PL EN


2016 | 6 | 115–134
Article title

Twenty years of diplomatic relations between Vatican City state and Israel

Content
Title variants
PL
Dwadzieścia lat stosunków dyplomatycznych pomiędzy Państwem Watykańskim a Izraelem
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Basic Agreement concluded between the Vatican City State and Israel in 1993 was an important step for the establishment of diplomatic relations. The conclusion of this Agreement is not a question of interreligious and diplomatic, which was associated with the efforts of the Vatican normalization of political relations with various countries. The author has analyzed the document and assess the relations in the perspective of twenty years. He also pointed to the fundamental problems in bilateral relations, and presented an assessment of contemporary relationships. The challenge for the future relations both states will be a consequence of the recognition in 2015 by the Vatican City State independence of Palestine.
PL
W artykule przedstawiono genezę, rozwój i likwidację żydowskiego ruchu spółdzielczego w Polsce po drugiej wojnie światowej Nakreślono uwarunkowania społeczno-polityczne, które przyczyniły się utworzenia swoistej autonomii narodowo-kulturalnej dla Żydów, w tym jednego z jej filarów – spółdzielczości Funkcjonowanie placówek spółdzielczych analizowano pod kątem struktury branżowej, rozmieszczenia oraz liczby ich i pracowników w nich zatrudnionych Dokonano również oceny roli, jaką własne spółdzielnie odegrały w odbudowie powojennego życia ludności żydowskiej w Polsce, zarówno w sferze materialnej, jak i społecznej oraz psychologicznej, a także w rozwoju ruchu spółdzielczego w ogóle
Year
Issue
6
Pages
115–134
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
References
 • Benedykt XVI dziękuje Bogu za Izrael, http://wwwjewishorgpl/indexphp/pl/wiadomopci-mainmenu-57/1426-benedykt-xvi-dzije-bogu-za-izraelhtml [access: 6 07 2015]
 • Besier G , Stolica Apostolska i Niemcy Hitlera, Warszawa 2010
 • Bielecki T , Jak zapamiętamy pontyfikat Benedykta XVI, http://wyborczapl/1,76842,13481930,Jak_zapamietamy_pontyfikat_Benedykta_XVIhtml, [access: 29 06 2015]
 • Chrostowski W , Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II (1978-2005), Warszawa 2005
 • Code of Canon Law of 25 January 1983
 • Fastyn B , Jan Paweł II wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Warszawa 2002
 • Fundamental Agreement between the Holy See and the State of Israel, 30 December 1993. Israel Ministry of Foreign Affairs, http://wwwmfagovl/mfa/foreignpolicy/mfadocuments/yearbook9/pages/151%20fundamental%20agreement%20between%20the%20holy%20see%20andaspx, [access: 24 05 2015]
 • Ignatowski G , Stolica Apostolska wobec Państwa Izrael w okresie wojny sześciodniowej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” vol 42, book 2, 2009
 • Izrael „ubolewa” z powodu porozumienia Watykan-Palestyna, http://wwwtvpinfo/20627821/izraelubolewa-z-powodu-porozumienia-watykanpalestyna [access: 16 07 2015]
 • Izrael: Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Watykanem wykluczone, http://wwwrmf24pl/fakty/swiat/news-izrael-zerwanie-stosunkow-dyplomatycznych-z-watykanemwyklucnId,197196 [access: 14 07 2015]
 • JEN, Kryzys w stosunkach watykańsko-izraelskich, http://wwwrppl/artykul/69999html?print=tak [access: 18 06 2015]
 • Katolicka Agencja Informacyjna, „Izrael z stosunku do Watykanu zachowywał się skandalicznie”, http://ekaipl/wydarzenia/ekumenizm/x24994/izrael-w-stosunku-do-watykanuzachowywalsie-skandalicznie/ [access: 22 06 2015]
 • Katolicka Agencja Informacyjna, Bp Williamson przeprasza Benedykta XVI: „Weźcie mnie i rzućcie w morze”, http://ekaipl/wydarzenia/swiat/x17900/bp-williamson-przeprasza-benedykta-xviwezcie-mnie-irzuccie-w-morze/ [access: 6 07 2015]
