project will finally replace the Regulation of the Council of Ministers of 13.9.2005 on the fulfillment by telecommunications undertakings of duties and obligations for defense, state security and public order. Two issues are the subject of the analysis in this paper, both of which have important practical significance. First, the scope of the exemption from the obligation to provide conditions for access and recording. Second, the duties concerning the protection of classified information. The Draft Regulation foresees an extension of the scope of the exemptions from these obligations, which, however, still appear to be insufficient. On the other hand, solutions benefiting small and medium-sized enterprises are being adopted with respect to the protection of classified information in the Draft Regulation.

Year

Volume

6

Issue

7

Pages

99-106

Physical description

Dates

published
2017-11-30
printed
2017-11-30

Contributors

 • Doktor habilitowany, profesor Uczelni Łazarskiego

References

 • Artymiak, G. (2012). W: Rogalski M. (red.), Proces karny. Część ogólna. Warszawa: LEX Wolters Kluwer.
 • Brzeziński, P., Opaliński, B. i Rogalski, M. (2016). Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kawałek, K. i Rogalski, M. (red.). (2010). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: LEX Wolters Kluwer.
 • Krasuski, A. (2010). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 • Piątek, S. (2013). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Rogalski, M. (2004). Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Prokurator, 4.
 • Rogalski, M. (2004a). Uwagi dotyczące techniki kontroli rozmów w sieci telekomunikacyjnej. Państwo i Prawo, 6.
 • Rogalski, M. (2007). Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Prokuratura i Prawo, 12.
 • Rogalski, M. (2008). Realizacja przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązku z art. 179 ust. 8 Prawa telekomunikacyjnego. Prokurator, 2–3.
 • Rogalski, M. (2009). Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych oraz przekazywania danych. W: J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym (s. 665-679). Olsztyn: Wydawnictwo PRINT GROUP Sp. z o.o.
 • Rogalski, M. (2016). Kontrola korespondencji. Warszawa: C.H. Beck.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c3d9a33-f238-4cec-ba46-d0439229af1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.