PL EN


2015 | 10/2015 | 373-384
Article title

Child Neglect in the Migration Family – Social-Legal Aspects

Authors
Content
Title variants
PL
Zaniedbanie dziecka w rodzinie migracyjnej – aspekty społeczno-prawne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Child’s legal neglect in migration families is a widespread social problem. The article is an appeal directed to the migrating p arents in the name of the children, who are often left by them at homes without legal care. Moreover, the article refers to the teachers’, pedagogues’ and other professionals’ responsibility for informing economically migrating parents about the consequences of the lack of ensuring the legal care for their children during their absence, as well as for informing about the possibilities of protecting from mentioned potential consequences. It needs to be emphasized, that children are often left without care by parents who are not consciouss of the risk connected with this situation, that’s why it is needed to make efforts to improve their consciousness related to the mentioned problem.
PL
Zaniedbanie dziecka pod względem prawnym w rodzinach migracyjnych jest nagminnym problemem społecznym. Artykuł jest apelem, który autorka kieruje do migrujących rodziców w imieniu ich dzieci, pozostawionych często w kraju bez opieki prawnej. Wskazuje też na obowiązek nauczycieli, pedagogów oraz innych specjalistów o poinformowaniu rodziców wyjeżdżających do pracy za granicę o konsekwencjach związanych z niezapewnieniem opieki prawnej swoim dzieciom na czas ich nieobecności w domu oraz o tym, jak mogą się przed nimi zabezpieczyć. Warto podkreślić, że często rodzice nie są świadomi zagrożeń związanych z pozostawieniem dzieci bez opieki prawnej, zatem należy podjąć wszelkie starania, aby podnosić ich świadomość w tym zakresie.
Year
Issue
Pages
373-384
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
author
 • University of Silesia in Katowice
References
 • [1] Balcerzak-Paradowska B., 1994, Wpływ okresowej migracji zarobkowej małżonka warunki życia rodziny, „Problemy Rodziny”, no. 5.
 • [2] Beck U., Beck-Gernsheim E., 2013, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, PWN, Warsaw.
 • [3] Brągiel J., 1998, Zaniedbanie dziecka w rodzinie, „Roczniki Socjologii Rodziny”, Vol. X.
 • [4] Danilewicz W., 2012, Rodzicielstwo na odległość czyli między pedagogiczną normatywnością a rodzinną codziennością, [in:] Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, (eds.) Brągiel J., Górnicka B., Uniwersytet Opolski, Opole.
 • [5] Dryll I., 2008, Migracja. Cudowny lek, czy porażka? „Nowe Życie Gospodarcze”, no. 2.
 • [6] Głowiak K., 2012, Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, no. 5.
 • [7] Grapich M.P., 2006, Kto się boi migracji, „Gazeta Wyborcza”, no. 20.
 • [8] Hołyst B., 2015, Bezpieczeństwo społeczeństwa, PWN, Warsaw.
 • [9] Iwaniec D., Szmagalski J., 2002, Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warsaw.
 • [10] Jarosz E., 2001., Dom, który krzywdzi, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.
 • [11] Kacprzak I., 2011, Emigrant nie wraca z workiem pieniędzy, „Rzeczypospolita”, no. 221.
 • [12] Kozak S., 2007, Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie profilaktyka, „Difin”, Warsaw
 • [13] Kozak S., 2010, Patologia eurosieroctwa w Polsce: skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, „Difin”, Warsaw.
 • [14] Kozdrowicz E., 2009, Psychopedagogiczne skutki rozłąki migracyjnej, „Zeszyty Metodyczne”, no. 8.
 • [15] Kurkiewicz I., 2010, Zagraniczna praca zarobkowa rodziców a kształtowanie się osobowości młodego człowieka, [in:] Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, (eds.) Bębas S., Wyższa Szkoła Handlowa, Radom.
 • [16] Mandal E., 1998, Stereotypy matki i ojca u dzieci w różnym wieku, „Psychologia Wychowawcza”, no. 4.
 • [17] Pasternak A., Urbańska-Bulas M., 2013, Wirtualna relacja eurosieroty z eurorodzicem, [in:] Rodzina w mediach, media w rodzinie, (eds.) Sitarczyk M., „Difin”, Warsaw.
 • [18] Potrykowska A., 2009, Migracja zagraniczna w Polsce, [in:] Migracje zagraniczne a polityka rodzinna, (red.) Zubik M., „Zeszyty Naukowe”, Biuletyn RP, Materiały no. 66, Warsaw.
 • [19] Raport z badań, 2008, Padagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warsaw.
 • [20] Szymańczak M., 1995, Pojęcie „krzywdzenie dzieci”, [in:] Dziecko krzywdzone, (eds.) Czyż E., Szymańczak J., „Niebieska Linia”, Warsaw.
 • [21] Walczak B., 2009, Dziecko w sytuacji rozłąki migracyjnej, [in:] Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski, (eds.)
 • [22] Więckiewicz B., 2011, Eurosieroty – cena emigracji, [in:] Problem eurosieroctwa – wybrane aspekty, (eds.) Więckiewicz B., KUL, Stalowa Wola.
 • [23] Winnicka E., 2007, Eurosieroty, raport „Polityka”, no. 46.
 • [24] Wolański T., 2008, Ekologia człowieka. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, PWN, Warsaw.
 • [25] Zbyrad T., 2012, Eurosieroctwo – problemy macierzyństwa na odległość, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, no. 10.
 • [26] Civil code (Journal of Laws 1964, No. 43 item 296 as amended).
 • [27] Care and family code (Journal of Laws 1964, No. 9, item 59 as amended)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c400f6c-8b29-483a-ba29-b6f455335464
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.