PL EN


2016 | 15 | 157–192
Article title

Rola Funduszu im. dra Władysława Kretkowskiego w kształtowaniu krakowskiego ośrodka matematycznego

Content
Title variants
EN
The role of Dr. W. Kretkowski Fund in shaping the Kraków mathematical centre
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym tematem artykułu jest przedstawienie znaczenia Funduszu im. dra Władysława Kretkowskiego dla rozwoju krakowskiej matematyki. Kretkowski był licencjatem paryskiej Sorbony (1867), doktorem matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1882), prywatnym docentem uniwersytetu oraz politechniki we Lwowie. Podarował matematykom z krakowskiego środowiska naukowego swój ogromny majątek. Z tych funduszy w latach 1911–1920 prowadzone były na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady z najnowszych dziedzin matematyki oraz seminaria dla studentów. Przekazał także swoją bogatą bibliotekę do użytku członków seminarium matematycznego w Krakowie. W artykule zostały wymienione wszystkie wykłady opłacone z Funduszu im. doktora Kretkowskiego oraz wszyscy stypendyści (wraz z informacją o miejscu i czasie studiów). Przedstawiono w nim również stan księgozbioru „Biblioteki Kretkowskiego”, który obecnie jest własnością Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Artykuł zawiera też krótką biografię uczonego.
EN
The main purpose of the article is to present the role of the Dr. Władysław Kretkowski Fund in the development of mathematics in Kraków. Kretkowski graduated in mathematics from Sorbonne (1867) and he received his PhD from the Jagiellonian University (1882). He was a private docent at the Polytechnic and University of Lvov. Kretkowski donated his huge fortune to mathematicians in Kraków. From 1911 to 1920 the Kretkowski Fund sponsored very modern mathematical lectures and seminars at the Jagiellonian University. Kretkowski also donated his extensive library for the use of the mathematical seminar in Kraków. This paper lists the lectures financed from the Kretkowski Fund as well as the research fellows of the Fund (with the time and place of studies). This is followed by a presentation of the state of the Kretkowski Library, now the property of the Institute of Mathematics of the Jagiellonian University. The article provides also a brief biography of Władysław Kretkowski (1840–1910).
Year
Volume
15
Pages
157–192
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
References
 • ARCHIWUM NAUKI PAN I PAU W KRAKOWIE Odręczny list W. Kretkowskiego z propozycją ogłoszenia konkursów, rkps, sygn. 86/1882.
 • ARCHIWUM NAUKI PAN I PAU W KRAKOWIE Testament W. Kretkowskiego, rkps, sygn. 219/07 oraz rkps, sygn. 220/0.
 • BIBLIOTEKA NAUKOWA PAU I PAN W KRAKOWIE Spuścizna Władysław Kretkowskiego. Korespondencja, rkps, sygn. 6814.
 • BIBLIOTEKA NAUKOWA PAU I PAN W KRAKOWIE Spuścizna Władysław Kretkowskiego. Akta sądowe, rkps, sygn. 6820.
 • BIBLIOTEKA NAUKOWA PAU I PAN W KRAKOWIE Spuścizna Władysław Kretkowskiego. Dyplom licencjata Sorbony, dyplom Szkoły Dróg i Mostów w Paryżu, rkps, sygn. 6818. Odręczny list E. Kretkowskiego do W. Kretkowskiego, z Baruchowa 8 lipca 1867 roku, rkps. sygn. 6812 t. 2.
 • ARCHIWUM PAŃSTWOWE OBWODU LWOWSKIEGO (DALO) Teczka osobowa Władysława Kretkowskiego (fond 26, opis 5, sprawa 970). 76 dokumentów dotyczących postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu we Lwowie z lat 1880–1882 (teczka fond 26, opis 7, sprawa 249).
 • ARCHIWUM PAŃSTWOWE OBWODU LWOWSKIEGO (DALO) 78 dokumentów dotyczących postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu we Lwowie z lat 1882–1886 (teczka fond 26, opis 7, sprawa 229).
