Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 1 (78) | 54-59

Article title

Niemiecka droga do LLL University

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Idea Lifelong learning towarzyszy polityce oświatowej od lat 60. XX wieku. Z andragogicznego punktu widzenia należy do pojęć pustych znaczących - mimo długiej tradycji nie jest pojęciem naukowym, cechującym się analityczną precyzją czy zawartością teoretyczną, ale jako ważna społecznie i gospodarczo strategia jest poddawana naukowej analizie. W artykule zbadano polityczno-oświatowy dyskurs na temat LLL Univeristy oraz jego przełożenie na praktykę akademicką w Niemczech, w ramach programu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań „Awans poprzez edukację: otwarte szkoły wyższe” na lata 2011-2020. Zastosowano metodę analizy źródeł zastanych w języku niemieckim, interpretując je z unijnej i polskiej perspektywy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że priorytetem LLL University w Niemczech jest rozszerzenie dostępu do szkół wyższych oraz łączenie kształcenia zawodowego i akademickiego, co jest zbieżne z polityką unijną w dziedzinie LLL. Na drodze do LLL University uczelnie niemieckie mają znaczące osiągnięcia, takie jak: deregulacja, wzrost liczby nietradycyjnych studentów, rozwój innowacyjnych form i oferty dydaktycznej, intensyfikacja współpracy z otoczeniem społecznym gospodarczym. Proces ten wymagał jednak pokonania licznych barier, takich jak: segregacyjny system edukacji w Niemczech, który utrudnia integrację kształcenia ogólnokształcącego, zawodowego, akademickiego i dla dorosłych oraz słaba integracja między kształceniem tradycyjnym i zorientowanym na potrzeby uczących się i gospodarki, a także, ciągle duża, nieufność wobec praktyki LLL.

Journal

Year

Issue

Pages

54-59

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Alheit, P. (2015). Teoria biografii jako fundament pojęciowy uczenia się przez całe życie. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 4 (72), 23-36.
 • Hanft, A., Pellert, A., Cendon, E., Wolter, A. (red.). (2015). Weiterbildung und lebenslanges Lernen an Hochschulen. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs: "Aufstieg duch Bildung: offene Hochschulen". Oldenburg. Pobrane z: https://de.offene-hochschulen.de/wb-broschuere.
 • Koepernik, C., Lorz, F., Vollstädt, S. (2014). Lebenslanges Lernen an der Hochschule. Bedarfsanalyse-Studie der Westsächsische Hochschule Zwickau. Zwickau: Westsächsische Hochschule Zwickau.
 • Koepernik, C., Vollstädt, S. (2015). Hochschulen als Orte Lebenslangen Lernens. Teil 2. Strukturen etablieren, neue Formate entwickeln. Zwickau: Westsächsische Hochschule Zwickau. Pobrane z: https://doi.org/10.2314/GBV:858972557.
 • Malewski, M. (2016). Kulturowe konteksty koncepcji lifelong learning. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 4(76), 45-56.
 • Solarczyk, H. (2001). Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Solarczyk-Szwec, H. (2013). Akademickie praktyki rozwijania kompetencji społecznych w krajach niemieckojęzycznych. W: J. Piekarski, L. Tomaszewska, A. Głowala, M. Kamińska (red.). Nowa jakość w edukacji? (s. 55-67). Płock: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku.
 • Wolter, A., Geffers, I. (2013). Zielgruppen lebenslangen Lernens an Hochschulen. Ausgewählte empirische Befunde. Pobrane z: https://www.pedocs.de/volltexte/2017/12978/pdf/Wolter_Geffers_2013_Zielgruppen_lebenslangen_Lernens.pdf
 • Wolter, A., Kamm, C., Otto, A., Dahm, G., Kerst, Ch. (2017). Nicht-traditionelle Studierende: Studienverlauf, Studienerfolg und Lernumwelten. Pobrane z: https://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/de/hsf/projekte/nichttraditionelle/2017
 • Zakowicz, I. (2012). Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta - kontynuacja czy zmierzch? Ogrody Nauk i Sztuk, 2, 62-74.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c623807-d3dc-4a6f-8abd-beda056a0c29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.