 • Katolicka Agencja Informacyjna, Epokowa wizyta Jana Pawła II w rzymskiej synagodze, http://ekaipl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x24973/epokowa-wizyta-jana-pawla-ii-w-rzymskiejsynagodze/ [access: 8 06 2015]
 • Katolicka Agencja Informacyjna, Stolica Apostolska podpisała Układ Ogólny z Palestyną, http://ekaipl/wydarzenia/swiat/x90307/stolica-apostolska-podpisala-uklad-ogolny-z-palestyna/ [access: 14 07 2015]
 • Katolicka Agencja Informacyjna, Watykan - Izrael: postępy w negocjacjach, http://ekaipl/wydarzenia/watykan/x18253/watykan-izrael-postepy-w-negocjacjach/ [access: 22 06 2015]
 • Klarecki R , Polityka Stolicy Apostolskiej wobec Chin. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Toruń 2014
 • Kowalski A , Na fali soborowego przełomu, http://plradiovaticanava/storico/2012/09/04/na_fali_soborowego_przełomu_75_jan_paweł_ii_1994_stosunki_z_izraelem/pl-618353 [access: 10 06 2015]
 • Krukowski J , Konkordaty z państwami Europy Środkowej i Wschodniej zawarte na przełomie XX i XXI wieku, „Teka Komisji Prawniczej O L PAN” No3, 2010
 • Legal Personality Agreement: State of Israel - Holy See, 10 November 1997 http://wwwmfagovil/mfa/mfa-archive/1996-1997/pages/legal%20personality%20agreement-%20state%20of%20israel-holyaspx [access: 18 06 2015]
 • Miller A H , Watykan - Palestyna: akt desperackiej dyplomacji, http://wwweuroislampl/indexphp/2015/05/watykan-palestyna-akt-desperackiej-dyplomacji/ [access: 16 07 2015]
 • Montefiore S S , Jerusalem. Biography, New York, 2011
 • O. Jeager o rokowaniach watykańsko-izraelskich, http://papiezwiarapl/doc/374099O-Jeager-orokowaniach-watykanskoizraelskich [access: 18 06 2015]
 • Obeidat H , Jan Paweł II wobec konfliktu arabsko-izraelskiego i wojny w Iraku, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 1 z 2007
 • Olejarz T , Podmiotowość Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” (sectio K) No 1, 2009
 • Pałyga E J , Dyplomacja papieska 1914-1989 (specyfika własnej podmiotowości i form stosunków między państwami, Warszawa 1993
 • Pawlikowski J T , Krok wstecz czy potwierdzenie? Benedykt XVI o Żydach i judaizmie, „Znak” No 9, 2009
 • Polak G , Benedykt XVI. Historia wyboru, Tower Press, Sopot 2005
 • Sobór Watykański II (1962-1965), Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań 1968
 • Tauran J L , Stolica Apostolska i Ziemia Święta: sprawiedliwość i miłosierdzie, http://wwwopokaorgpl/biblioteka/T/TH/THW/sprawiedliwosc_milosierdziehtml, [access: 6 06 2015]
 • The Declaration Of The Establishment Of The State Of Israel, 14 May 1948, http://wwwmfagovil/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20state%20of%20israelaspx [access: 7 06 2015]
 • Tornielli A , Pius XII. Papież, który ratował Żydów, Kraków 2015
 • Trepp L , Żydzi. Naród, historia, religia, przeł S Lisiecka, Warszawa 2009
 • Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Porozumienie izraelsko-watykańskie bliskie finiszu, http://wwwniedzielapl/artykul/5083/Porozumienie-izraelsko-watykanskie [access: 23 06 2015]
 • Umowa Watykanu z Palestyną ubodła Izrael, http://goscpl/doc/2564084Umowa-Watykanu-z-Palestyna-ubodla-Izrael [access: 16 07 2015]
 • Watykan i Izrael: od nieufności do pojednania, https://wwwtygodnikpowszechnypl/watykan-i-izraelod-nieufnosci-do-pojednania-22982 [access: 14 06 2015]
 • Watykan: obchody 20. Rocznicy podpisania umowy między Izraelem a Stolicą Apostolską, http://wwwidziemypl/polityka/watykan-obchody-20-rocznicy-podpisania-umowy-miedzy-izraelem-a-stolica-apostolska [access: 27 06 2015]
 • Weigel G , Kres i początek. Papież Jan Paweł II - zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo, Kraków 2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c6f147b-5f78-49e4-b4b6-22fd3cfd1dec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.