 • STANECKI Tomasz 1881: Informacja dla Senatu z dnia 27 czerwca 1881 r., DALO, Protokoły z posiedzeń Rady Wydziału Filozoficznego, fond 26, opis 7, sprawa 229.
 • STANECKI Tomasz 1882: Opinia z dnia 1 czerwca 1882 r. DALO. Władysław Kretkowski, fond 26, opis 5, sprawa 970, s. 79.
 • ZAJĄCZKOWSKI Władysław 1882: Opinia z dnia 1 czerwca 1882 r. DALO. Władysław Kretkowski, fond 26, opis 5, sprawa 970, s. 79.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1911: sygn.: 19, 21, 76, 238, 274, 266, 270, 319, 410, 586, 660-2, 682, 703, 729, 839.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1912: sygn.: 452, 513, 773.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1913: sygn.: 316, 362, 376, 404-5, 417, 429, 441-2, 479, 52-8, 542-4, 758, 815.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1914: sygn.: 161, 213, 227, 388, 481, 498, 500, 507, 543, 574, 656, 658-60.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1915: sygn.: 996.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1916: sygn.: 218.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1918: sygn.: 513.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1919: sygn.: 5521-2, 558.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1920: sygn.: 444, 579.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu letnim 1912: Rok szkolny 1911/12. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 21.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu letnim 1913: Rok szkolny 1912/13. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 21–22.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu letnim 1914: Rok szkolny 1913/14. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 23–24.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu letnim 1916: Rok szkolny 1916/17. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 20–21.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu letnim 1917: Rok szkolny 1916/17. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 20–21.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu letnim 1918: Rok szkolny 1917/18. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 20–21.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu letnim 1920: Rok szkolny 1919/20. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 23.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu zimowym 1911: Rok szkolny 1911/12. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 20.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu zimowym 1912: Rok szkolny 1912/13. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 20–21.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu zimowym 1913: Rok szkolny 1913/14. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 20.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu zimowym 1917: Rok szkolny 1917/18. Kraków. c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 20–21.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu zimowym 1918: Rok szkolny 1918/19. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 23–24
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu zimowym 1918: Rok szkolny 1918/19. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, brak numerów stron, maszynopis.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE Spis wykładów w półroczu zimowym 1919: Rok szkolny 1919/20. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 22.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE. Spis wykładów 1914: Rok szkolny 1914/15. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 13–14.
 • DZIENNIK PODAWCZY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE. Spis wykładów 1915: Rok szkolny 1915/16. Kraków: c.k. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ss. 18–19.
 • BABCZYŃSKI Tytus 1864–1865: Kurs algebry wyższej. Warszawa: brak wydawcy. Litografowany rękopis.
 • CIESIELSKA Danuta 2012: Geometria analityczna według W. Zajączkowskiego. [W:] 33. mezinarodne konference „Historie Matematiky” Velké Meziříčí, 24. 8. až 28. 8. 2012. Pod redakcją Jindřicha Bečvářa, Martiny Bečvářovej. Praha: Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karolovy v Praze, ISBN 978-80-7378-208-5, ss. 187–194. Publikacja dostępna online: http://kdm.karlin.mff.cuni.cz//sborniky/sbornik-33.pdf (dostęp: 19.09.2016).
 • CIESIELSKA Danuta 2013: Sprawa doktoratu Władysław Kretkowskiego. [W:] Dzieje matematyki Polskiej II. Pod redakcją W. Więsława. Wrocław: Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 978-83-910055-8-3, ss. 7– 37. Opublikowana również jako: Sprawa doktoratu Władysław Kretkowskiego. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego ser. VI, Antiquitates Mathematicae 3, ss. 7–37. DOI: 10.14708/1mv8i1.620.
 • CIESIELSKA Danuta 2014a: Władysław Kretkowski (1840–1910). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 59, nr 4, ss. 17–53.
