PL EN


2018 | 2(95) | 15-31
Article title

Aspekty prawne ubezpieczenia cyber ryzyk

Title variants
EN
Legal Aspects of Cyber Risk Insurance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu dokonano analizy charakteru prawnego ubezpieczenia cyber ryzyk z punktu widzenia prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeń, co umożliwiło podjęcie próby zakwalifikowania go do określonego typu ubezpieczenia. Przedstawiono również interakcję cyber ryzyka z otoczeniem prawnym w dziedzinie ubezpieczeń i cyber bezpieczeństwa. Jest to istotne w szczególności z tego powodu, że obydwie te dziedziny podlegają w 2018 roku bardzo dynamicznym legislacyjnym przemianom. Ubezpieczenie cyber ryzyk warto poddać analizie nie tylko z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, czy też techniczno-ubezpieczeniowej oceny ryzyka, lecz także z prawnego punktu widzenia. Na tej podstawie będzie można stwierdzić, z jakim typem ubezpieczenia mamy do czynienia i jakie przepisy mogą mieć do niego zastosowanie.
EN
This article analyses the legal nature of cyber risk insurance from civil and insurance law perspectives, which enables to qualify it as a particular type of insurance. It also examines an interaction of cyber risks with the legal environment in the insurance industry and cyber security. This is particularly important due to the fact that these areas are undergoing dynamic legislative changes in 2018. Cyber risk insurance is worth investigating not only from the point of view of risk management or technical risk assessment, but also from a legal perspective. On this basis, it will be possible to determine what type of insurance is being dealt with and which regulations may be applied.
Year
Volume
Pages
15-31
Physical description
Contributors
  • dr Akademia Leona Koźmińskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c64b11f-4040-42d3-99e4-c9f13ccb34ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.