PL EN


2011 | 3(39) | 103-110
Article title

Wychowanie do miłości małżeńskiej

Title variants
EN
Education for Marriage Love
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the concept of marriage love in terms of education. Marriage love is defined as „attitude” including marriage of inclusivity and uniqueness of each of the spouses. Marriage love begins at home and family since the first moments of child's life. Then, in fact, parents satisfy needs of love and belonging, their child and develop his or her ability to love. The child observes their parents and learns from them what is love and how it should look in the future. The element of education for marriage love is the preparation which covers the period of engagement, religious instruction, premarital education, counseling meetings in family life and confession. It is time that the spouses should come to know themselves, their future plans, learn how to communicate and cope with conflicts. Parents' love is the kind of foundation for the later child's love for his or her spouse and gives a shape its expectations for the other person.
Year
Volume
Pages
103-110
Physical description
Contributors
 • Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Benedykt XVI: Encyklika „Deus caritas est”, Rzym 2005.
 • Braun - Gałkowska M.: Psychologia domowa, Olsztyn 1987.
 • Braun - Gałkowska M.: Rozmowy o życiu i miłości, Warszawa 1986.
 • Bula M.: Rodzina środowiskiem pełnego rozwoju człowieka, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1982.
 • JanPaweł II: Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Rzym 1981.
 • Kozłowski W.: Postawy i nastawienia, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1997.
 • Potoczała K.: Rodzina służy miłości. Miłość służy rodzinie, w: Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, red. J. Śledzianowski, T. Sakowicz, Kielce 2006.
 • Revydovych A.: Aktualność małżeńskiej miłości i wierności, w: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie, red. L. Dyczewski, Lublin 2007.
 • Ryś M.: Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 2000.
 • Sorkowicz A.: Przygotowanie do małżeństwa w ramach duszpasterstwa rodzin jako przykład działalności edukacyjnej adresowanej do dorosłych, w: Aksjologia edukacji dorosłych, red. J. Kostkiewicz, Lublin 2004.
 • Wilk J.: Pedagogika rodziny, Lublin 2002.
 • Wojtyła K.: Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.
 • Ziemińska M.: Rodzina a osobowość, Warszawa 1975.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c6736cd-9e4c-4f6d-b3c3-d4c8902b783a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.