Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 9 | 41-52

Article title

Zastosowanie obligacji przychodowych w finansowaniu rozwoju infrastruktury w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Zastosowanie obligacji przychodowych w finansowaniu rozwoju infrastruktury w Polsce

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje metody finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez samorządy i spółki komunalne. Największy nacisk położony został na instrumenty finansowania zewnętrznego. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie obligacji, zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak spółki komunalne, przy czym szerzej omówiono możliwości wykorzystania rzadko stosowanego w Polsce instrumentu finansowego, jakim są obligacje przychodowe. Zaprezentowano również przykłady polskich przedsiębiorstw komunalnych, w szczególności przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, które skorzystały z tego typu obligacji.
EN
Infrastructural investments have considerable role in spatial policy of local governments. On the one hand they are important factor of localization and a tool of local marketing. On the other hand they are, as the tool of spatial policy, complementary to local spatial development plans. Plans are a formal base of pursuing the policy, which physical dimension is created by investments. To rationalize the providing of public services local governments established utility enterprises, in larger cities form of a limited liability company. Their investments can be financed by municipalities, which can e. g. bring the initial capital or raise it. Municipalities and utility enterprises have limited funds, so they have to use external sources of capital like bank loans or bonds. The second measure of raising capital is more and more popular in Poland. Municipal bonds market is growing and new emissions are quoted on Warsaw Stock Exchange. In the same time utilities are issuing revenue bonds. This financial instrument exists in Poland since 2000, but it is used only occasionally. Till the end of 2011 only 3 enterprises have issued them, but the forecasts for this market show that it has potential to develop after 2013, when EU support will be lower than nowadays.

Keywords

PL
EN

Year

Issue

9

Pages

41-52

Physical description

Dates

published
2012-04

Contributors

author
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

References

 • Fitch: rating dla emisji obligacji przychodowych ZKM Gdańsk, „Rzeczpospolita” wydanie internetowe z 30 sierpnia2011 roku.
 • Fitch Ratings o emisji obligacji ZKM Gdańsk, „Puls Biznesu” wydanie internetowe z 20 października2010 roku.
 • Fitch potwierdził długoterminowy rating obligacji przychodowych MPK Łódź na poziomie „BBB-”, serwis internetowy Inwestycje.pl, informacja z 5 lipca2010 roku.
 • Fitch: Długoterminowy Rating Obligacji Przychodowych MPK Łódź, serwis internetowy Inwestycje.pl, informacja z 9 marca2009 roku.
 • Galiński P., 2009, Zaciąganie długu przez przedsiębiorstwa komunalne w formie emisji obligacji przychodowych, „Finanse Komunalne” nr 12/2009.
 • Gonet W., 2006, Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Huczek S., 2009, Obligacje komunalne na rynku Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa.
 • Jarosiński K., 2003, Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorządności terytorialnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kozuń-Cieślak G., 2008, Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kruszyński M., 1999, Obligacje służą rozwojowi gminy, „Wspólnota” nr 32/1999.
 • Kulik A., 1998, Taka gmina, „Wprost” z 30 sierpnia 1998
 • Maciejasz-Świątkiewicz M., 2005, Instrumenty zewnętrznego finansowania rozwoju. Obligacje komunalne, (w:) D. Korenik (red.), Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce, Wrocław
 • Markowski T., 2010, Przystanek – obligacje, serwis internetowy samorzady.pb.pl, informacja z dnia 26.10.2010 r.
 • Swianiewicz P., 2004, Finanse lokalne – teoria i praktyka, Municipium, Warszawa
 • Szymański W., 2009, Z Gaju na Kozanów tramwajem za obligacje, „Gazeta Wyborcza Wrocław” wydanie internetowe, informacja z dnia 21.02.2009 r.
 • Wacławczyk A., 2003,Obligacje komunalne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Wajda P., 2009, Prawne i ekonomiczne aspekty obligacji komunalnych emitowanych przez gminy w drodze oferty publicznej na rynek regulowany, „Finanse Komunalne” 5/2009
 • Weber M., 2010, Samorządy powinny korzystać z obligacji przychodowych, „Dziennik Gazeta Prawna” wydanie internetowe z dnia 23.08.2010 r.
 • Zalewski Ł., 2008, Miasta wychodzą z obligacjami za granicę, „Gazeta Samorządu i Administracji” nr 25/2008, wydanie elektroniczne.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c53cb68-a699-4a04-9005-cd5f51bde60c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.