PL EN


2019 | 2(24) | 65-76
Article title

MOTYWY PODRÓŻOWANIA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY INTERNETOWEJ AIRBNB

Content
Title variants
EN
MOTIVES OF TRAVELING OF AIRBNB WEBSITE USERS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Model ekonomii współdzielenia z powodzeniem rozwija się w sektorze turystyki w Polsce. Najpopularniejszym portalem internetowym umożliwiającym oferowanie i rezerwowanie miejsc noclegowych w modelu wielu-do-wielu (ang. peer-to-peer) jest platforma Airbnb. Celem opracowania była identyfikacja czynników o charakterze społecznym, ekonomicznym i prawnym, które mogą wpływać na ekspansję Airbnb w Polsce. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej z 50 użytkownikami Airbnb wskazano najważniejsze motywy używania tego portalu oraz zmiany, jakie nastąpiły w sposobie podróżowania na skutek korzystania z Airbnb. Wśród motywów wskazywanych przez respondentów najważniejsza była cena, a w dalszej kolejności swoboda i prywatność, dostęp do kuchni, przestronność oraz lokalizacja miejsca noclegowego. Natomiast najważniejsze zmiany w sposobie podróżowania dotyczyły zwiększenia liczby destynacji wyjazdowych, częstotliwości wyjazdów, a także zwiększenia wydatków na usługi w miejscu pobytu.
EN
The sharing economy model is successfully developing in the tourism sector in Poland. The most popular internet portal that allows you to offer and book accommodation in a peer to peer model is the Airbnb platform. The purpose of the study was to identify social, economic and legal factors that may affect Airbnb’s expansion in Poland. Based on the results of a survey conducted with 50 Airbnb users, the most important motives for use and changes in the way of traveling as a result of using Airbnb were identified. Among the motives indicated by the respondents, the most important was the price, followed by privacy, access to the kitchen, spaciousness and location of the accommodation. At the same time, the most important changes in the way of traveling concerned an increase in the number of travel destinations, an increase in the frequency of trips, as well as an increase in expenditure on services at the place of stay
Year
Volume
Pages
65-76
Physical description
Contributors
 • Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Airbnb’s Global Support to Local Economies: Output and Employment, NERA, 2017, https://www.nera.com/content/dam/nera/publications/2017/NERA_Airbnb_Report_2017_03_13_final_revised.pdf [4.11.2019].
 • Aparthotele/Condohotele w największych miastach w Polsce, Inwestycje w Kurortach.pl, 2019, http://www.silesia-sot.pl/wp-content/uploads/2019/09/raport_aparthotele_miasta_wrzesien_2019_official-min.pdf [22.10.2019].
 • Dogru T., Mody M., Suess C., Adding evidence to the debate: Quantifying Airbnb’s disruptive impacton ten key hotel markets, „Tourism Management” 2019, 72.
 • Fang B., Ye Q., Law R., Effect of sharing economy on tourism industry employment, „Annals ofTourism Research” 2016, 57.
 • Gralak K., Tourism Gentrification as a Symptom of an Unsustainable Tourism Development, „Problemy Zarządzania” 2018, 16(3).
 • https://www.airdna.co/custom-vacation-rental-reports [22.10.2019].
 • https://www.ighp.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci?NewsID=28752 [20.10.2019].
 • Interpelacja poselska nr 20386 do ministra sprawiedliwości w sprawie prawnego uregulowania krótkoterminowego najmu lokali oraz zapewnienia poszanowania porządku publicznego przez najemców lokali, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=17BB29BD [10.10.2019].
 • Interpelacja poselska nr 24899 do ministra sportu i turystyki w sprawie regulacji rynku najmu krótkoterminowego, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=B3DHB6 [10.10.2019].
 • Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
 • Miasta zaalarmowane poziomem europejskiej ochrony w zakresie turystycznego najmu krótkoterminowego, Oświadczenie z dn. 5 czerwca 2019 r. wydane przez włodarzy miast: Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bordeaux, Bruksela, Kraków, Monachium, Paryż, Walencja, Wiedeń, http://krakow.pl/aktualnosci/231190,26,komunikat,miasta_europy_o_najmie_krotkoterminowym.html [10.10.2019].
 • Sobiech G., Sharing economy – dylematy pojęciowe, [w:] Sharing economy (gospodarka współdzielenia), red. M. Poniatowska Jaksch, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 238).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 • (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, Raport PwC, 2016, https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc.pdf [20.10.2019].
 • Valant, J., A European agenda for the collaborative economy, European Parliament, EPRS, 2016.
 • Youth Speak, Raport PwC oraz AIESEC, https://www.pwc.pl/pl/pdf/Youthspeak-Millennial-Report-2015.pdf [20.10.2019].
 • Zervas G., Proserpio D., Byers J., The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry, „Journal of Marketing Research” 2017, 54.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c6b7dee-d94d-4aef-859f-a69ba9b79f29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.