PL EN


2005 | 8 | 163-189
Article title

Wychowanie dziecka w prawie kanonicznym, polskim i wspólnotowym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fakt, iż wychowanie wpływa w istotny sposób na postęp społeczny, a losy wspólnot religijnych, państwowych i międzypaństwowych wiążą się ściśle z formacją fizyczną, intelektualną, duchową, moralną, społeczną i kulturalną przyszłych wiernych i obywateli sprawia, że każda z tych wspólnot przykłada dużą wagę do regulacji dotyczących wychowania dzieci. Z drugiej strony sami wierni i obywatele żywo zainteresowani procesem wychowania swego potomstwa oczekują stosownych ustaw zabezpieczających ich prawa w tym względzie i gwarantujących należne wsparcie ze strony instytucji powołanych w celu pomnażania wspólnego dobra ludzi. Prezentowany tekst stanowi próbę zebrania obowiązujących przepisów prawa Kościoła rzymskokatolickiego, prawa polskiego i prawa międzynarodowego, ratyfikowanego przez Rzeczpospolitą Polską, wreszcie prawa Unii Europejskiej, dotyczących wychowania dziecka. Zamysłem autora jest dokonanie analizy oraz wykładni językowej i systemowej tych norm.
Year
Volume
8
Pages
163-189
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
  • A. Wyrozumska, Jednostka w Unii Europejskiej, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2002, s. 345.
  • E. D. Sage, Usługi audiowizualne, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2002, s. 1069-1072.
  • J. Krajczyński, Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Studium kanoniczno-pastoralne, Płock 2002, s. 21-23.
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2003, s. 804-805.
  • T. Smyczyński, Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, w: Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wykładnia, red. T. Smyczyński, Poznań 1999, s. 155-156.
  • Z. Krzemiński, Separacja. Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism, Zakamycze 2000, s. 45-48.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c7af7f7-cf58-4926-9a18-ade4735375fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.