PL EN


2018 | 61 | 2(126) | 37-50
Article title

Awangarda płodna i bezpłodna

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Productive and Unproductive Avant-garde
Year
Volume
61
Issue
Pages
37-50
Physical description
Contributors
 • Zakład Literatury XX i XXI wieku, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki (1978), pod red. H. Zaworskiej, Z. Jarosińskiego, Ossolineum, Wrocław.
 • Baranowska Małgorzata (1984), Prymitywizm prowokowany (Stern) [w:] tejże, Surrealna wyobraźnia i poezja, Czytelnik, Warszawa.
 • Burkot Stanisław (1985), Stanisław Młodożeniec. Rzecz o chłopskim futuryzmie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 • Cyranowicz Maria (2002), Sursecesyjne ruiny Aleksandra Wata. (Próba reinterpretacji Piecyka) [w:] W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, pod red. J. Borowskiego, W. Panasa, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Delaperrière Maria (2004), Polskie awangardy a poezja europejska: studium wyobraźni poetyckiej, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Felski Rita (2016), Literatura w użyciu, przeł. J. Borkowska i in., Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.
 • Gazda Grzegorz (1974), Futuryzm w Polsce, Ossolineum, Warszawa.
 • Foster Hal (2010), Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Universitas, Kraków.
 • Jasieński Bruno (2008), Poezje zebrane, wstęp, opracowanie, komentarze B. Lentas, współpraca M. Ogonowska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Ługin Aneta (2000), „Dobrze wychowani mężczyźni” albo „ciąg dalszy, przerywisty”, czyli awangarda jako przezwyciężenie i odkrycie kobiecości, „Teksty Drugie”, nr 6.
 • Pietrych Krystyna (1992), W chaosie i nicości. O młodzieńczych wierszach Aleksandra Wata [w:] Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata, pod red. W. Ligęzy, Universitas, Kraków.
 • Przyboś Julian (1959), Linia i gwar. Szkice, t. 1–2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Rawiński Marian (1971), „Słowo o Jakubie Szeli” Brunona Jasieńskiego wobec folkloru, „Pamiętnik Literacki” z. 1.
 • Stern Anatol (1985), Wiersze zebrane, oprac. A.K. Waśkiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Śniecikowska Beata (2012), Futuryzje-folkloryzje, czyli awangardyści na wsi, „Autoportret” nr 4.
 • — (2008), „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław.
 • — (2005), Słowo — obraz — dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918–1939, Universitas, Kraków.
 • Venclova Tomas (1997), Aleksander Wat: obrazoburca, przeł. J. Goślicki, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Wat Aleksander (1997), Poezje. Pisma zebrane, t. 1, pod red. A. Micińskiej, J. Zielińskiego, Czytelnik, Warszawa.
 • — (2008), Wybór wierszy, oprac. A. Dziadek, Ossolineum, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c56e6a3-d644-44f2-b947-979a7aaa06d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.