PL EN


2012 | 5 | 4(17) | 113-119
Article title

Sytuacja kryzysowa w edukacji

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W dobie globalizacyjnych przemian rozpatrywanych w różnych dziedzinach, również edukację nurtuje wiele problemów dotyczących zarówno treści jak i jakości ksztalcenia. Artykuł jest próbą odpowiadzi na zasadnicze pytanie: Z pewnością, z dzisiejszą edukacją nie jest dobrze, ale czy jest aż na tyle źle, żeby mówić o sytuacji kryzysowej, czy wręcz o kryzysie w edukacji? Moim zdaniem, bez głębokiej analizy sytuacji w tej dziedzinie nie można jednoznacznie stwierdzić, że tak jest, chociaż „gołym okiem” widać, że nurtuje ją wiele problemów, często bardzo istotnych i zarazem trudnych do rozwiązania. Dotyczą one praktycznie wszystkich szczebli edukacji i różnych jej sfer. Świadczą o tym różne fakty i zjawiska. Dlatego wskazano na wiele mankamentów i problemów, z jakimi zmaga się współcześnie nasza polska edukacja, aby w konsekwencji można było spróbować odpowiedzieć, czy w tej sytuacji występuje zagrożenie bezpieczeństwa edukacyjnego, a tym samym, czy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową w edukacji.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • Denek K., Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Poznań 2011
  • Karpińska A., Uczelnie wyższe – spadkobiercami niepowodzeń szkolnych, (w:) Jakość Kształcenia akademickiego w świecie mobilności i ryzyka, red. H. Kwiatkowska, R. Stępień, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. Pułtusk 2011
  • Kopczewski M., Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce, Politechnika Koszalińska. Koszalin 2011
  • Kopczewski M., Pawelec L., Edukacja równościowa – edukacja wolna od dyskryminacji, (w:) Edukacja dla bezpieczeństwa, nr 3/2012 (16). Poznań 2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c4a096f-0400-4df2-9bdb-883968489367
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.