 • CIESIELSKA Danuta 2014b: „Zasady algebry wyższéj” Władysława Zajączkowskiego. [W:] 35. mezinarodne konference „Historie Matematiky”. Pod redakcją Jindřicha Bečvářa, Martiny Bečvářovej. Praha: Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karolovy v Praze, ISBN 978-80-7378-265-8, ss. 131–138. Publikacja dostępna online: https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/ konference%20HM%2035%20-%20text%20web.pdf (dostęp 18.09.2016).
 • CIESIELSKA Danuta 2015: Oblicze dziewiętnastowiecznej algebry na polskich uczelniach. Wykład plenarny na konferencji „Oblicza Algebry”. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 29–31.05.2015.
 • CIESIELSKA Danuta, DOMORADZKI Stanisław 2014: On Mathematical Lectures at the Jagiellonian University in the Years 1860–1918. Essay Based on Manuscripts. Technical Transactions, Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe 111 (2014), NP. 7, s. 59–71. DOI: 10.4467/2353737XCT.14.058.2508.
 • CIESIELSKI Krzysztof 1995: Epsilon 54. Delta 255(8), s. 17. O’CONNOR John J., ROBERTSON Edmund F.
 • CIESIELSKI Krzysztof 2003: Thomas Muir. MacTutor History of Mathematics archive. University of St. Andrew, TRECCANI Scotland. Publikacja dostępna online: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Muir.html (dostęp:03.09.2016).
 • CIESIELSKI Krzysztof 2006: Goursat: Cours d’analyse mathématique. Publikacja dostępna online: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Extras/Goursat_cours_d_analyse.html (dostęp: 03.09.2016).
 • DICKSTEIN Samuel 1888a: Wiadomość o pracach z dziedziny Geometryi wielowymiarowej. Prace matematyczno-fizyczne 1, ss. 128–135. Publikacja dostępna online: http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/pmf/pmf1/pmf1113.pdf (dostęp:03.08.2016).
 • DICKSTEIN Samuel 1888b: Piśmiennictwo polskie. Matematyka. Prace matematyczno-fizyczne 1, ss. 197–205. Publikacja dostępna online: http://ebuw.uw.edu.pl/Content/20285/directory.djvu?djvuopts&page=209 (dostęp: 5.02.2016).
 • DICKSTEIN Samuel 1888c: Hertz K. Dr. Pierwsze zasady kwaternionów Hamiltona. Algebra kwaternionów. Linia prosta i płaszczyzna. Powierzchnie i linie drugiego rzędu. Warszawa, drukiem Braci Jeżyńskich (dawniéj J. Ungra) (Recenzja). Prace Matematyczno-Fizyczne 1, ss. 198–199. Publikacja dostępna online: http://ebuw.uw.edu.pl/Content/20285/directory.djvu?djvuopts&page=210 (dostęp: 25.02.2016).
 • DOMORADZKI Stanisław, ZARICHNYI Michał 2014: On some aspects of the set theory and topology in J. Puzynas’s monumental work. Technical Transactions, Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe 111, NP. 7, ss. 85–97.
 • DYBIEC Julian 1981: Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji: 1860–1918. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 83-04-00881-5.
 • F.K. (prawdopodobnie KUCHARZEWSKI Feliks) 1910: Wspomnienie pośmiertne. Władysław Kretkowski. Przegląd Techniczny 48, nr 36, s. 440. Publikacja dostępna online: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/publication? id=2791 (dostęp:17.09.2016).
 • FOLKIERSKI Władysław 1870: Zasady rachunku różniczkowego i całkowego. Paryż: Nakładem Biblioteki w Kórniku. T. 1-2.
 • GALAS Adam 1981: Karol Libelt. [W:] Wielkopolski Słownik Biograficzny. Pod redakcją Antoniego Gąsiorowskiego. Warszawa–Poznań: PWN. ISBN 83-01-02722-3, ss. 420–421.
 • GOŁĄB Stanisław 1972: Matematyka w pracach Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności. [W:] Polska Akademia Umiejętności 1872–1952. Nauki lekarskie, ścisłe, przyrodnicze i o ziemi. Pod redakcją Stanisław Brzozowskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • GROT Zdzisław 1963: Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 83-204-0608-0.
