Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(35) | 64-72

Article title

Zrównoważony rozwój z perspektywy polskiego przedsiębiorstwa branży górniczej

Authors

Content

Title variants

EN
Sustainable Development: a Perspective from a Polish Enterprise of the Mining Industry

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz ich znaczenie dla lokalnego i regionalnego rynku, uwzględniając politykę Unii Europejskiej wobec przedsiębiorstw tego sektora. Wskazano na podstawowe bariery i ograniczenia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz uwypukl ono niewątpliwe ich zalety. W końcowej części opracowania dokonano krótkiej charakterystyki zrównoważonego rozwoju, ocenianego z perspektywy polskiego przedsiębiorstwa, które wykorzystało liczne fundusze europejskie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
EN
The aim of this article is to present the major conditions required for a proper functioning and growth of a small and medium enterprise sector as well as its significance for a local and regional market including the EU policy against enterprises of that types. The first part of the article describes some major barriers and limitations that inhibit a development of small and medium-sized enterprises and highlights their undoubted advantages. In the second part, a short description of sustainable development is presented from a perspective of a Polish enterprise which substantially benefited from EU funds following a concept of sustainable development.

Year

Issue

Pages

64-72

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie

References

  • Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw(2000), przyjęta przez Państwa Członkowskie na spotkaniu Rady Europy w Portugalii (Feira) 19–20 czerwca 2000.
  • Góral J. (2013), Wpływ Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach zrównoważonego rozwoju w Polsce, praca doktorska, UJ Kraków, PUNO w Londynie.
  • Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Krzemień M., Struś M. (2004), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w procesie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, (w:) Manikowski A. (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo UW w Warszawie, Warszawa.
  • Leśniak G. (2008), Skarbówka prześwietli powracających Polaków, „Rzeczypospolita”, nr 241, s. C1.
  • Strategia Lizbońska, Droga do sukcesu Zjednoczonej Europy(2002), Wydawnictwo UKIE, Warszawa.
  • Strużycki M. (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
  • Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego, Nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw(2005), Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, Nr 552, Bruksela 10.11.2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c6fe141-03d2-45cd-88bb-777f0a59fd53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.