Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | XVII (XXVI) | 239-249

Article title

The post-colonial turn and the modernist architecture in Africa

Content

Title variants

PL
Zwrot postkolonialny a architektura modernistyczna w Afryce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Modernism as a trend in architecture is rarely associated with the colonial policy of the European powers. Nevertheless it was one of the tools of the "Western" expansion in Africa, simultaneously a constructive and a destructive force. It was a reflection of the changes in the modern world and at the same time it led to an unavoidable break with the local identity and tradition. “The Year of Africa" (1960), when as many as 17 states proclaimed independence, paradoxically did not bring any radical changes in architectonic solutions. Public facilities were still constructed according to "Western" modernist convention. Political dependence of the new countries on their respective "mother states" has been to a significant degree reduced and sometimes even broken. At the same time their relations on the level of architecture have remained almost unchanged, thereby pushing the "periphery" to the role of a "province". Critical analysis of the effects of colonialism merges post-colonialism with neo-colonialism, understood as control exercised by the metropolis over the decolonised peripheries.
PL
Modernizm jako nurt w architekturze rzadko bywa łączony z polityką kolonialną europejskich mocarstw. Tymczasem stał się on jednym z narzędzi ekspansji „Zachodu” w krajach afrykańskich. Była siłą budującą i niszczącą zarazem. Stanowiła odzwierciedlenie przemian współczesnego świata, a jednocześnie prowadziła do nieuchronnego zerwania z lokalną tożsamością i tradycją. „Rok Afryki” (1960) kiedy to niepodległość proklamowało aż 17 państw, paradoksalnie nie przyniósł radykalnych zmian w obszarze rozwiązań architektonicznych. Obiekty publiczne nadal wznoszone były w „zachodniej”, modernistycznej konwencji. Polityczna zależność od „kraju-matki” została w znacznym stopniu zredukowana, a niekiedy całkowicie zerwana. Równocześnie związki na płaszczyźnie architektury pozostały niemal niezmienne, spychając tym samym „peryferie” do roli „prowincji”. Krytyczna analiza skutków kolonializmu łączy post-kolonializm z neokolonializmem rozumianym jako kontrola sprawowana przez metropolię nad zdekolonializowanymi peryferiami.

Year

Volume

Pages

239-249

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Department of Art History University of Lodz

References

 • African Modernism. The Architecture of Independence (2015) M. Herz, I. Schroeder, H. Focketyn, J. Jamrozik, ed., Zurich: Prak Books.
 • Alstyne, Richard van (1960). The Rising American Empire, Oxford University Press, New York.
 • Crinson Mark (2003) Modern Architecture and the End of Empire, Aldershot: Ashgate Publishing.
 • Curtis William J.R. (2005) Modern Architecture since 1900, Londyn: Phaidon Press.
 • Demissie Fassil (2005) Controlling and ‘Civilising Natives’ through Architecture and Town Planning in South Africa, [in:] Modern Architecture in East Africa around Independence, Utrecht: ArchiAfrika, pp. 173-188.
 • Doyle, Michael (1986). Empires. Ithaca: Cornell University Press.
 • Fanon, Frantz (1963). The Wretched of the Earth, Transl. by C. Farrington. Grove Press, New York.
 • Folkers Antoni (2010) Modern Architecture in Africa critical reflections on architectural practice in Burkina Faso, Tanzania and Ethiopia (1984-2009), Amsterdam: SUN.
 • Gandhi Leela (2008) Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Grosfoguel Ramon (2007) The Epistemic Decolonial Turn: Beyond Political-Economy Paradigms, „Cultural Studies” vol. 21 (2/3), pp. 211-223.
 • Jękot Barbara P. (2011) Afrykańskie oblicza modernizmu. Inspiracje, dominacja i tożsamość, [in:] M.J. Sołtysik, R. Hirsch, ed., Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie, Gdynia: Urząd Miasta Gdyni, pp. 71-77.
 • Khan Hasan-Uddin (2002) The Impact of Modern Architecture on the Islamic World, [in:] H-J. Henket, H. Heynen, ed., Back form Utopia. The Challenge of the Modern Movement, Rotterdam: 010 Publishers, pp. 174-189.
 • Loomba Ania (2011) Kolonializm/Poskolonializm, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Naipaul V.S. (1979) A Bend in the River, New York: Knopf.
 • Ogura Nobuyuki Ernst May and Modern Architecture in East Africa, [in:] Modern Architecture in East Africa around Independence, Utrecht: ArchiAfrika, pp. 81-88.
 • Said Edward W. (2009) Kultura i imperializm, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Spivak Gayatri (2011) Strategie postkolonialne, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Sudjic Deyan (2015) Kompleks gmachu. Architektura władzy, Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.
 • Szczerski Andrzej (2011) Modernizm na peryferiach. Architektura Skoczowa, Śląska i Pomorza 1918-1939, A. Szczerski, ed., Warszawa: Wydawnictwo 40000 Malarzy.
 • Young Robert J.C. (2012) Postkolonializm. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-9278

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c79cf4c-585b-4999-8795-98edd40b5c68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.