 • HACHAJ Jadwiga, JAKÓBCZAK Piotr 2007: Wykłady Profesorów Stanisława Zaremby i Kazimierza Żorawskiego w świetle notatek Aleksandra Birkenmajera. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego Ser. VI: Antiquitates Mathematicae 1, ss. 7–14. DOI:10.14708/am.v1i1.480.
 • KAŁUŻA Roman 1992: Stefan Banach. Warszawa: Wydawnictwo GZ. ISBN 83-900623-0-5.
 • KONARSKI Stanisław 1980: Jan Pankiewicz. [W:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXV. Pod redakcją Emanuela Rostworowskiego. ss. 131–132.
 • KOROŃSKI Jan 2009: Władysław Zajączkowski (1837–1898) i jego monografia z równań różniczkowych. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego ser. VI, Antiquitates Mathematicae 3, ss. 47-64. DOI: 10.14708/am.v3i1.564.
 • KOTARBIŃSKI Tadeusz 1926/1927: „Teoria dowodu” Jana Śleszyńskiego. Ruch Filozoficzny 10(1–6), s. 17.
 • KRETKOWSKI Władysław 1882a: O niektórych wzorach z rachunku różniczkowego. Pamiętnik Akademii Umiejętności, „Wydział matematyczno-przyrodniczy” 7, ss. 159–172.
 • KRETKOWSKI Władysław 1882b: Rozwiązanie pewnego zadania z geometryi wielowymiarowej. Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu 12, osobna odbitka, 1–3 nlb.
 • KRETKOWSKI Władysław 1887: O dzieleniu algiebraiczném. Muzeum 3, ss. 113–115.
 • KRZYSTEK Piotr 1975: „Teoria dowodu” Jana Śleszyńskiego. Ruch Filozoficzny 33, nr 3–4.
 • LEJA Franciszek 1927: Sur la notion du groupe abstrait topologique. Fundamenta Mathematicae 9, ss. 37–44.
 • LEJA Franciszek 1979: Dawniej było inaczej. Instytut Matematyki UJ, mps, 58 stron.
 • MALIGRANDA Lech, PIOTROWSKI Walerian 2016: Aleksander Rajchman (1890–1940). Wiadomości Matematyczne (przyjęte do druku).
 • MATYSIAK Dariusz 2013: Na tropie Juncka. Publikacja dostępna online: http://www.idam.pl/skany/na_tropie_juncka.pdf (dostęp: 28.09.2016).
 • MUIR Thomas 1920: The Theory of Determinant in the Historical Order of Development, vol. III. The period 1861 to 1880. London: Macmillan.
 • MURAWSKI Roman 2013: Twierdzenia limitacyjne. [W:] Nauka – możliwości i ograniczenia. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki, Rydzyna. Warszawa, ss. 57–67.
 • ORŁOWSKI Bolesław 2001: Folkierski Władysław (1841–1904). [W:] Inżynierowie polscy XIX i XX wieku, 100 najwybitniejszych twórców techniki. T. 7. Pod redakcją Józefa Piłatowicza. Warszawa: Polskie Towarzystwo Historii Techniki. ISBN 83-879992-15-1, ss. 72–73.
 • PAWLIKOWSKA-BROŻEK Zofia 1997: Drugi Kongres Matematyków w Paryżu 1900 r. [W:] Problemy Hilberta. Pod redakcją Witolda Więsława. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN. ISBN 83-86062-90-4, ss. 13–17.
 • PIOTROWSKI Walerian 1985: Note Władysław Kretkowski and Hilbert’s Third Problem. Historia Mathematica 12, ss. 258–260.
 • PŁOSKI Arkadiusz 1988: O dziele Puzyny „Teorya funkcyj analitycznych”. [W:] Matematyka XIX wieku. Pod redakcją S. Fudaliego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Materiały z II Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, ss. 237–244.
 • POPŁAWSKI Zbysław 1992: Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844–1945. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. ISBN 83-04-03932-X.
