PL EN


2016 | VI | 102-112
Article title

Zmiany w instytucji warunkowego skazania wprowadzone nowelą z dnia 20 lutego 2015 roku jako kolejna próba ograniczenia praktyki orzekania kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania

Content
Title variants
EN
Changes in the institution of conditional conviction introduced by the amendment from 20th February 2015 as an attempt to limit the practice of conditional imprisonment penalty execution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor podejmuje temat blisko związany z aksjologią prawa karnego, ukazując w zarysie historycznym próby ustawowego ograniczenia orzekania przez sądy kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania. Tego rodzaju proces ma już ugruntowaną praktykę w polskim prawie karnym, stąd spoj- rzenie na obecne modyfikacje kodeksu karnego zuwzględnieniem wcześniejszych instrumentów służących minimalizowaniu probacji znacząco poszerza ocenę zasadności i skuteczności zmian. W konkluzji postawiono prognozę, że oczekiwana przez ustawodawcę reakcja w zakresie zmiany rodzajów orzekanych sankcji mimo wszystko może jednak nie nastąpić.
EN
The author takes the issue closely related to the axiology of penal code, showing a historic outline of all the statutory attempts taken to limit the execution of imprisonment penalty in a conditional mode. The process of limiting the practice is well established in Polish penalty system, thus looking at modern mod-ifications of the penal process in relation to the previous regulations significantly increases the evaluation of the need and effectiveness of introducing the changes. In the conclusion a prognosis has been made that the reaction expected by the legislator in terms of the change of sentences may not occur.
Year
Volume
VI
Pages
102-112
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Grzegorczyk T., Tylman J. (red.), Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011.
 • Kosonoga J., Właściwość ruchoma sądu w sprawach karnych, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8.
 • Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2009 r., II AKo 58/09, KZS 2009, z. 6, poz. 69.
 • Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 marca 2004 r., II AKo 27/04, KZS 2004, z. 4, poz. 42.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 lutego 2008 r., II AKo 32/08, LEX nr 410387.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2008 r., II AKo 18/08, KZS 2008, z. 7–8, poz. 88.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 marca 2006 r, II AKo 44/06, LEX nr 191769 .
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 grudnia 2007 r., II AKo 295/07, KZS 2008, z. 1, poz. 64.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 grudnia 2003 r., II AKo 190/03, KZS 2003, z. 12, poz. 18.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 marca 2004 r., II AKa 20/04, KZS 2004, z. 3, poz. 23.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 listopada 2007 r., II AKo 275/07, KZS 2008, z. 1, poz. 62 .
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 grudnia 2003 r., II AKo 190/03, KZS 2003, z. 12, poz. 18.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 grudnia 2007 r., II AKo 236/07, LEX nr 410405.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 grudnia 2007 r., II AKo267/07, KZS 2008, z. 2, poz. 40.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2007 r., II AKo 109/07, KZS 2007, z. 4, poz. 30.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 października 2003 r., II AKo 179/03, KZS 2004, z. 2, poz. 48.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 czerwca 2008 r., II AKo 87/08, KZS 2008, z. 10, poz. 40.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 marca 2004 r., II AKo 27/04, KZS 2004, z. 4, poz. 42.
 • Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Świecki D., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2015.
 • Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 września 2013 r., Dz.U. 2013, poz. 1247.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-4601
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c7abebd-1ac9-4692-a260-735b0bc8e76e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.