PL EN


Journal
2014 | 14 | 103-112
Article title

Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych osiedli mieszkaniowych Opola

Title variants
EN
Realization of sustainable development rules in the case of particular housing estate in Opole
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule poddano analizie cechy osiedli mieszkaniowych w kontekście rozwoju zrównoważonego. Główny celem artykułu jest stwierdzenie, czy zasady rozwoju zrównoważonego są realizowane zwłaszcza w nowej i starej przestrzeni mieszkaniowej. Autorka próbowała ocenić opolską przestrzeń mieszkaniową w kontekście zrównoważonego osiedla mieszkaniowego. Dokonała porównania nowego i dawnego budownictwa mieszkaniowego uwzględniając kontekst zrównoważonej przestrzeni określanej za pomocą tzw. walking distance.
EN
The article analyzes the features of the housing estate in context of sustainable development. The main aim is to identify realization of sustainable development rules in particular new and old housing space. Author of articles try to assess Opole housing space in case of sustainable housing estate. New and old buildings were compared and identifying on the background of sustainable space which is walking distance.
Journal
Year
Issue
14
Pages
103-112
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Uniwersytet Opolski
References
  • Kamiński J., 2010, Idea osiedla ekologicznego, www.biblos.pk.edu.pl/bc (15.05.2014).
  • Kronenberg J., Bergier T., 2010, Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.
  • Lehmann S., 2010, Green Urbanism: Formulating a Series of Holistic Principles, www.sapiens.revues.org (17.05.2014).
  • Stangel M., 2013, Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  • Urbański P., Jeleniewska M., 2013, Zrównoważony rozwój w obrębie osiedli mieszkaniowych, www.puls.edu.pl (20.05.2014).
  • Zaniewska H., Thiel M., 2007, Środowisko mieszkaniowe w zrównoważonym rozwoju miast i osiedli – aspekt społeczny i urbanistyczny, „Czasopismo Techniczne” nr 3-A, www.biblos.pk.edu.pl (10.05.2014).
  • Obraz demograficzny Opola wpływ przemian ludnościowych na sytuację na rynku pracy i  poziom życia mieszkańców do roku 2020 (streszczenie), Projekt Via Regia Plus, www.puls.edu.pl (10.05.2014).
  • www.opolandia.redblog.nto.pl/2012/04/22/zwm-w-opolu-niedokonczone-osiedle (10.05.2014).
  • www.osiedlefi.pl (10.05.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c64f286-aa93-4ff4-8b83-5a0038cfdf4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.