PL EN


2017 | 2(24) | 1-14
Article title

Possibilities and limitations of using the customer experience management concept by universities

Content
Title variants
PL
Możliwości i ograniczenia wykorzystania koncepcji zarządzania doświadczeniem klientów przez uczelnie wyższe
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Managing an institution of higher education requires the use of methods that are appropriate to the changing market environment. One of the relatively new management concepts, which may find its application in the educational environment is the concept of customer experience management (Customer Experience Management). This article attempts to examine the possibility of its use in higher education, taking into account the related opportunities and barriers.
PL
Zarządzanie uczelnią wyższą wymaga stosowania metod, które będą adekwatne do zmieniających się warunków otoczenia rynkowego. Jedną ze stosunkowo nowych koncepcji zarządzania, która może znaleźć swoje zastosowanie w środowisku edukacji jest koncepcja zarządzania doświadczeniem klientów (Customer Experience Management). W artykule podjęto próbę określenia możliwości jej zastosowania w uczelni wyższej, uwzględniając związane z tym możliwości i bariery.
Publisher
Year
Issue
Pages
1-14
Physical description
Dates
online
2017-06
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Baran M., Kłos M. (2014). Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. Marketing i Rynek, nr 5, 923-929.
 • Boguszewicz-Kreft M. (2013). Marketing doświadczeń, wydawnictwo CeDeWu. Warszawa
 • Gołąb-Andrzejak E., (2014), Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie pokolenia Milenium. Marketing i Rynek, nr 11, 11-21.
 • Fazlagić, J. (2008). Charakterystyka pokolenia Y. E-mentor, nr 25
 • Hove N., Strauss W. (2000). Millennials Rising, Vinteage Books, New York
 • Hewlett S. A., Sherbin L., Sumberg K.. (2009). How Gen Y & Boomers will reshape your agenda. Harvard Business Review, 87.7/8, 71-76.
 • Myers, K., Sadaghiani, K. (2010). Millennials in the Workplace: A Communication Perspective on Millennials’ Organizational Relationships and Performance. Journal of Business & Psychology, 25(2), 225-238.
 • Palmer A. 2010. Customer experience management: a critical review of an emerging idea, Journal of Services Marketing no 24.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. 1998. Welcome to the Experience Economy, “Harvard Business Review” No. 76. 97-105.
 • Schmitt B. 2010. Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer Insights, Foundations and Trends in Marketing, Vol. 5, No. 2, 62-64
 • Shaw C. (2005). Revolutionize Your Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York.
 • Sundbo J, Sorensen F. 2013. Handbook of Experience, Economy, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Ltd.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c4925a7-7e51-43e8-8664-3100f923dd0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.