 • PUSTUŁA Zbigniew 1972: Stanisław Lilpop. [W:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVII. Pod redakcją Emanuela Rostworowskiego, ss. 338–339. Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1907/1908: Konkurs im. Dra Władysława Kretkowskiego…, ss. 157–158. Publikacja dostępna online: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata-?id=20049 (dostęp 18.09.2016).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1907/1908: Konkurs im. Dra Władysława Kretkowskiego…, ss. 157–158. Publikacja dostępna online: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata- ?id=20049 (dostęp 18.09.2016).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1910/1911: Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Akademii Umiejętności w sprawie Funduszu ś. p. Dra Władysława Kretkowskiego, ss. 185–188. Publikacja dostępna online: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata-?id=19155 (dostęp 18.09.2016).
 • ROCZNIK AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE 1911/1912: Komitet naukowy funduszu im. ś. p. Dr. Władysława Kretkowskiego, s. 133. Publikacja dostępna online: http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=19156 (dostęp 18.09.2016).
 • SLESZYŃSKI Jan 1889: Дополненiе къ замъткъ о сходимости непрерывныхъ дробей. Матем. сбopник 14, nr 3, ss. 436–438.
 • SLESZYŃSKI Jan 1926: Teorja wyznaczników. Podług wykładów uniwersyteckich prof. Jana Sleszyńskiego opracował Stefan Rozental. Kraków: nakładem Kółka Matematyczno-Fizycznego U.U.J.
 • SLESZYŃSKI Jan 1925–1929: Teorja dowodu. Podług wykładów uniwersyteckich prof. Jana Sleszyńskiego opracował S. K. Zaremba. Kraków: nakładem Kółka Matematyczno-Fizycznego U.U.J., t.1–2.
 • TRECCANI, LA CULTURA ITALIANA 2015: Trudi, Nicola. [W:] Enciclopedia Italiana di Scienze, Letter ed Art, Enciclopedie on line. Publikacja dostępna online: http://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-trudi/ (dostęp: 17.09.2016).
 • THRON W. J. 1992: Should the Pringsheim criterion be renamed the Śleszyński criterion?Communications in the Analytic Theory of Continued Fractions 1, ss. 13–20.
 • TRZASKA Władysław (KRETKOWSKI Władysław) 1870: Krótkie wiadomości o wyznacznikach. [W:] Zasady rachunku różniczkowego i całkowego. Władysław Folkierski. Paryż: Nakładem Biblioteki w Kórniku, ss. 1031–1087.
 • TRZASKA Władysław (KRETKOWSKI Władysław) 1871: O pewném zastosowaniu wyznaczników funkcyjnych. Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu 1 , ss.113–122.
 • TRZASKA Władysław (KRETKOWSKI Władysław) 1872: Kilka uwag tyczących się funkcyj wielowymiarowych. Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu 2 , ss. 27–38.
 • TRUDI Nicola 1862: Teoria de determinanti e loro applicazioni di Nicola Trudi. Neapol: Liberia Scientifica e Industriale de B. Pellerano.
 • WILKOSZ Witold 1931: „Teoria dowodu” Jana Śleszyńskiego. Parametr 2, nr 1.
 • ZAJĄCZKOWSKI Władysław 1865–1866: Odczyty z geometrii analitycznej dra Władysława Zajączkowskiego Professora Szkoły Głównej w Warszawie. Warszawa: wydawca nieznany. Litografowany rękopis.
 • ZAJĄCZKOWSKI Władysław 1881: Wykład Geometryi Analitycznéj, Część I. Lwów: wydawca nieznany.
 • ZAJĄCZKOWSKI Władysław 1884: Zasady algebry wyższéj. Lwów: Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta.
 • ŻMURKO Wawrzyniec 1864: Wykład matematyki na podstawie ilości o dowolnych kierunkach. Lwów: nakładem W. Dzieduszyckiego.
 • ŻMURKO Wawrzyniec 1866: Beitrag zur Theorie des Grössten und Kleinsten der Functionen mehrerer Variablen, S. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Math-Nat. Class 27, nr 2, ss. 63–82.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c63fe79-9dc3-4a90-a42b-d4043d0c7da0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.