PL EN


2015 | 6 | 3 | 73-80
Article title

Nauka o informacji (informatologia) z perspektywy nowych wyzwań edukacyjnych

Content
Title variants
EN
Information Science from the Perspective of New Challenges in Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedstawiono podstawowe obszary badawcze nauki o informacji, zwracając uwagę na nowe pola wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ukazano informatologię z perspektywy nowych wyzwań edukacyjnych, do których zaliczono information literacy, kształtowanie kompetencji informacyjnych, rozwijanie kultury informacyjnej, wychowanie do informacji, edukację informacyjną i ekologię informacji. Uznano, że kształtowanie kultury informacyjnej jednostki można połączyć z kształtowaniem proinfoekologicznych postaw człowieka i że edukacja informacyjna powinna obejmować także problematykę ekologii informacji.
EN
There have been presented the basic fields of study related to information science with the focus placed on new aspects emerging from the development of information and communication technology. Information technology has been presented from the perspective of new challenges such as information literacy, shaping information competence, developing information culture, bringing up with information, education for information and ecology in information. There is an assumption that shaping information culture of an individual can be connected with shaping the pro-info-eco attitude of the individual and that education for information should include also the aspect of ecology in information
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
73-80
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Babik W. (2006): O niektórych chorobach powodowanych przez informację, [w:] Morbitzer J. (red.), Komputer w edukacji, Kraków.
 • Babik W. (2012a): Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, „Zagadnienia Informacji Naukowej” nr 2.
 • Babik W. (2012b): Kultura informacyjna – spojrzenie z punktu widzenia ekologii informacji, „Bibliotheca Nostra” nr 2(28).
 • Babik W. (2014): Ekologia informacji, Kraków.
 • Batorowska H. (2009): Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Warszawa.
 • Batorowska H. (2013a): Obecność koncepcji information literacy jako sztuki wyzwolonej w wychowaniu do roztropnego funkcjonowania jednostki w środowisku społecznym, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” nr 1–2.
 • Batorowska H. (2013b): Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej, Warszawa.
 • Batorowska H. (2015): Kultura informacyjna obszarem badań interdyscyplinarnych, [w:] Tokarska A. (red.), Teraźniejszość i przyszłość informacji naukowej, Tarnów (w druku).
 • Dembowska M. (1991): Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja i problematyka badań w Polsce, Warszawa.
 • Furmanek W. (2004): Wychowanie do odpowiedzialności zadaniem edukacji informacyjnej, [w:] Furmanek W., Piecuch A. (red.), Dydaktyka informatyki. Problemy teorii, Rzeszów.
 • Materska K. (2007): Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Warszawa.
 • Materska K. (2008): Modelowe koncepcje informacji naukowej na początku XXI wieku, [w:] Materska K., Chuchro E., Sosińska-Kalata B. (red.), Organizowanie środowiska informacji i wiedzy, Warszawa.
 • Pindlowa W. (2013): Pole badań informacji naukowej – problemy zmienne i niezmienne, [w:] Sosińskia-Kalata B., Chuchro E., Luterek M. (red.), Nauka o informacji w okresie zmian, Warszawa.
 • Sosińska-Kalata B. (2013): Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji), „ZIN Studia Informacyjne. Information Studies” nr 2(102).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c6f73f3-5572-4d6a-8c16-e0c1de447a60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.