PL EN


2014 | 1 | 25-42
Article title

Quo vadis university teacher?

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
QUO VADIS, NAUCZYCIELU AKADEMICKI
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano spojrzenie na nauczyciela akademickiego z perspektywy jakości jego pracy oraz kryteriów, którym musi on sprostać. Autorka zwraca uwagę na fakt, iż nauczyciel akademicki musi posiadać konkretne umiejętności, dlatego też jego praca podlega ciągłej ewaluacji, wydawana jest opinia na temat wartości działań podejmowanych przez nauczyciela akademickiego poprzez systematyczne zbieranie i analizowanie informacji o nim w odniesieniu do znanych celów i kryteriów. Ona/on musi być jednocześnie naukowcem, nauczycielem, innowatorem oraz organizatorem własnej pracy. Łączenie tak wielu ról i zadań nie jest proste. Dlatego nasuwa się pytanie: Czy możliwe jest jednoczesne wykonywanie tych wszystkich działań skutecznie (efektywnie). Autorka zauważa i interpretuje wyczuwalną (widoczną) różnicę pomiędzy implikowanymi wizjami o mądrej, dojrzałej osobowości nauczyciela/naukowca i oczekiwanymi, wymiernymi wysiłkami w dziedzinie badań, edukacji i innowacji do praktyki w kontekście epokowych zmian w obrębie zadań i funkcji edukacji oraz edukacyjnej roli uczelni i edukacji w społeczeństwie z perspektywy oddzia- ływania wiedzy o problemie, re fl eksji i autore fl eksji praktykującego nauczyciela akademickiego w Republice Słowackiej.
Year
Issue
1
Pages
25-42
Physical description
Contributors
  • University of Presov in Presov
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c3f780a-dde4-41cf-bdf4-76b9bb6d9746
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.