PL EN


2013 | 2 | 2 | 85-97
Article title

Pierwsze stadia Venture Capital na rynku polskim oraz europejskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych ze specyficzną formą finansowania, jaką jest Venture Capital. Na podstawie danych z lat 2004 – 2011, pochodzących z rynku polskiego oraz rynków, których jest on częścią (rynek europejski, rynek Europy Środkowo – Wschodniej), przeprowadzona zostaje ocena udziału i znaczenia stadium zasiewowego oraz startowego dla rynku PE/VC i całej gospodarki.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
85-97
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81 824 Sopot
References
 • 1. Adamowicz E. (2006), Venture Capital jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, w: Zarządzanie finansami, inwestycje i wycena przedsiębiorstw, T. II, Zarzecki D. (red), Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin.
 • 2. Cichocka – Tylman B. (2004), Wpływ finansowania funduszy typu Venture Capital na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Turyna J.,Szczęsny W. (red), Difin, Warszawa.
 • 3. Erikson T. (2005), Idiosyncratic portfolio characteristeristics of seed and venture capital funds, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, Vol. 12, No. 4.
 • 4. Klonowski D. (2005), Venture Capital jako metoda finansowania przedsiębiorstw – perspektywa przedsiębiorcy i inwestora kapitału wysokiego ryzyka, „Organizacja i kierowanie”, nr 2 (120).
 • 5. Kornasiewicz A. (2004), Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • 6. Lewandowska L. (2005), Venture Capital w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, T. II, Duraj J. (red), Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • 7. Mazurek – Krasodomska E. (2006), Venture Capital w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa, w: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i źródła jego finansowania, Monografia Katedry Finansów, Golawska– Witkowska G. (red), Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk.
 • 8. Mikołajczyk B., Krawczyk M. (2006), Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów venture capital, „Bank i Kredyt” nr 3.
 • 9. Sieradzan P. (2006), Zależność prawdopodobna, „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 5 (185).
 • 10. Sobańska K. (2005), Czyje środki inwestują fundusze PE?, „Nasz Rynek Kapitałowy” nr2 (170).
 • 11. Sobańska K. (2006), (Nie) trafiony – zatopiony!, „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 3 (183).
 • 12. Węcławski J. (1997), Venture Capital Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa.
 • 13. EVCA Yearbook 2004-2012, http://evca.eu/, dostęp dnia 7.02.2013.
 • 14. Central and Eastern Europe Statistics 2004 – 2011, http://evca.eu/, dostęp dnia 7.02.2013.
 • 15. http://www.evca.eu/knowledgecenter/default.aspx?id=544, dostęp dnia 20.12.2012.
 • 16. Venture Impact The Economic Importance of Venture Capital-Backed Companies to the U.S. Economy, Global Insight, NVCA, Edition 6.0, http://www.nvca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=255&Itemid=103, dostęp dnia 1.03.2013.
 • 17. www.psik.org.pl, dostęp dnia 12.12.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c8bdbaf-87d3-41f9-9022-67974ff0be85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.