PL EN


2016 | 39 | 235-243
Article title

Radzenie sobie ze stresem w pracy katechetycznej

Content
Title variants
EN
Coping With Stress in Catechetical Work
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę radzenia sobie ze stresem, którego źródłem jest wykonywanie pracy nauczyciela religii. W pierwszej części artykułu autor odwołuje się do osobistego doświadczenia katechetów w celu uchwycenia specyfiki stresu generowanego przez katechezę szkolną i zaprezentowania listy stresorów. Druga część zawiera wyjaśnienie pojęcia stresu w perspektywie psychologicznej oraz jego pozytywnych i negatywnych konsekwencji w psychofizycznym funkcjonowaniu człowieka. W trzeciej części przedstawiono kwestię radzenia sobie ze stresem oraz czynniki warunkujące efektywność różnych strategii zaradczych. Analiza podjętego problemu prowadzi do konkluzji o potrzebie permanentnego rozwoju duchowego i osobowościowego nauczycieli religii.
EN
This article talks about the issue of coping with stress related to the job of the religious education teacher. In the first part of the article the author refers to the personal experiences of religion teachers in order to understand the kind of stress resulting from teaching religion education classes and further present a list of such stress factors. The second part includes an explanation of the psychological concept of stress as well as its positive and negative influence on the psychosomatic functioning of a person. In the third part, the author explores the issue of coping with stress and presents various factors determining the effectiveness of the strategies used to cope with stress. The analysis of the issue undertaken by this article leads to a conclusion that recommends an ongoing spiritual and personal development for catechists.
Year
Issue
39
Pages
235-243
Physical description
Contributors
 • Gdańskie Seminarium Duchowne
References
 • Aouil, B., Strategie i style radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej, http://www.psychologia. net.pl/artykul.php?level=119 [12.06.2016].
 • Heszen-Niejodek, I., Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, red. J. Strelau, Gdańsk 2002, s. 465-492.
 • Kilar, E., Kobierzycki, T., Stres onkologiczny. Wskazówki medyczne i psychologiczne. Świdnica 2004.
 • Kuczyńska, A., Janda-Dębek, B., Psychologiczne aspekty ciała a style radzenia sobie ze stresem, w:
 • Podstawy psychologii zdrowia, red. G. Dolińska-Zygmunt, Wrocław 2001, s. 157-168.
 • Lazarus, R., Paradygmat stresu i radzenia sobie, „Nowiny Psychologiczne” 3-4 (1986), s. 2-39.
 • Łukaszewski, W., Doliński, D., Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, red. J. Strelau, Gdańsk 2000, s. 441-468.
 • Makowska, H., Poprawa, R., Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia, w: Podstawy psychologii zdrowia, red. G. Dolińska-Zygmunt, Wrocław 2001, s. 71-102.
 • Małkiewicz, M., Piskozub, M., Różne nasilenie postawy twórczej a kompetencje społeczne i style radzenia sobie ze stresem u studentów pierwszego roku, „Studia Psychologica” 11/1 (2011), s. 1932.
 • Piskozub, M., Noetyczno-duchowy wymiar osobowości w procesie radzenia sobie ze stresem onkologicznym, „Psychoonkologia” 1 (2010), s. 1-13.
 • Piskozub, M., Sytuacja trudna oraz dyspozycje osobowościowe a motywacja aktywności twórczej artystów z niepełnosprawnością fizyczną, niepublikowana praca doktorska, Warszawa 2014.
 • Selye, H., Stres okiełznany, Warszawa 1978.
 • Sillamy, N., Słownik psychologii. Katowice 1994.
 • Socha, P., Duchowy rozwój człowieka. Kraków 2000.
 • Tylka, J., Podejście psychosomatyczne w wyjaśnieniu przyczyn i ustalenia sposobów terapii zaburzeń zdrowia, „Family Medicine & Primary Care Review” 1 (2010), s. 97-103.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c502125-852b-40bd-87ea-2b9be8947c4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.