PL EN


2018 | 45 | 2(21T) Niesamodzielność – nowe ryzyko socjalne | 24-29
Article title

OPIEKA NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI: MODEL REALIZOWANY A MODEL POŻĄDANY

Selected contents from this journal
Title variants
EN
MODELS OF CARE FOR DEPENDENT PERSONS: ACTUAL VERSUS DESIRED
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present selected solutions that could potentially improve the long-term care system and improve the quality of life of dependent people in Poland. The main interest is focused on home care, with particular emphasis on the organization of services and improving their quality. Basing on solutions that have been developed and implemented in other countries, the author's concept for the division of personal care was presented, as well as basic issues related to the standardization of these services.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych rozwiązań, które potencjalnie mogłyby usprawnić system opieki długoterminowej i poprawić jakość życia osób niesamodzielnych w Polsce. Skupiono się głównie na opiece domowej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji usług i kształtowania ich jakości. Bazując na sprawdzonych rozwiązaniach, które zostały wypracowane i wdrożone w innych krajach, przedstawiono autorską koncepcję podziału usług w ramach opieki osobistej na usługi opiekuńcze i asystenckie, a także omówiono podstawowe zagadnienia związane ze standaryzacją tych usług.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Błędowski P. (2002), Lokalna polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Donabedian A. (1966), Evaluating the quality of medical care, „The Milbank Memorial Fund Quarterly", nr 44(3), s. 166–206.
 • Eurobarometer (2007), Health and long-term care in the European Union. „Special Eurobarometer", nr 283.
 • Fogel R., Costa D. (1997), A Theory of Technophysio Evolution, With Some Implication for Forecasting Population, Health Care, and Pension Costs, „Demography”, nr 24, s. 49–66.
 • Jack R. (1998), Institutions in Community Care, w: R. Jack (red.), Residential Versus Community Care: The Role of Institutions in Welfare Provisions, Palgrave Macmillan, Hampshire.
 • Jacobzone S., Cambois E., Robine J.M. (2000), Is the heath of older persons in OECD countries improving fast enough to compensate for population ageing?, „OECD Economic Studies”, nr 30.
 • Jurek Ł. (2011), O jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej, „Polityka Społeczna", nr 3, s. 23–26.
 • van de Kaa D. (1987), Europe's second demographic transition, „Population Bulletin", nr 42, s. 1–59.
 • OECD (2013), Good life in old age. Monitoring and improving quality in long-term care, OECD Publishing, Paris.
 • Szweda-Lewandowska Z. (2014), Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi, „Studia Ekonomiczne", nr 179, s. 215–224.
 • Theobald H. (2005), Social Exclusion and Care for the Elderly – Theoretical Concept and Changing Realities in European Welfare States, „WZB Report", nr 301.
 • Wunderlich G., Kohler P. (2001), Improving the Quality of Long-Term Care, National Academy Press, Washington.
 • Zych A.A. (2001), Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c75867e-a521-4e8e-8f1c-9ba4fb46bede
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.