PL EN


2017 | 10 | rb.ujw.pl/local
Article title

The situation of refugees in Poland in the years 2013–2016 – the scale of the problem and the scope of the social support

Content
Title variants
Sytuacja uchodźców w Polsce w latach 2013-2015 – skala problemu i zakres pomocy socjalnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Migration is a big challenge to the contemporary Europe, including Poland as well. Although in Poland this phenomenon is still marginal, as compared with the situation in other EU countries, there are some activities undertaken here to get prepared to receive people seeking refugee status. The present paper aims at presenting the most recent statistical data on the numbers of people seeking asylum in Poland, as well as describing forms of protection offered to foreigners with a special focus on the international protection application procedures. The discussion is complemented with an analysis of social assistance guaranteed by regulations in force which is offered to people seeking international protection and a picture of the real situation of refugees and people seeking asylum in Poland.
PL
Procesy migracyjne stanowią istotne wyzwanie dla współczesnej Europy, w tym także dla Polski. Choć w Polsce zjawisko migracji wciąż jeszcze ma charakter marginalny, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, to podejmowane są działania o charakterze systemowym mające na celu przygotowanie się do przyjęcia ludzi, którzy będą ubiegać się o status uchodźcy. Opracowanie ma na celu ukazanie najnowszych danych statystycznych dotyczące liczby osób w Polsce starających się o status uchodźcy, a także opis form ochrony cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową. Dopełnienie rozważań stanowi analiza pomocy socjalnej gwarantowanej regulacjami prawnymi dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz opis rzeczywistego obrazu sytuacji uchodźców, a także osób ubiegających się o status uchodźcy w Polsce.
Year
Issue
10
Pages
rb.ujw.pl/local
Physical description
Contributors
author
  • Jan Wyzykowski University (Poland)
  • University of Zielona Gora (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c67dc71-8bf2-4b79-a251-7b8f77ecb7f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.