PL EN


2019 | 1 (24) | 71-85
Article title

Jeszcze w kwestii umowy o pomocy przy zbiorach

Content
Title variants
EN
More on the harvesting aid contract
IT
Altre considerazioni relative al contratto di aiuto alla raccolta
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to answer the question to what extent a contract for harvesting aid constitutes the grounds for a legal relationship characterised by the equality of parties and whether it is an obligation of diligence or result. The conclusion is that a contract for harvesting aid is a contract which is binding upon the parties bilaterally, as well as being causative, consensual and payable. It is an agreement regulating civil law relationships between a farmer conducting agricultural activity and a helper assisting the farmer in an agricultural holding during harvest. The scope of the helper’s activities defined by the farmer in the contract may determine whether the helper’s performance makes the obligation of a result or a diligence character. This, in turn, will depends on the accuracy of the specification of the help and the method of payment of remuneration agreed by the parties.
IT
Lo scopo dell’articolo è di rispondere alla domanda in quale misura il contratto di aiuto alla raccolta costituisca un rapporto giuridico di base caratterizzato dalla parità dei soggetti, e se si tratti di una obbligazione di mezzi o di risultato. Nella parte conclusiva, l’autore afferma che il contratto in oggetto è di tipo sinallagmatico, causale, consensuale e a titolo oneroso. Esso regola rapporti giuridici tra un agricoltore che svolge attività agricola e un aiutante che lo assiste durante la raccolta nell’azienda. Le mansioni dell’aiutante, così come specificate dall’agricoltore, possono rivelarsi determinati al fine, appunto, di distinguere tra una obbligazione di mezzi o di risultato. In tal senso, risulta fondamentale la precisione con la quale vengono definite l’assistenza da prestare e la modalità di pagamento concordata.
Keywords
Year
Issue
Pages
71-85
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Florek L., (2017): Prawo pracy, C. H. Beck 2017;
 • Katner W. J., (2018): System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań- umowy nienazwane, Tom 9, C. H. Beck;
 • Laskorzyński P., Kowalczyk Ł., (2003): Zobowiązania starannego działania i rezultatu – dyskusja, Radca Prawny;
 • Nowakowski Z. K., (1960) Zobowiązanie rezultatu i starannego działania, Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, nr 2
 • Nycz T. M., (2016): Podporządkowanie pracownika pracodawcy, www.prawopracy.pl
 • Piszczek A., (2016): Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy, UW Łódź;
 • Puślecki D., (2018): Umowa o pomocy przy zbiorach, Przegląd Prawa Rolnego nr 2
 • Radwański Z., Panowicz-Lipska J., (2017): Zobowiązania – część szczegółowa, C. H. Beck;
 • Szweykowska A., Szweykowski J., (2003): (red.) Słownik botaniczny, Wiedza Powszechna, Warszawa;
 • Wiktorowska B., Guza Ł., (2018): Pomocnicy rolnika czy parobkowie, Gazeta Prawna, www.praca.gazetaprawna.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c8c048c-f462-455c-8162-dbe201228c70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.