Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1(13) | 35-46

Article title

Kompetencje komunikacyjne osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie modelowe

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Communication Competence of People with Profound Intellectual Disabilities – Model Presentation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja modelu kompetencji komunikacyjnych. Jest on wstępem do opracowania szczegółowych rozwiązań w zakresie diagnozowania oraz wspomagania rozwoju kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Prezentowany model określony został na pięciu poziomach: teoretycznym, rozwojowym, diagnostycznym, wsparcia/terapeutycznym, ewaluacyjnym. W artykule zaprezentowany został wyłącznie ogólny model kompetencji komunikacyjnych. Szczegółowe aspekty tego modelu będą przedmiotem odrębnych publikacji.
EN
The article aims to present a model of communication competence. It constitutes an introduction to the development of detailed solutions in the area of diagnosing and supporting the development of communication competence in people with profound intellectual disabilities. The model was defined on five levels: a theoretical level, a developmental level, a diagnostic level, a support/therapeutic level, and an evaluation level. The article presents a general model of communication competence only. Its detailed features will be the subject of separate publications.

Contributors

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

References

  • Kostrzewski, J. (1997). Ewolucja poglądów AAMR dotyczących niedorozwoju umysłowego. Od Ricka Hebera (1959) do Ruth Luckasson i in. (1992). Roczniki Pedagogiki Specjalnej, tom 8. Warszawa: Wydawnictwo WSPS, s. 210–233.
  • Luckasson, R., Coulter, D.L., Polloway, E.A., Reiss, S., Schalock, R.S., Snell, M.E., Spitalnik, D.M., Stark, J.A. (1992). Mental Retardation: Definniction, Classyfication and Systems of Supports. Washington D.C.: Amercian Assotiation on Mental Retardation.
  • Morreale S.P., Spitzberg B.H, Barge J.K. (2007). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Rzeźnicka-Krupa, J. (2007). Komunikacja – edukacja-społeczeństwo. O dyskursie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
  • Schalock, R.L., Coulter, D.L.; Bradley, V.J.; Borthwick-Duffy, S.A.; Wil H. E., Buntinx, Craig, E.M., Gomez, S.C., Lachapelle, Y., Luckason, R., Reeve, A., Shogren, K., Snell, M., Spreat, S., Tasse, M.J., Thompson, J.R., Verdugo-Alonso, M.A., Wehmeyer, M.I., Yeager, M.H. (2010). Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports. Washington, D.C.: Amercian Assotiation on Mental Retardation.
  • Spitzberg, B.H., Morreale, S.P., Barge, J.K. (2007). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza, umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Stewart, J. (red.) (2009). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c71efac-b57a-4775-97de-8a84fd570cc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.