PL EN


2014 | 5 | 2 | 67-73
Article title

Úloha a užití softwarů v odborném vzdělávání

Authors
Content
Title variants
EN
Role and Use of Software in Vocational Education
Languages of publication
CS EN
Abstracts
CS
Odborný software v dnešní době znamená možnost vyjádření praktických a teoretických aplikací v počítači. Jedná se o různé simulace stavů, např. Predikce nebo výpočty technických ztrát na vedeních v elektrizační soustavě. Z různých důvodů by praktické měření a zkoušení skutečných zařízení bylo nákladné finančně. Proto software ve vzdělávání odborných předmětů zaujímá významné místo a jeho uplatnění je možné na různých typech škol. V příspěvku jsou představeny dva odborné softwary a příklady aplikací jejich použití v odborných předmětech. Jsou zde uvedeny výsledky ve formě grafů a ukázky způsobu ovládání a použití.
EN
At present the professional software means a possibility to express practical and theoretical applications on computer. There are various simulations of states i.e. predictions or calculations of technical loses on lines in electric system. Measuring and testing the real appliances would be very expensive due to various reasons that’s why software in education of special subjects takes up a big place and its use is possible at various types of schools. In the paper there are introduced two professional software and examples of applications of their use in special subjects. There are stated two results in graphs and demonstrations of the way of controlling and using.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
67-73
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Halvorson M. (2008), Microsoft Visual Basic: krok za krokem. Vyd. 1. Brno: Computer Press. 440 ss. ISBN 978-80-251-2221-1.
  • Kubín M. (2007), Přenosy elektrické energie ČR v kontextu evropského vývoje. ČEPS, a.s. Praha.
  • Rudolf L. (2008), Vybrané metodiky výpočtů ztrát korónou, Sborník konference EPE 08. Brno, ISBN 978-80-214-3650-3.
  • Rudolf L. (2007), Vliv znečištění izolátorů na velikost svodu u vedení VVN a ZVN, Sborník konference EPE 07. VŠB–Technická univerzita Ostrava, s. 278–287, ISBN 978-80- 248-1391-2.
  • Rudolf L. (2009), Komplexní rozbor elektrických ztrát vedení přenosové soustavy, Habilitační práce, VŠB–TU Ostrava, FEI.
  • Rudolf L., Král V. (2010), Aplikace softwaru pro výpočty technických ztrát na vedení přenosové soustavy. Electric Power Engineering. Brno, ISBN 978-80-214-4094-4.
  • Rudolf L., Král V. (2011), Software pro predikci ztrát na vedení přenosové soustavy. Electric
  • Power Engineering 2011. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, s. 427–430, ISBN 978-80-248-2393-5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c84cc8a-2874-4b4a-a980-8e269f78f09b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.