PL EN


2017 | 9 | 16 | 73-80
Article title

Zintegrowane zwalczanie przestępczości zorganizowanej w regionie Morza Bałtyckiego (BALTCOM) – geneza, główne aspekty działania oraz perspektywy rozwoju

Content
Title variants
EN
Integrated combating of organized crime in the Baltic Sea region (BALTCOM) – origins, main aspects and development perspectives
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia genezę, główne aspekty działania oraz perspektywy rozwoju współpracy w ramach formuły BALTCOM, której celem jest zwalczanie przestępczości transgranicznej w regionie Morza Bałtyckiego. W 2016 r. przypada 20. rocznica nawiązania operacyjnej współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej przez państwa tego regionu. Problematyka omawiana w artykule jest bardzo skomplikowana z powodu specyfiki działań kontrprzestępczych prowadzonych w ramach BALTCOM- u oraz jego umiejscowienia w systemie współpracy międzynarodowej. W artykule zwrócono uwagę na korzyści wynikające z metod i form międzynarodowego współdziałania Polski w BALTCOM.
EN
The article presents the origins, the main aspects of activity and development prospects of the cooperation in the framework of BALTCOM, which is aimed at combating cross-border crime in the Baltic Sea Region. In 2016 it is the 20th anniversary of the establishment of operational cooperation in combating organized crime in the Baltic Sea Region. The presented issue is extremely complex due to the specific nature of the activities carried out on BALTCOM platform and its unique position in the international system of cooperation. Article draws the attention to possible benefits for Poland from such form of international cooperation in combating organized crime as BALTCOM.
Year
Volume
9
Issue
16
Pages
73-80
Physical description
Dates
published
2017-03-15
Contributors
  • dr, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie
References
  • Action Plan on Trafficking in Human Beings, Rada Unii Europejskiej, 6282/1/07 REV 1, Bruksela 2007.
  • Bielecki Z., Zwalczanie przestępczości narkotykowej w regionie państw Morza Bałtyckiego, „Policja” 2004, nr 1–2, s. 90–94.
  • Lasocik Z., Rekosz-Cebula E., Wieczorek Ł., Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport z realizacji Projektu ADSTRINGO – Przeciwdziałanie handlowi ludźmi do pracy przymusowej poprzez usprawnienie współpracy, diagnozę problemów i wzmocnienie systemowego podejścia w Polsce i Federacji Rosyjskiej, Warszawa–Sztokholm 2014, bw.
  • Searching and finding solutions – a booklet about the Task-Force on Organized Crime in the Baltic Sea Region, The Secretariat of the Task-Force on Organized Crime in the Baltic Sea Region, Sztokholm 2000, bw.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c69c2ed-d209-4023-95bc-689a97ad4c7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.