PL EN


2014 | 5 | 2 | 361-367
Article title

Różnice w rozwiązywaniu problemów fizycznych przez nowicjuszy i ekspertów

Content
Title variants
EN
Differences in solving physics problems by the beginners and experts
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule prezentujemy wyniki badań dotyczących analizy różnic w rozwiązywaniu problemów fizycznych między nowicjuszami a ekspertami. Grupę nowicjuszy stanowili uczniowie szkoły średniej, studenci informatyki oraz matematyki, a grupę ekspertów pracownicy naukowi uniwersytetu oraz doktoranci fizyki. Za pomocą eye-trackera SMI 1250 sprawdziliśmy, czy czas poświęcony na analizę treści zadania wpływa w sposób istotny na pełne wyodrębnienie niezbędnych informacji potrzebnych do rozwiązania problemu. Analiza uzyskanych wyników w czasie badania pokazała, że eksperci z większą łatwością koncentrują się na istotniejszych informacjach prowadzących do udzielenia poprawnej odpowiedzi na postawione pytanie. Przeprowadzony eksperyment wykazał, że w badanej grupie duży wpływ na wybór błędnej odpowiedzi miało niewłaściwe wykorzystanie wiedzy zdobytej w szkole na lekcjach fizyki.
EN
The article presents results of the research concerning the analysis of differences in solving physics problems among the beginners and experts. The group of beginners consisted of the secondary school students, the students of information technology and mathematics, whereas the group of experts composed of the university research workers as well as post-graduate students of physics. Using the eye-tracker SMI 1250 we checked if time devoted to the analysis of task content influences considerably on full separation of essential information necessary for problem solving. The analysis of the results obtained during the research showed that the experts concentrate more easily on the most important information leading to give the correct answer to the given question. The conducted experiment revealed that in the examined group the wrong usage of knowledge gained at school during physics has big influence on the choice of the wrong answer.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
361-367
Physical description
Dates
published
2014
References
  • Błasiak W. (2011), Rozważania o nauczaniu przyrody, Kraków.
  • Błasiak W., Godlewska M., Rosiek R., Wcisło D. (2013a), Eye tracking: nowe możliwości eksperymentalne w badaniach edukacyjnych, „Edukacja – Technika – Informatyka”, 4/2013-1.
  • Błasiak W., Godlewska M., Rosiek R., Wcisło D. (2013b), Nowe technologie w badaniach edukacyjnych, „Człowiek – Media – Edukacja”, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych.
  • Madsen A., Larson A., Loschky L., Rebello N. (2012a), Using ScanMatch scores to understand differences in eye movements between correct and incorrect solvers on physics problems, Proceedins of the Symposium on Eye Tracking Research and Applications, EXTRA 2012, Santa Barbara, CA, USA, March 28–30.
  • Madsen A., Larson A., Loschky L., Rebello S. (2012b), Differences in visual attention between those who correctly and incorrectly answer physics problems, “Physical Review Special Topics, Physics Education Research” 8, 010122 (1–13).
  • Ober J., Dylak J., Gryncewicz W., Przedpelska-Ober E. (2009), Sakkadometria – nowe możliwości oceny stanu czynnościowego ośrodkowego układu nerwowego, „Nauka”, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c549426-a11d-41e4-bcd6-41a2a9873542
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.