PL EN


2016 | 2 | 19-28
Article title

Binarne życie kobiet w cieniu historii

Authors
Content
Title variants
EN
Binary women's lives in the shadow of history
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule są działania i przeżycia kobiet, które po wprowadzeniu stanu wojennego podjęły nielegalną działalność, najczęściej jako kontynuację swojej pracy w strukturach NSZZ Soli- darność. Działalność ta miała różny charakter – protestu czynnego lub biernego, a także wymiar praktyczny lub symboliczny. Autorka przedstawia działalność ko- biet poprzez analizę tzw. małych narracji, w których przedstawiają one swoje do- świadczenia radzenia sobie w złożonej, podwójnej sytuacji życiowej.
EN
The subject of interest in this article are activities and experiences of women who after the introduction of martial law have taken illegal activity, usually as a continuation of his work in the structures of the Solidarity Trade Union. This activity had a different character – a protest active or passive, as well as a practical dimension or symbolic. The author presents the activities of women by analyzing the so-called. small narrative, in which they present their experience of dealing with complex, double-life situation.
Year
Volume
2
Pages
19-28
Physical description
Contributors
  • Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski
References
  • Fuszara M. (2006), Kobiety w polityce, Trio, Warszawa.
  • Kondratowicz E. (2001), Szminka na sztandarze. Kobiety Solidarności w latach 1980-1989. Rozmowy, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
  • Krzemiński I. (2013), Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.
  • Marody M. (1988), Mieć, aby być, [w:] „Polityka”, nr 4.
  • Łukaszewski W. (1984), Szanse rozwoju osobowości, Książka i Wiedza, Warszawa.
  • Straś-Romanowska M. (2010), Psychologia wobec małych i wielkich narracji, [w:] Straś-Romanowska M., Bartosz B., Żurko M. (red.), Psychologia małych i wielkich narracji, ENETEIA, Warszawa, s.21 – 40.
  • Śliwowska W. (1994), Kobiety w konspiracjach patriotycznych lat czterdziestych XIX wieku (Ewa Felińska, Eleonora Wolańska i inne), [w:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i początkach XX wieku, Instytut Historyczny UW, Warszawa, s. 45 – 57.
  • Żarnowska A., Szwarc A. (1994), Przedmowa, [w:] A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i początkach XX wieku, Instytut Historyczny UW, Warszawa, s. 1- 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c6c6e48-b6f9-4b67-b13d-e10c06bdc87d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.