PL EN


2015 | 4(27) | 209-226
Article title

Istota współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
the essence of contemporary challenges and threats to security
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia i istoty bezpieczeństwa w sensie generalnym. Autor porusza problematykę związaną z dualizmem tego zagadnienia – statyczność i dynamiczność tego zjawiska. W omawianym artykule przedstawiono identyfikację, rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, które należą od dawna (istnienia człowieka) do wartości najbardziej cenionych i chronionych zarówno przez jednostki, jak i narody. Bezpieczeństwo obejmuje aspekty polityczne, militarne, czynniki ekonomiczne i technologiczne, ekologiczne, społeczne oraz humanitarne. Oprócz przedstawionych czynników od zarania dziejów świata dużą rolę odgrywają czynniki naturalne, które są niezależne, ale należy się z nimi bardzo liczyć. Wraz z rozwojem techniki wkroczyliśmy w zagrożenia techniczne, które są z jednej strony niezbędne w życiu codziennym człowieka, a z drugiej strony bardzo zagrażają człowiekowi. Przedstawione powyższe rodzaje zagrożeń zostały w sposób syntetyczny scharakteryzowane i opisane. Należy podkreślić, że przedstawione zagrożenia nie wyczerpują wszystkich, bo wraz z rozwojem techniki powstają coraz nowsze.
EN
This article attempts to define the concept, category ii creatures to safety in a general sense. The author discusses the problems connected with the duality of this issue – stability and dynamism. In this article different sorts and sources of threats to security were discussed. The threats which belong to the values have long been held dear and protected by both an individual and nations since the dawn of humankind. Security includes political and military aspects as well as economic, technological, ecological, social and humanitarian factors. There are also natural aspects, apart from the factors presented above, which play their part from the beginning of the human history to be taken into account. Together with the advancement of technology people entered the era of technological threat. The threat that on the one hand is indispensable in everyday life but on the other threatens increasingly a man. The presented above sorts of threats have been characterized and described in a synthetic way It should be underlined that the threats presented do not exhaust all of them as newer and newer threats appear together with the technological development.
Year
Issue
Pages
209-226
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
References
 • Balcerowicz, B. (1997). Obronność państwa średniego, Warszawa, Bellona. ISBN: 83- 11-08666-4.
 • Balcerowicz, B. (2002). Pokój i „nie-pokój” na progu XXI wieku, Warszawa, Bellona. ISBN: 831109469-1.
 • Balcerowicz, B. (1994). Strategia obronna państwa, Warszawa, AON.
 • Ciekanowski, Z. (2010). Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, Józefów, Centrum
 • Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy. ISSN 1895-8443.
 • Cieślarczyk, M. (1999). Modele i wymiary bezpieczeństwa, Warszawa, „Zeszyty Naukowe AON”, 3(36). ISSN 0867-2245.
 • Czaputowicz, J. (1998). System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, Warszawa. ISBN: 83-01-12744-9.
 • Cziomer, E. (2010). Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Wybrane problemy, Toruń, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. ISBN: 978-83-7571-035-9.
 • Dawidczyk, A. (2001). Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku, Warszawa, AON. ISBN: 83-88062-02-6.
 • Dworecki, S. (2002). Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa, AON.
 • Gawliczek, P., Pawłowski, J. (2003). Zagrożenia asymetryczne, Warszawa, AON. ISBN: 83-88062-79-4.
 • Jakubczak, R. (2003). Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa,Bellona. ISBN: 83-11-09744-5.
 • Jakubczak, R., Flis, J. (2006). Bezpieczeństwo narodowe Polski XXI wieku, Warszawa, Bellona. ISBN: 83-11-10122-1.
 • Kaczmarek, J. (2008). Współczesne bezpieczeństwo, Warszawa, AON. ISBN: 5873-08.
 • Koziej, S. (2006). Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń, Wyd. Adam Marszałek. ISBN: 83-7441-341-7, 978-83-7441-341-1.
 • Lasoń, M. (2010). Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, Toruń, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. ISBN: 978-83-7571-035-9.
 • Leszczyński, T. (2005). Związki terroryzmu z przestępczością zorganizowaną, Warszawa, „Myśl Wojskowa”, 2.
 • Mały Słownik Języka Polskiego (1995). Warszawa, PWN.
 • Pawłowski, J. (red.) (2002). Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa, AON. ISBN: 83-88062-23-9.
 • Pokruszyński, W. (2008). Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku, Warszawa, „Zeszyty Naukowe AON”, 1(70). ISSN 0867-2245.
 • Pokruszyński, W. (2013). Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa personalnego Journal of Modern Science 1/16/2013, Józefów, Wydawnictwo WSGE, ISSN 1734-2031”
 • Szafrańska, E., Szafrański, J. (2014). Edukacja na rzecz bezpieczeństwa Journal of Modern Science 2/21/2014, Józefów, Wydawnictwo WSGE, ISSN 1734-2031.
 • Zięba, R. (2005). Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Grado. ISBN: 83-85838-98-8.
 • Zięba, R. (1989). Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, Warszawa, Sprawy międzynarodowe, „Polski Instytut Spraw Międzynarodowych”, 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c8c4539-af01-489c-910f-b1b86eeefab7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.