PL EN


2020 | 20 | 131-144
Article title

Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sikucinie (1954–1958)

Content
Title variants
EN
Activity of the presiding committee of the people’s district council in Sikucin (1954–1958)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gromadzka Rada Narodowa w Sikucinie została utworzona w wyniku reformy administracyjnej w 1954 r. W jej skład weszły obszary wsi: Sikucin, Boczki Reduchów, Kotlinki z gminy Szadek. Gromadzka Rada Narodowa swoje uchwały realizowała za pośrednictwem prezydium, które było kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. Zakres kompetencji władz gromady obejmował m.in. uchwalanie rocznego budżety gromady, zatwierdzanie i odwoływanie sołtysów, organizację skupu żywca, zboża, ziemniaków i mleka oraz zbieranie podatków, sprawy związane z organizacją prac polowych, budową dróg i szkolnictwem. Kolejnymi przewodniczącymi Prezydium GRN w Sikucinie byli: Ludwik Otocki, Wacław Król i Władysław Siekierski. Gromada została zlikwidowana 31 grudnia 1958 r.
EN
The People’s District Council in Sikucin was formed in consequence of the administrative reform in 1954. It comprised the villages of Sikucin, Boczki Reduchów and Kotlinki in the municipality of Szadek. The resolutions of the People’s District Council were implemented by the presiding committee, which was its executive and managing body. The powers of the committee included the passing of the annual budget of the district, the confirming and dismissing of village administrators, organisation of the purchasing of cattle for slaughter, grain, potatoes and milk, tax collecting, and matters connected with organisation of field cultivation, road construction and education. Successive presidents of the committee were Ludwik Otocki, Wacław Król and Władysław Siekierski.
Year
Issue
20
Pages
131-144
Physical description
Contributors
 • Archiwista, działacz społeczno-kulturalny oraz ruchu rekonstrukcyjno-historycznego, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli
References
 • Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Piotra Cymermana, sygn. 249/367.
 • Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Mieczysława Olińskiego, sygn. 249/1732.
 • Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Ludwika Otockiego, sygn. 249/1749.
 • Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Jadwigi Przybylskiej, sygn. 249/1969.
 • Archiwum Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Akta osobowe Władysława Siekierskiego, sygn. 249/2088.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sikucinie, sygn. 557.
 • Dziennik Urzędowy 1954, nr 43, poz. 191.
 • Dziennik Urzędowy 1958, nr 5, poz. 16.
 • Dziennik Urzędowy 1963, nr 28, poz. 164.
 • Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1954, nr 9, poz. 36.
 • Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1954, nr 11, poz. 39.
 • Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1954, nr 12, poz. 88.
 • Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 1958, nr 2, poz. 6.
 • Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995.
 • Drygalski J., Kwaśniewski J., (Nie)realny socjalizm, Warszawa 1992.
 • Sokalska E., Organizacja lokalnego aparatu administracyjnego w Polsce w latach 1957–1975, „Studia Prawnoustrojowe” 2005, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c6de12e-81e5-492c-b811-b2240de404aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.