PL EN


2006 | 9 | 2 | 61-80
Article title

Wartości osobiste tłumaczące orientację materialistyczną jednostki

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Human values accounting for materialistic orientation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania było przeanalizowanie związku między wartościami osobistymi i orientacją materialistyczną jednostki. Przebadano 252 osoby, 109 mężczyzn i 143 kobiety, z wykształceniem średnim i wyższym, w wieku od 24 do 46 lat. Metodami, jakimi się posłużono, były: Skala Orientacji Materialistycznej, inspirowana koncepcją M. L. Richins, S. Dawson, i Skala Wartości M. Rokeacha (w adaptacji P. Brzozowskiego). Przeprowadzono analizę regresji wielokrotnej, metodą krokową. Stwierdzono, że wartości osobiste wiążą się z orientacją materialistyczną i tłumaczą ją w 29%. Orientacja materialistyczna wiąże się pozytywnie z „dostatnim życiem”, a negatywnie z „mądrością”, „równowagą wewnętrzną” i wartością „kochający”. Określono także wartości, które tłumaczyły orientację materialistyczną w analizowanych grupach płci i wieku. Analiza regresji wielokrotnej dla grup płciowych wykazała, że wartości wyjaśniały orientację materialistyczną w 34% u kobiet i 21% u mężczyzn. U kobiet orientacja materialistyczna wiąże się z „mądrością” i „równowagą wewnętrzną”, podczas gdy u mężczyzn nie ma ona związku z tymi wartościami. Analiza regresji wielokrotnej w dwóch grupach wiekowych wykazała, że wartości wyjaśniały orientację materialistyczną w 31% w grupie 24-35 lat i w 34% w grupie 36-46 lat. Dodatkowo w grupie wiekowej 24-35 lat orientacja materialistyczna wiąże się pozytywnie z „pokojem na świecie”, szczęściem” oraz z wartością „o szerokich horyzontach”, a w grupie 36-46 lat – z „życiem pełnym wrażeń” i wartością „ambitny”. Zaobserwowano, że inne wartości instrumentalne wiązały się z orientacją materialistyczną w grupie kobiet i mężczyzn oraz osób w wieku 24-35 i 36-46 lat.
EN
The aim of research was to investigate relationships between human values and materialistic orientation. Two-hundred-fifty-two subjects were surveyed: 109 males and 143 females, aged 24 to 46, with secondary education and university degree. The followingmethods were used: Materialistic Orientation Scale inspired by Richins and Dawson’s theory, and Rokeach Value Survey. Multiple linear regression analysis was applied. It was found out that human values were linked with materialistic orientation and explained 29% of its variance. Materialistic orientation correlated positively with comfortable life and negatively with wisdom, inner harmony and loving. Multiple regression analysis showed that human values explained 34% of variance in materialistic orientation in the group of females and 21% in the group of males. Moreover, materialistic orientation is linked with wisdom and inner harmony of women, whereas it was not linked with the above values in males. Multiple regression analysis showed that human values explained 31% of variance in materialistic orientation in subjects aged 24 to 35, and 34% in subjects aged 36 to 46. Materialistic orientation was positively linked with such values as ‘peace in the world’, ‘happiness’ and ‘broad-mindedness in subjects aged 24 to 35, whereas it was positively linked with an ‘exciting life’ and ‘ambition’ in subjects aged 36 to 46. Other instrumental values were found to be linked with materialistic orientation both in females and males, and in age groups 24 to 35 and 36 to 46.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
61-80
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c4185b0-5e1e-428a-9810-ccf857e5ef63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.