Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22 | 47 | 205-217

Article title

Semantyka tytułu jako klucz interpretacyjny w religijnej twórczości Marka Czerniewicza

Content

Title variants

EN
Semantics of a title as the interpretative key in Marek Czerniewicz’s religious music

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Marek Czerniewicz to młody gdański kompozytor, w którego bogatej twórczości istotne miejsce zajmują dzieła o charakterze religijnym. Ważną cechą dokonań kompozytora jest stosowanie tytułów o pozamuzycznym znaczeniu. I właśnie ten związek pomiędzy tytułem dzieła a jego muzyczną konkretyzacją znalazł się w interesującym nas polu badawczym. Dla tak zarysowanej problematyki pomocne okazały się koncepcje analityczne Charlesa Seegera, Eero Tarastiego i Macieja Jabłońskiego, dzięki którym możliwe stało się śledzenie związku zachodzącego pomiędzy ideą dzieła zawartą w jego tytule a obrazem brzmieniowym per se.
EN
Marek Czerniewicz is a young composer from Gdańsk. Works of religious nature play an important part in his achievements. A significant feature of his works is using titles with extra-musical meaning. And this connection between the title of the piece and its musical realization is the most interesting for us in the research field. For such outlined problems analytical concepts of Charles Seeger, Eero Tarasti and Maciej Jabłoński have proven to be helpful. Thanks to them it was possible to track the connection between idea of the piece contained in the title and its sound picture per se.

Year

Volume

22

Issue

47

Pages

205-217

Physical description

Contributors

  • Olsztyn, UWM

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c4f6dae-07b9-4231-b85d-7638624a2fb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.