Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5 | 9-13

Article title

Profesorowi Jackowi Tittenbrunowi (1952–2018) in memoriam

Content

Title variants

EN
Professor Jacek Tittenbrun (1952–2018) in memoriam

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
12 kwietnia 2018 roku, dwa dni przez swoimi sześćdziesiątymi szóstymi urodzinami, zmarł Profesor Jacek Tittenbrun, wybitny socjolog gospodarki związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek rady naukowej „Studiów Krytycznych”, promotor wielu prac magisterskich i doktorskich oraz nauczyciel wielu pokoleń socjologów i socjolożek. Niezwykle pracowity, dociekliwy i polemiczny badacz, którego cały dorobek naukowy i postawa życiowa przepełnione były myśleniem krytycznym.
EN
On 12 April 2018, two days before his sixty-sixth birthday, Professor Jacek Tittenbrun, an outstanding economic sociologist associated with the Adam Mickiewicz University in Poznań, a member of Editorial Board of Critical Studies, a supervisor of many master's and doctoral theses and a teacher of many generations of sociologists, died. An extremely hardworking, inquisitive and polemical researcher, whose entire scientific output and life attitude were filled with critical thinking.

Year

Issue

5

Pages

9-13

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Tittenbrun J. (1991a). Nowi kapitaliści? Pracownicze fundusze emerytalne a własność kapitału akcyjnego. Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 • Tittenbrun J. (1991b). Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego. Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 • Tittenbrun J. (1992). Upadek socjalizmu realnego w Polsce. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Tittenbrun J. (1993). The Collapse of ‘Real Socialism’ in Poland. London: Janus Publishing Company.
 • Tittenbrun J. (1995). Ekonomiczny sens prywatyzacji. Spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Tittenbrun J. (2007a). Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. Tom 1. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Tittenbrun J. (2007b). Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. Tom 2. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Tittenbrun J. (2007c). Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. Tom 3. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Tittenbrun, J. (2007d). Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. Tom 4. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Tittenbrun, J. (red.) (2010a). Struktura klasowo-stanowa społeczności Poznania. Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 • Tittenbrun J. (red.) (2010b). Spółdzielnie socjalne. Skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka? Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 • Tittenbrun J. (2012). Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Tittenbrun J. (2013). Anti-Capital: Human, Social and Cultural. The Mesmerising Misnomers, Farnham: Ashgate.
 • Tittenbrun J. (2014). Concepts of Capital. The Commodification of Social Life, New Brunswick-London: Transaction Publishers.
 • Tittenbrun J. (2015). „New Wine in Old Bottles or Old Wine in New Bottles?”. Studia Krytyczne nr 1: 17-46.
 • Tittenbrun, J. (2016). „Klasa średnia: mit czy byt?”. Studia Krytyczne nr 2: 61-83.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-9078

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1c86e092-719b-4630-a392-1c07e3004ecc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.